Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2007


 

"Jakość kształcenia zawodowego
- wymiana europejskich doświadczeń"

Malaga (Hiszpania) - 14.01-26.01.2007

W styczniu 2007r. 11 nauczycieli ZS3 wyjechało na 2 tygodniową wymianę do Malagi (Hiszpania). Projekt o nazwie "Jakość kształcenia zawodowego - wymiana europejskich doświadczeń" został napisany w ramach Fundacji Wspierania Rozwoju ZS3. Autorami projektu byli: p. Alicja Żuchowska (koordynator projektu), p. Piotr Leśniewski i p. Radosław Moskal (strona merytoryczna) oraz p. Katarzyna Cedro (język angielski).

Malaga 2007Malaga 2007

Celem projektu była wymiana doświadczeń między polskimi i hiszpańskimi nauczycielami uczącymi przedmiotów zawodowych. Wyjazd do Hiszpanii na szkolenie dydaktyczne objął 11 nauczycieli informatyki, elektroniki, mechatroniki oraz przedsiębiorczości. Podczas dwóch tygodni nasi nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach z przedmiotów zawodowych (zarówno teoretycznych, jak i praktycznych) w szkołach i instytucjach w Hiszpanii. Szerszym efektem wymiany było przygotowanie publikacji porównującej oba systemy edukacji zawodowewj. Służyła temu analiza hiszpańskiej dokumentacji oświatowej, obserwacje zajęć dydaktycznych, wywiady, ankiety, zwiedzanie jednostek szkolących, ocena wyposażenia itp. Ponadto pobyt na miejscu pozwolił zapoznać się z metodami doradztwa zawodowego stosowanego w szkołach średnich.

Malaga 2007Malaga 2007

Poznanie hiszpańskiego modelu edukacyjnego powinno się przyczynić do umocnienia współpracy promotora z największym w regionie zakładem przemysłowym, jakim jest Huta Ostrowiec należąca do hiszpańskiej spółki Celsa, a w dalszej perspektywie wpłynąć na lepsze przygotowanie absolwentów naszej szkoły do podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy. W przyszłości nasza szkoła będzie chciała włączyć hiszpańskie wzorce do procesu nauczania.

Malaga 2007Malaga 2007
Malaga 2007Malaga 2007

W czasie pobytu w Hiszpanii, w rejonie Andaluzji nauczyciele zapoznali się z systemem edukacji zawodowej, jej związkami z rynkiem pracy oraz organizacją doradztwa zawodowego w szkołach zawodowych i na wyższych uczelniach. W wyjeździe wzięli udział m.in. nauczyciele uczący przedmiotów elektronicznych - p. Michał Gajewski, p. Radosław Moskal, informatycznych - p. Marek Gawlik, p. Witold Rogowski, mechanicznych i mechatronicznych - p. Mariusz Gołąbek, p. Wacław Kołodziejczak i  ekonomicznych - p. Alicja Żuchowska. Nauczyciele zwiedzili dwa zespoły szkół średnich zawodowych w Maladze, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, zapoznali się z programami nauczania i bazą dydaktyczną, spotkali się z nauczycielami i uczniami hiszpańskich szkół. Odwiedzili również wydział uniwersytetu w Maladze, który zajmuje się doradztwem zawodowym, organizowaniem praktyk zawodowych dla studentów i pomocą w zatrudnianiu po ukończeniu studiów.

Malaga 2007Malaga 2007

- System kształcenia zawodowego w Hiszpanii został zreformowany w 1990 roku - relacjonuje p. Wacław Kołodziejczak. Jest nieco inaczej zorganizowany niż w Polsce. Uczniowie po ukończeniu szkoły średniej, ci, którzy chcą zdobyć zawód uczą się tylko przedmiotów zawodowych w określonym zawodzie. Odpowiada to naszej szkole policealnej. Nie zdają też egzaminu końcowego potwierdzającego kwalifikację tak jak jest to u nas. Nauka trwa 2 lata, a rok szkolny podzielony jest na trzy semestry. Po każdym semestrze zdają trzy egzaminy z określonych przedmiotów zawodowych. Każdy egzamin mogą zdawać cztery razy, kolejne podejście jest odpowiednikiem naszego egzaminu komisyjnego. Odwiedzone przez ostrowieckich nauczycieli szkoły to duże placówki, liczące 1.500 - 2.000 uczniów z przestrzennymi pracowniami i dużą ilością pomocy dydaktycznych, choć może nie najnowszej generacji. - Ważną rolę w nauczaniu np. informatyki odgrywa platforma e-learningowa, przez co rozwinięte jest nauczanie na odległość. Umożliwia to ujednolicenie standardów z jednego przedmiotu - ocenia p. Marek Gawlik.

Malaga 2007Malaga 2007

- Grupy pracujących uczniów nie są liczne. Może być realizowane indywidualne podejście nauczyciela do ucznia - dorzuca p. Witold Rogowski. Specyfika szkól zawodowych jest zupełnie inna niż specyfika szkół ogólnokształcących. O profilach kształcenia decyduje rynek pracy, a popularność szkoły zależy od uznania pracodawców. Rynek pracy w Hiszpanii weryfikuje najlepszych. Uczeń musi wykazać się dużą wiedzą, aby przyjąć się na dobre stanowisko pracy. - Uczniowie niejako sami motywują się do pracy, gdyż im więcej zdobędą wiadomości w szkole zawodowej, tym większą szansę da im dostanie się do pracodawcy. Ważne są też kontakty z doradcą zawodowym - zauważa p. Mariola Leśniewska.

Malaga 2007Malaga 2007

Wszyscy zgodnie oceniają, że pracodawcy w Polsce myślą w krótkich okresach czasowych. W naszym kraju fachowiec w firmie potrzebny jest na już, a w Hiszpanii pracodawca przewiduje jakich specjalistów będzie potrzebował za rok, czy za dwa lata. Spostrzeżeń jest wiele. Trzeba mieć nadzieję, że znajdą się środki na ich realizację.


 
^ Do góry ^