Dzisiaj jest .
 
» Kształcenie w Liceum Profilowanym


 

Kształcenie w Liceum Profilowanym nr I

Liceum Profilowane nr I w Zespole Szkół nr 3 było typem szkoły dającym uczniom przygotowanie ogólne, oparte o tę samą podstawę programową, jaka obowiązywała w liceum ogólnokształcącym. Dodatkowo szkoła ta wyposażała uczniów w wiedzę ogólnozawodową. Ostatni rocznik absolwentów Liceum Profilowanego opuścił mury szkoły w maju 2010r. Była to klasa 3 Ks (kształtowanie środowiska).

Zajęcia z komputerowego przetwarzania grafiki i multimediów w klasach o profilu zarządzanie informacją
KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE GRAFIKI

W Liceum Profilowanym prowadziliśmy klasy o profilach:

 # ekonomiczno-administracyjnym - klasa kształciła kandydatów chcących w przyszłości prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w komórkach funkcjonalnych przedsiębiorstwa takich jak: sekretariat, dział finansowy, księgowy, marketingu, administracyjny i inne. Absolwent klasy o tym profilu był dobrze przygotowany do studiów wyższych na kierunkach ekonomicznych. Ponadto po ukończeniu klasy o tym profilu możliwa była kontynuacja nauki w 1-rocznej szkole policealnej (bezpłatnie) i zdobycie tytułu technika prac biurowych (ważne przy podejmowaniu pracy).

Pracownia przedsiębiorczości
PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

# zarządzanie informacją - klasa kształciła umiejętności w zakresie: sprawnej obsługi sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i komputerowego, elastycznego posługiwania się programami komputerowymi do przetwarzania i obróbki tekstu, grafiki, dźwięku i obrazu, zarządzania bazami danych SQL i MySQL, projektowania stron www z wykorzystaniem języka HTML, JavaScript i PHP. Kształcenie w wymienionym profilu dawało solidne podstawy do studiów na kierunkach: informatyka, techniki multimedialne, grafika komputerowa. Ponadto po ukończeniu klasy o tym profilu możliwa była kontynuacja nauki w 1-rocznej szkole policealnej (bezpłatnie) i zdobycie tytułu technika informatyka określonej specjalności (ważne przy podejmowaniu pracy).

Zajęcia z technologii informacyjnej
ZAJĘCIA Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

kształtowanie środowiska - w tej klasie uczniowie poznawali zagadnienia dotyczące:
    - projektowania architektonicznego,
    - gospodarki zasobami energii,
    - renowacji zabytków architektury,
    - technologii robót konstrukcyjnych i wykończeniowych,
    - geologii i hydrologii.

Szkolny sklepik podczas przerw
SKLEPIK SZKOLNY

 
^ Do góry ^