Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2009


 

Odznaka Jakości Quality Label
W 2008r. ZS3 otrzymał Odznakę Jakości eTwinning za udział w projekcie.


e-Twinning

Zespół Szkół Nr 3, jako pierwsza szkoła w Ostrowcu, wziął udział w unijnym programie eTwinning.., będącym częścią większego przedsięwzięcia Comenius. W latach 2006-2008 uczniowie szkoły pod kierunkiem p. Julity Pastuszko - nauczyciela języka angielskiego oraz p. Dariusza Granata - nauczyciela przedmiotów informatycznych realizowali wspólnie z 2-nd Technical School of Nea Smyrni z Grecji projekt pod tytułem "eTwinning Novelists".

Projekt zakładał napisanie powieści o młodzieży i dla młodzieży w trzech językach: polskim, greckim i angielskim z zastosowaniem różnorodnych technologii informatycznych. Młodzież przed przystąpieniem do pisania miała możliwość zapoznania się z grupą partnerów, wymiany informacji o szkołach, regionach i kulturze Polski i Grecji. Organizowano czaty, wideokonferencje, wymieniano maile, sporządzano prezentacje z wykorzystaniem zakupionego przez szkołę sprzętu komputerowego. Praca nad powieścią była prawdziwą przyjemnością dla uczniów i opiekunów. Było wiele okazji do wzajemnego poznania się, wymiany zdjęć oraz integracji. Doświadczenia uzyskane w trakcie realizacji projektu są bezcenne, zaowocują na pewno w przyszłości i pozwolą lepiej poznać oba kraje.

Celem projektu było napisanie powieści (tytuł "Lost in Time"), ale praca nad jej powstaniem pozwoliła uczniom udoskonalić i rozwinąć wiele nowych umiejętności. Młodzież korzystała z różnorodnych technik multimedialnych: tworzono prezentacje, strony WWW, powstało międzynarodowe forum, nagrano film, który na płycie DVD przekazano greckim partnerom wraz z wydrukowaną powieścią i opisem realizacji projektu. Do przesyłki dołączono uzyskane od władz lokalnych materiały promujące nasz region. Nie mogło zabraknąć też polskiej flagi.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 porozumiewali się z partnerami z Grecji w języku angielskim. W tym też języku powstała nasza powieść. Nie można przecenić praktycznych umiejętności językowych jakie wówczas nabyli.
- Udało nam się pokonać barierę językową. Już nie boimy się mówić po angielsku - mówi Ola, uczestniczka projektu.
Pisząc powieść uczniowie poszerzyli również zasób słów, wzbogacili styl wypowiedzi literackiej i doskonalili znajomość struktur gramatycznych. Opiekunom z kolei praca z młodzieżą dała szansę poszerzenia i doskonalenia współpracy interdyscyplinarnej. Realizacja projektu nie ograniczała się jedynie do pracy, była też okazja do integracji i wspólnej zabawy. Wiele radości dostarczały bezpośrednie - via Internet - kontakty z rówieśnikami z południa Europy. Grupa projektowa składała się z uczniów różnych klas i specjalności, którzy dzięki przedsięwzięciu mieli okazję bliżej się poznać. Na zakończenie prac zorganizowano imprezę integracyjną - kręgle, paintball i ognisko. Zobacz zdjęcia..

Możliwość odbycia zajęć szkolnych w takiej niezwykłej formie dała ogromną satysfakcję uczniom i nauczycielom. Projekt został wysoko oceniony przez władze Unii Europejskiej, pod egidą której był realizowany. Zespół Szkół Nr 3 otrzymał Odznakę Jakości - Quality Label - na szczeblu krajowym. Projekt poddawany jest ocenie na forum europejskim i miejmy nadzieję, że uda się uzyskać nagrodę międzynarodową.

Uczniowie i nauczyciele pragną podziękować za stworzenie bardzo dobrych warunków do pracy, pomoc i wsparcie w realizacji projektu staroście ostrowieckiemu p. Waldemarowi Markowi Paluchowi, naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego p. Maciejowi Kuszewskiemu oraz dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 p. Czesławowi Golisowi, który szczególnie wspierał nasze działania i zabiegał o ich pomyślny finał. Zobacz historię eTwinning w ZS3..

 
^ Do góry ^