Dzisiaj jest .
 
» Ważniejsze daty


 

Ważniejsze daty z historii szkoły


Budynek szkoły fabrycznej Zakładów Ostrowieckich
PIERWSZY BUDYNEK SZKOŁY
 • 1922 - przy Kole Techników Zakładów Ostrowieckich powstają kursy dokształcające, które zostają zalegalizowane jako Kursy Techniczne.
 • 1926-1939 - okres funkcjonowania Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej Zakładów Ostrowieckich.
 • 1939 - podczas okupacji szkoła istnieje pod nazwą Prywatnej Szkoły Rzemieślniczej Zakładów Ostrowieckich.
 • 1940 - zmiana nazwy na Wydział Szkolenia Zawodowego Spółki Akcyjnej Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich.
 • 1945 - nowo przyjęci uczniowie przynoszą do szkoły stoły i krzesła.
 • 12-II-1945 - po wyzwoleniu rozpoczyna działalność Trzyletnie Gimnazjum Mechaniczne Zakładów Ostrowieckich.
 • IX-1945 - przejęcie szkoły przez Centralny Zarząd Przemysłu Hutniczego, rozpoczyna działalność Gimnazjum Przemysłowe.
 • 10-X-1945 - szkołę przejmuje Ministerstwo Przemysłu, następuje zmiana nazwy na Szkołę Państwową Huty Ostrowiec w Ostrowcu.
 • I-1946 - szkoła otrzymała z rąk rodziców radioodbiornik.
 • II-1947 - pożar szkoły.
 • VI-1947 - otwarcie wystawy prac uczniowskich przez Ministra Przemysłu Hilarego Minca.
 • 1-VII-1947 - szkoła otrzymuje nazwę Gimnazjum Przemysłowe Huty Ostrowiec w Ostrowcu Kieleckim, które jest utrzymywane przez hutę i nadzorowane przez Centralny Zarząd Przemysłu Hutniczego.
 • IX-1947 - rozpoczęcie działalności przez Liceum Przemysłowe.
 • IX-1947 - wizytacja liceum przez Naczelnika Wydziału Szkolenia Zawodowego Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali inż. Stanisława Goszcza.
 • VII-1948 - wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę szkoły (budowa trwała 6 miesięcy).
 • 1-IX-1948 - Ministerstwo Przemysłu zmienia nazwę szkoły na Liceum i Gimnazjum Przemysłowe Huty Ostrowiec w Ostrowcu Kieleckim.
 • 1-IX-1949 - w ramach istniejącej szkoły zostaje otwarte pierwsze w Polsce Liceum dla Dorosłych z dwuletnim cyklem nauczania.

  Stare budynki przed gmachem THM (lata 50-te) - aktualnie w tym miejscu znajduje się rondo
  LATA 50-te - STARE BUDYNKI PRZED GMACHEM THM

 • 1-IX-1950 - rozpoczyna działalność Ośrodek Szkolenia Zawodowego Huty Ostrowiec w Ostrowcu, w skład którego wchodzą następujące szkoły:
       - Szkoła Przemysłowa,
       - Gimnazjum Przemysłowe,
       - Liceum Przemysłowe,
       - Liceum dla Dorosłych,
       - Technikum Hutniczo-Mechaniczne.
 • 1-III-1951 - szkoła przyjmuje nazwę Państwowy Zakład Zbiorczy Huty Ostrowiec w Ostrowcu. Struktura szkoły nie ulega zmianie, nadzór merytoryczny nad szkołą sprawuje CZPH w Katowicach.
 • 1-IX-1951 - zaczynają funkcjonować dwie oddzielne szkoły: Zasadnicza Szkoła Hutnicza w Ostrowcu Św. i Technikum Hutniczo-Mechaniczne z wydziałem dla pracujących w Ostrowcu Św. Nadzór merytoryczny nad pracą szkoły przejmuje Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego. Szkoły są utrzymywane ze środków Ministerstwa Hutnictwa.
 • IX-1952 - wybudowanie auli.
 • 1-IX-1957 - szkoły zostają przejęte przez Ministerstwo Oświaty i przyjmują nazwy: Zasadnicza Szkoła Metalowa w Ostrowcu Św. i Technikum Hutniczo-Mechaniczne w Ostrowcu Św.
 • 1-IX-1960 - nauka w Technikum Hutniczo-Mechanicznym zostaje przedłużona do 5-ciu lat.
 • 1-IX-1962 - powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących im. M.Nowotki w Ostrowcu Św.
 • V-1969 - nadanie technikum imienia Janka Krasickiego.
 • 1-IX-1973 - powstaje Policealne Studium Zawodowe w Ostrowcu Św.
 • I-1975 - szkoła otrzymuje Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 • 1-IX-1975 - z połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Huty im. M.Nowotki, Zasadniczej Szkoły Metalowej, Technikum Hutniczo-Mechanicznego im. J.Krasickiego, Policealnego Studium Zawodowego, powstaje jeden zbiorczy zakład szkolny pod wspólną nazwą Zespół Szkół Hutniczych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego w Ostrowcu Św.

  Budynek Zasadniczej Szkoły Zawodowej Hutniczej
  BUDYNEK ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 • 31-VIII-1976 - kończy działalność Zasadnicza Szkoła Metalowa wchodząca w skład Zespółu Szkół Hutniczych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.
 • 1-IX-1978 - Zespół Szkół Hutniczych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego w Ostrowcu Św. zostaje przekształcony w Zespół Szkół Hutniczych Huty im. M.Nowotki w Ostrowcu Św.
 • I-1980 - wręczenie medalu przez MOiW za olimpiady matematyczno-fizyczne.
 • II-1984 - uczniowie klasy V Mu wysłali swoją pracę dyplomową na Światową Wystawę Wynalazków Młodzieży w Tokio.
 • 1-I-1986 - Technikum Hutniczo-Mechaniczne oraz Policealne Studium Zawodowe przechodzą pod finansową obsługę Kuratorium Oświaty i Wychowania.
 • 1986 - powstaje pierwsza pracownia komputerowa w szkole z sześcioma 8-bitowymi komputerami Commodore i Schneider.
 • 1989 - szkoła kupuje pierwszy komputer IBM PC z procesorem Intel 80286 (16 MB RAM, HDD 20MB, karta graficzna EGA, monitor kolorowy) wraz z prostą drukarką igłową.
 • 1-VI-1993 - przekazanie Warsztatów Szkolnych.
 • 1-IX-1995 - utworzenie Liceum Technicznego.
 • 11-III-1996 - ma miejsce zmiana nazwa szkoły z Zespołu Szkół Hutniczych im. M. Nowotki w Ostrowcu Św. na Zespół Szkół Hutniczych w Ostrowcu Św., w skład którego weszły:
       - Technikum Hutniczo-Mechaniczne,
       - Liceum Techniczne,
       - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Hutnicza.
 • 1-I-1997 - internat ZSH zostaje przekształcony w bursę międzyszkolną.
 • 1-IX-2000 - otwarcie V Liceum Ogólnokształcącego o profilu "przysposobienie wojskowe"
 • 23,24-IX-2000 - I Zjazd Absolwentów THM..
 • 25-VII-2001 - szkoła ucierpiała wskutek powodzi ponosząc bardzo duże straty - utracono bezpowrotnie wyposażenie techniczno-dydaktyczne wielu pracowni.
 • 1-IX-2002 - zmieniono nazwę szkoły z Zespołu Szkół Hutniczych na Zespół Szkół Nr 3. W miejsce Technikum Hutniczo-Mechanicznego utworzone zostaje Technikum Nr 3, a w miejsce Liceum Technicznego - Liceum Profilowane Nr 1..
 • 31-X-2002 - miasto przejęło Warsztaty Szkolne od Zespołu Szkół Nr 3.

  Warsztaty Zespołu Szkół Hutniczych
  WARSZTATY ZSH

 • XI-2002 - uruchomiona zostaje nowoczesna pracownia internetowa otrzymana z MEN. Więcej..
 • 16-I-2004 - w auli ZS Nr 3 odbyła się uroczystość kombatancka z udziałem przedstawicieli województwa, starosty powiatowego oraz organizacji kombatanckich, na której zasłużonych działaczy patriotycznych uhonorowano Patentami "Weterana Walk o Wolność i Niepodległośi Ojczyzny".
 • X-2004 - projekt "Plan Modernizacji Oferty Edukacyjnej Szkoły Zawodowej" zrealizowany w ramach programu Phare 2001 i pozyskanie, z funduszy Unii Europejskiej nowoczesnej programowalnej obrabiarki CNC sterowanej numerycznie o wartości 78 tys. zł. Więcej..
 • XI-2004 - staraniem nauczycieli Alicji Żuchowskiej, Piotra Leśniewskiego i Radosława Moskala w szkole powstała Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Nr 3.
 • V-2005 - pierwsza matura zewnętrzna w ZS3, tzw. "nowa matura".
 • X-XI-2005 - pierwsza praktyka zagraniczna uczniów klas elektronicznych w Hiszpanii (Malaga) finansowana z funduszy unijnych - program "Leonardo da Vinci".
 • V-2006r. - pierwsza pracownia informatyczna ZS3 wyposażona w monitory ciekłokrystaliczne LCD.
 • V-2006r. - druga zagraniczna praktyka zawodowa uczniów klasy II o profilu zarządzanie informacją w Berlinie.
 • VI-2006 - pierwszy zewnętrzny egzamin zawodowy dla uczniów klas IV-tych Technikum nr 3.
 • IX-2006 - uruchomienie Multimedialnego Centrum Informacji w bibliotece szkolnej.
 • IX-2006 - uroczyste rozpoczęcie studiów podyplomowych dla nauczycieli na kierunku szkolny doradca zawodowy (przy współudziale Uniwersytetu Opolskiego i Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.)
 • IX-2006 - wizyta 4 nauczycieli j. angielskiego z Zespołu Szkół w Brnie (Czechy) w ramach programu Leonardo da Vinci (staraniem Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju ZS Nr 3).
 • X-XI-2006 - kolejne zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu "Leonardo da Vinci" - Niemcy, Hiszpania.
 • I-2007 - wyjazd 11 nauczycieli ZS3 do Malagi (Hiszpania) w celu wymiany doświadczeń w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz zapoznania z hiszpańskim systemem edukacji.
 • IV-2007 - mury ZS3 opuszcza ostatni rocznik Liceum Ogólnokształcącego Nr V.
 • V-2007 - 20 najlepszych uczniów z klasy III technik elektronik wyjechało do Niemiec (Lipsk i okolice) na 4-tygodniową praktykę zawodową Więcej...

  Widok Zespołu Szkół Nr 3 od strony ul. Kościuszki
  ROK 2007 - WIDOK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 OD STRONY UL. KOŚCIUSZKI

 • 2007 - powstaje Klub Absolwentów Wychowawców i Sympatyków ZSH i ZS3
 • 15-III-2008 - aula ZS3 - etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości..
 • 18-III-2008 - aula ZS3 - V Mistrzostwa Wiedzy..
 • IV-2008 - kolejny wyjazd klas III technikum na praktyki zawodowe do Hiszpanii, Niemiec i Włoch.
 • 2008 - ZS3 otrzymuje Odznakę Jakości eTwinning za udział w projekcie eTwinning Novelists..
 • 17-IX-2008 - rejestracja STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIELI I SYMPATYKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ HUTNICZYCH I ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 • V-2009 - 38 najlepszych uczniów z klas III (technik elektronik, logistyk, informatyk) wyjechało do Hiszpanii (Malaga i Walencja) na 4-tygodniową praktykę zawodową.
 • VII-2009 - grupa 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych (mechatronika, logistyka, informatyka, elektronika) przebywała na 2 tygodniowej wymianie doświadczeń w północno-wschodnich Włoszech w Rimini..
 • X-2009 - mgr inż. Radosław Moskal, nauczyciel przedmiotów zawodowych, został Nauczycielem Roku 2009..
 • XI-2009 - rozpoczęła się termomodernizacja budynku szkoły. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ok. 2 mln zł. Wszystkie prace zakończono do 31.08.2010r.
Aula szkolna po remoncie Budynek główny szkoły po remoncie
 • 19-IV-2010 - przedstawiciele samorządu uczniowskiego posadzili przed szkołą Dąb Pamięci poświęcony ppor. Sławomirowi Wardyńskiemu, zamordowanemu w Charkowie.
 • V-VI-2010 - 100 uczniów klas III technikum odbyło 4-tygodniowe staże zawodowe w Kordobie, Walencji, Maladze, Lizbonie i Zwickau..
 • 10-12-IX-2010 - II Zjazd Absolwentów THM-u..
 • 12-I-2011 - nasza szkoła została najlepszym technikum w województwie świętokrzyskim oraz zajęła 36 miejsce w kraju (według Ogólnopolskiego Rankingu Techników "Perspektyw" i "Rzeczypospolitej"). Zobacz inne wyróżnienia szkoły..
 • III-2011 - według ogólnopolskiego rankingu EWD 2011 nasze technikum przoduje wśród szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego. Ranking opiera się na tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej EWD. Wspomniany wskaźnik porównuje wyniki osiągane przez ucznia na egzaminie gimnazjalnym i maturalnym. Wskaźnik uwzględnia postęp ucznia w nauce uzyskany w technikum. Więcej..
 • III-2011 - Zespół Szkół nr 3, jako jedyna szkoła w powiecie, znalazł się w gronie 10 szkół w województwie świętokrzyskim wyróżnionych tytułem Szkoły Odkrywców Talentów. Wyróżnienie to zostało przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej p. Katarzynę Hall.
 • V-VI-2011 - kolejne 4 grupy uczniów klas III wyjechały na praktyki zawodowe do Walencji, Malagi, Lizbony i Zwickau..
 • IX-2011 - wprowadzenie dziennika elektronicznego LIBRUS..
 • I-2012 - uruchomienie symetrycznego łącza światłowodowego o prędkości 5 Mb/sek.
 • I-2012 - według rankingu szkół 2012 "Rzeczypospolitej" i "Perspektyw" - Technikum nr 3 liderem w województwie..
 • 30-III-2012 - etap okręgowy XXXVIII Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości..
 • 20-22-IV-2012 - finał zawodów centralnych XXXVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej..
 • V-VI-2012 - praktyki zagraniczne uczniów klas III technikum: Malaga, Montijo, Walencja oraz Zwickau..
 • X-2012 - uroczysta akademia z okazji 90 lecia istnienia szkoły..
 • I-2013 - według rankingu szkół 2013 "Rzeczypospolitej" i "Perspektyw" - Technikum nr 3 liderem w województwie..
 • V-VI-2013 - grupa 40 uczniów klas III wyjechała na praktyki zawodowe do Malagi i Zwickau..

Praktyki zagraniczne
Malaga 2013

Praktyki zagraniczne
Zwickau 2013
 • I-2014 - według rankingu szkół 2014 Technikum nr 3 - na 1 miejscu w województwie oraz na 16 miejscu w kraju..
 • V-VI-2014 - kolejna grupa uczniów klas III wyjechała na praktyki zawodowe do Malagi i Zwickau..
 • VI-2014 - pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie według podstawy programowej 2012..
 • 30-IX-2014 - ZS3 podpisał umowę o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego z Hutą Celsa Ostrowiec..
 • I-2015 - W Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 Technikum nr 3 otrzymało ponownie tytuł Złotej Szkoły..
 • V-2015 - uczniowie klas czwartych technikum zdają po raz ostatni egzaminy maturalne według "starej" podstawy programowej (tzw. "stara" matura)
 • V-2015 - uczniowie klas trzecich technikum po raz pierwszy wyjechali na praktyki zagraniczne w ramach programu PO WER..
 • VI-2015 - uczniowie klas czwartych technikum zdają po raz ostatni egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (według tzw. "starej" podstawy programowej..)
 • IX-2015 - szkoła otrzymała odznakę "Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej"
 • I-2016 - Technikum nr 3 otrzymało odznakę "Złota Szkoła 2016"
 • V-2016 - uczniowie klas IV technikum otrzymali po raz pierwszy dyplomy technika według nowych zasad (na podstawie zdania egzaminów z dwóch lub trzech kwalifikacji)
 • V-2016 - uczniowie klas III technikum ponownie wyjechali do Europy Zachodniej na praktyki zagraniczne (program Erasmus+..)
 • I-2017 - Technikum nr 3 otrzymało tytuł Srebrnej Szkoły 2017 (Ogólnopolski Ranking Techników 2017)
 • V-2017 - uczniowie klas III technikum ponownie wyjechali na praktyki zagraniczne (program Erasmus+..)
 • 23-IX-2017 - jubileusz 95-lecia szkoły..
 • I-2018 - Technikum nr 3 otrzymało odznakę "Złota Szkoła 2018.." (najlepsze technikum w województwie świętokrzyskim)
 • V-2018 - wyjazd uczniów klas III technikum na praktyki zagraniczne do Malagi, Walencji oraz Zwickau (program Erasmus+..)
 • XII-2018 / I-2019 - realizacja projektu "Uczeń z doświadczeniem zawodowym.." Dostawy urządzeń, aparatury i wyposażenia technodydaktycznego do pracowni specjalistycznych ZS3.
 • I-2019 - Technikum nr 3 otrzymało odznakę "Złota Szkoła 2019.." i zanotowało awans o 32 miejsca w Ogólnpolskim Rankingu Techników "Perspektywy 2019"
 
^ Do góry ^