Dzisiaj jest .
 
» II Zjazd Absolwentów


 


II Zjazd Absolwentów THM-u
10 - 12 września 2010r.


W dniach 10-12 września 2010r. w naszej szkole miał miejsce II Zjazd Absolwentów Technikum Hutniczo-Mechanicznego, szkoły której godnym następcą jest Technikum nr 3. Zjazd zorganizowało Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3.. Honorowy patronat nad Zjazdem objęli: Starosta Ostrowiecki oraz Dyrektor Generalny CELSA Huta Ostrowiec. Udział w zjeździe wzięło blisko 300 absolwentów, a także obecni i emerytowani nauczycieli Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3.

Najstarszym uczestnikiem zjazdu był były dyrektor Huty "Ostrowiec", p. Adam Śniadowski. Kwiaty wręczyła mu najmłodsza nauczycielka ZS3 p. Agnieszka Kaptur (nauczycielka j. hiszpańskiego). Natomiast najstarszymi z grona nauczycieli THM, uczestniczącymi w zjeździe byli: Mieczysław Kotowski (nauczyciel geografii), Szymon Lada (nauczyciel PO) i Zygmunt Delegiewicz (nauczyciel chemii). Wśród najstarczych absolwentów THM-u na zjeździe obecni byli: Krystyna Śniadowska, Stanisław Ostrowski, Henryk Tkacz, Leszek Skwirowski, Stanisław Karbowniczek, Henryk Dróżdż, Jerzy Góra, Wojciech Rola, Eugeniusz Pronobis, Zygmunt Orłowski, Konstanty Ryszard Skalski, Marian Majecki, Krzysztof Kasprzyk, Tadeusz Nowak, Adam Śniadowski, Marek Grabowski i Zbigniew Hapczyn. Wszyscy otrzymali z tej okazji - z rąk dyrektora Czesława Golisa i przewodniczącego zjazdu p. Zbigniewa Maja - pamiątkowe dyplomy. Tych, którzy odeszli na zawsze, uczczono minutą ciszy.

Uroczystość II Zjazdu zaszczycili obecnością starosta ostrowiecki p. Waldemar Marek Paluch, przewodniczący Rady Miasta Ostrowca p. Mirosław Zgadzajski (były nauczyciel historii w THM), naczelnik wydziału edukacji p. Maciej Kuszewski oraz przedstawiciel Celsy Huta Ostrowiec p. Mirosław Michałowski (absolwent THM 1978). Życzenia dalszych sukcesów szkole złożyła prezes Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św., p. Jolanta Fornalska.

Wystąpienia absolwentów oraz gości

Gen. broni, pilot, Dowódca Sit Powietrznych RP Lech Majewski (absolwent THM 1972):
Informacje o Zjeździe ukazały się w prasie lokalnej - Pamiętam, jak w tej auli pisałem maturę. Dziś, stojąc w niej podczas zjazdu, chciałbym wszystkim nauczycielom serdecznie podziękować. Dziękuję za to, że z sukcesem i na odpowiednim poziomie mogli przekazać nam taki ogrom wiedzy i umiejętności. Oczywiście, nie było łatwo. W sobotę kończyłem naukę dość późno. Dopiero o g.15.40 wracałem do domu. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ten trud się wielce opłacił. Otrzymałem przepustkę w świat, możliwość ukończenia wymarzonej uczelni. Gdyby nie moi profesorowie i wychowawcy nie byłbym dzisiaj tym, kim jestem. Nauczyli mnie wytrwałości i sumienności. Zawsze z tęsknotą wspominam pobyt w murach tej szkoły. Życzę wszystkim, nauczycielom i uczniom THM, kolejnych sukcesów.

Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Piotr Tworzewski (absolwent THM 1975):
- Przekazuję wszystkim uczestnikom zjazdu serdeczne życzenia od najstarszej, 600-letniej, szkoły wyższej w Polsce. Nauka w THM była bardzo ważna w naszym życiu. Dostaliśmy wszyscy solidnie w kość, co pewnie wszyscy potwierdzą, ale dzięki temu później było bardzo łatwo. Osobiście, dla mnie najważniejsza była matematyka i dlatego często wspominam profesora Sławomira Kopańskiego (dyrektor ZSH w latach 1975-1996, nauczyciel matematyki).

Dr Zdzisław Kałamaga (były prezydent Ostrowca, obecnie radny powiatowy, absolwent THM 1976, prowadzący II Zjazd):
- W naszym życiu są różne chwile, ale na pewno te najważniejsze będą dotyczyć nauki w Technikum Hutniczo-Mechanicznym. Swoją drogą, chciałbym zaproponować, aby powrócić do starych nazw szkół. Dziś nie każdy wie, gdzie mieści się ZS3, ale każdy wie, gdzie jest THM. Ta nasza szkoła jest także dziś dla nas bardzo ważna, tak samo jak ważne było niegdyś noszenie jej tarczy, która odróżniała nas od innych uczniów. Ta szkoła dała nam wspaniałą wiedzę. Pamiętam, że w jednej z klas THM ponad 20 uczniów udziałem w olimpiadach zapewniło sobie indeksy wyższych uczelni. Szkoła nauczyła nas, jak odnosić sukcesy i jak szlachetnie rywalizować. Nauczyciele zaś byli prawdziwymi, autentycznymi autorytetami, mistrzami swojego fachu, którzy nauczyli nas nie tylko zawodu, ale tego co w życiu najważniejsze: jak godnie żyć. Dlatego chylić należy przed nimi czoła.

Dyrektor ZS3 Czesław Golis:
- Ostatnio tak liczne grono absolwentów gościliśmy 10 lat temu, podczas I Zjazdu. Od tego czasu w życiu naszej szkoły, która została zmodernizowana, zmieniło się wiele. To zasługa władz powiatu. Szkoła, która stworzyła historię miasta i regionu, jest symbolem wzruszeń i refleksji. Jej mury opuściło tysiące wspaniale wykształconych absolwentów w zawodach elektryka, elektronika, mechanika, a ostatnio informatyka, którzy pracują w kraju i poza jego granicami. Jesteśmy z tego dumni. Wizytówką szkoły był zawsze wysoki poziom nauczania oraz profesjonalna pomoc dla uczniów w drodze do kariery zawodowej, czego dowodem są sukcesy na olimpiadach regionalnych i ogólnopolskich. Jesteśmy najlepszą szkołą w powiecie ostrowieckim, 4 w województwie i 107 w kraju. Nie może być inaczej, skoro chlubą szkoły są wspaniali nauczyciele i wychowawcy, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe.

Pułkownik, dr inż., Zastępca Dziekana Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej Krzysztof Orłowski (absolwent THM 1981):
- Jestem wzruszony, że po 19 latach wakacji znów wróciłem do mojej ulubionej szkoły. Absolwentów naszej szkoły można spotkać w różnych miejscach, tak w kraju, jak i zagranicy. Pamięć o THM odgrywa w naszym życiu strategiczną więź. Spotykając się, zaczynamy wspominać stare czasy, pomagamy sobie wzajemnie. Kończąc technikum, wybrałem życie żołnierza zawodowego i rozpocząłem studia na WAT. Okazało się, że jest tam wielu moich starszych kolegów, właśnie absolwentów THM. Nigdy nie chciałem być nauczycielem akademickim. Los okazał się jednak przewrotny. Obecnie biorę udział w pracach komisjach kwalifikacyjnych i zdarza się, że spotykam na egzaminach wielu absolwentów THM, którzy chcą kształcić się na WAT.

Starosta ostrowiecki Waldemar Marek Paluch:
- Niezwykle milo było mi uczestniczyć w zjeździe absolwentów THM, tym bardziej, że szkoła obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. THM od lat związane było z ostrowiecką hutą, choć kształcił kadry dla wielu zakładów pracy zarówno w Ostrowcu, jak i całym województwie. Czasy się dzisiaj zmieniają, zmieniają się więc w szkole kierunki kształcenia. Nadal szkoła utrzymuje jednak wysoki poziom kształcenia, z którego skorzystało 16 tysięcy absolwentów. Zajmują oni wysokie stanowiska w firmach, wojsku, administracji państwowej i samorządowej. Szkoła utrzymuje stałą współpracę z politechnikami i innymi uczelniami w Warszawie, Krakowie, Kielcach. Realizuje szereg programów unijnych, dzięki którym odbywa praktyki, m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Portugalii czy Włoszech. Cieszę się, że udało nam się, jako samorządowi, wdrożyć program modernizacji szkół, z którego skorzystał THM. Inwestycje w oświatę szybko się zwracają i przynoszą niezmiernie pożądane efekty, stwarzając młodym ludziom szansę udanego startu w dorosłe życie.

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św. Mirosław Zgadzajski (były nauczyciel historii THM):
- Jestem oczarowany atmosferą, jaka panuje na zjeździe, tym czarem nieciągnących się wspomnień. W tej szkole uczyłem przez 13 lat. THM jest ważną szkołą dla miasta i regionu, ale i dla Polski, o czym świadczy fakt, że generałowie, czy profesorowie wyższych uczelni kształcili się właśnie w ostrowieckiej placówce. Kto wie, czy przed następnym zjazdem nie warto byłoby pokusić się o tablicę pamiątkową z nazwiskami wielkich absolwentów THM.

Dr Mirosław Michałowski (Celsa Huta Ostrowiec, absolwent THM 1978 roku):
- W imieniu dyrektora huty wszystkim uczestnikom zjazdu składam najlepsze życzenia, optymizmu i spełnienia marzeń. Uważam, że absolwenci THM są siłą Ostrowca, powiatu, województwa i kraju. Jako metalurg chcę podkreślić, że - jako absolwenci THM - jesteśmy też siłą polskiego hutnictwa.

Szymon Lada (emerytowany nauczyciel przysposobienia obronnego THM):
- Moje wspomnienia ze szkoły są niezmiernie bogate. Zawsze panowała w niej niesamowita atmosfera. Jako pedagodzy, mamy wielkie powody do dumy, bo nasi uczniowie zajmują dziś wysokie stanowiska. Nie czas zmienia charaktery i dusze, bo na zjeździe jesteście tacy sami, jak przed laty. Dziękuję za to, że jako absolwenci pamiętacie o nas.

Krzysztof Kosiński (absolwent THM 1961):
- Na zjazd klasa wychowanków pana profesora Lady zjawiła się w komplecie. Jest z nami Stanisław Czekaj, który był gospodarzem klasy. Większość z uczniów tej klasy stawiła się w Ostrowcu z żonami. Jest z nami także Marian Grudnicki, który przyleciał wprost z Kanady. Ta klasa spotyka się regularnie od wielu, wielu lat. To szacunek zarówno do nauczyciela, jak i całej szkoły.

Henryka Trojanowska (emerytowana nauczycielka języka polskiego w THM):
- Podczas zjazdu mówiliśmy o wspaniałych absolwentach i nauczycielach. Ale zapomnieliśmy o jednym. Jestem wzruszona, bo mój wychowanek p. Radosław Moskal przed rokiem został Nauczycielem Roku 2009. To wielki sukces w skali kraju, a dla nas wielki zaszczyt.

Uroczyste otwarcie zjazdu potrwało do g. 13.00. Wówczas absolwenci mogli zwiedzić swoją szkołę, poznać nowe pracownie oraz dorobek nauczycieli i uczniów. Każdy mógł również wziąć udział w pikniku na dziedzińcu szkoły. Dzięki staraniom generała Andrzeja Pietrzyka o g. 16.00 zainteresowani absolwenci mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który pod batutą majora Jacka Kowalczyka dał prawdziwy popis estradowy i rozrywkowy prezentujący znane i lubiane pieśni i piosenki. A o g. 20.00 w hotelu Gromada rozpoczął się Bal Wspomnień.

W niedzielę o g. 12.00 w odnowionej auli THM odbyło się uroczyste zakończenie zjazdu, podczas którego jego uczestnicy podjęli szereg uchwał. Wszystko wskazuje na to, że w życiu szkoły następną, ważną datą będzie rok 2012. Wtedy to planowany jest III Zjazd Absolwentów Szkoły. W tym roku bowiem przypadnie 90 rocznica utworzenia Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej Zakładów Ostrowieckich - pierwszej szkoły wchodzącej w struktury późniejszego ZSH. Wtedy też najprawdopodobniej szkole zostanie nadane imię patrona i ufundowany zostanie sztandar szkoły, a być może zmieniona zostanie również nazwa szkoły.

Program II Zjazdu Absolwentów THM-u

Logo Drugiego Zjazdu Absolwentów THM
 • 10 września 2010 (piątek):
  • 16.00 - 20.00 - rejestracja uczestników Zjazdu (w budynku szkoły)
  • 18.00 - 24.00 - koleżeńskie spotkanie w Ogródku Piwnym Firma "MALPOL" - ul. Kilińskiego 57
 • 11 września 2010 (sobota):
  • od godz. 8.00 - rejestracja uczestników Zjazdu (w budynku szkoły)
  • 9.00 - Msza Św. w Kościele NSJ przy ulicy Sandomierskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzedzająca Inaugurację Zjazdu
  • 11.00 - 13.00 - część oficjalna Zjazdu
  • 13.00 - 15.30 - biesiada na dziedzińcu szkoły, prezentacja dorobku nauczycieli i uczniów, zwiedzanie szkoły
  • 16.00 koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Kinie Etiuda (wstęp wolny)
  • 20.00 - Bal Wspomnień - Hotel "Gromada"
 • 12 września 2010 (niedziela):
  • 12.00 - 15.00 - uroczyste zakończenie Zjazdu w Auli dawnego THM
Komitet Organizacyjny II Zjazdu Absolwentów
 • Honorowi Przewodniczący: dyr. Czesław Golis, Roman Kita (były dyrektor ZSH i ZS3), Sławomir Kopański (były dyrektor ZSH), Adam Śniadowski (były dyrektor Huty "Ostrowiec")
 • Przewodniczący: Zbigniew Maj
 • Wiceprzewodniczący: Włodzimierz Bryk, Zbigniew Sindalski
 • Sekretarz: Renata Kowalska
 • Skarbnik: Krzysztof Hapczyn
 • Członkowie: Adam Bartnik, Alicja Biskupska, Eugeniusz Fornalski, Michał Gajewski, Marek Gawlik, Dariusz Granat, Paweł Kamiński, Piotr Leśniewski, Radosław Moskal, Jerzy Nowak, Andrzej Pietrzyk, Henryka Rycombel, Stanisław Sejmicki, Wojciech Siporski, Stefan Suska, Janusz Zacharski
Redakcja Kroniki Szkoły
 • Redakcja, dobór fotografii i skład tekstu: Renata Kowalska, Rafał Gieras, Małgorzata Wawrzkiewicz, Zbigniew Kaleta, Marek Gawlik
 • Fotografie reprodukowane w kronice pochodzą ze zbiorów: Archiwum Technikum Hutniczo-Mechanicznego, Radosława Moskala, Czesława Golisa, Piotra Leśniewskiego, Marka Gawlika, Andrzeja Łady
 • Korekta i projekt okładki: Zbigniew Sindalski
 • Fotografia na okładce: Andrzej Łada
 • Wydano z okazji II Zjazdu Absolwentów Technikum Hutniczo-Mechanicznego w Ostrowcu Św. w dniach 10-12 września 2010r.
 • Wydawca: KOMITET ORGANIZACYJNY II ZJAZDU ABSOLWENTÓW THM w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kronika szkoły autorstwa nauczycieli ZS3
KRONIKA THM - II ZJAZD - ROK 2010


 
^ Do góry ^