Dzisiaj jest .
 
» Historia Zespołu Szkół Nr 3


 


Historia szkoły - lata 2010-2019

« 2000-2009      2020-2029 »

W dniu 19 kwietnia 2010 roku, w ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przedstawiciele samorządu uczniowskiego posadzili przed szkołą - Dąb Pamięci. Przedsięwzięcie to było częścią ogólnopolskiej akcji posadzenia 21 857 dębów w 70 rocznicę zbrodni katyńskiej. Każdy posadzony dąb poświęcony był jednemu z oficerów Wojska Polskiego lub funkcjonariuszowi Policji Państwowej zamordowanemu na wschodzie, a związanemu z jakimś miastem lub regionem. Dąb Pamięci posadzony przy naszej szkole poświęcony jest ppor. Sławomirowi Wardyńskiemu ur. 30 sierpnia 1906 roku w Klimkiewiczowie, zamordowanemu w Charkowie.

W maju i czerwcu 2010r. aż 100 uczniów klas III naszego technikum odbyło 4-tygodniowe zagraniczne staże zawodowe. Uczniowie wyjechali do Kordoby, Walencji, Malagii, Lizbony i Zwickau.


Leonardo da Vinci
2009

Praktyki zagraniczne
Kordoba 2010

Praktyki zagraniczne
Walencja 2010

Praktyki zagraniczne
Malaga 2010

Praktyki zagraniczne
Lizbona/Montijo 2010

Praktyki zagraniczne
Zwickau 2010

W czerwcu 2010r. zakończyły się główne prace przy termomodernizacji budynku szkoły..

Budynek szkoły po termomodernizacji - czerwiec 2010r.

Logo Drugiego Zjazdu Absolwentów THM W dniach 10-12 września 2010r. w naszej szkole miał miejsce II Zjazd Absolwentów Technikum Hutniczo-Mechanicznego, szkoły której godnym następcą jest Technikum nr 3. Zjazd zorganizowało Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3.. Honorowy patronat nad Zjazdem objęli: Starosta Ostrowiecki oraz Dyrektor Generalny CELSA Huta Ostrowiec. Udział w zjeździe wzięło blisko 300 absolwentów, a także obecni i emerytowani nauczycieli Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3. Najstarszym uczestnikiem zjazdu był były dyrektor Huty "Ostrowiec", p. Adam Śniadowski. Kwiaty wręczyła mu najmłodsza nauczycielka ZS3 p. Agnieszka Kaptur (nauczycielka j. hiszpańskiego). Natomiast najstarszymi z grona nauczycieli THM, uczestniczącymi w zjeździe byli: Mieczysław Kotowski (nauczyciel geografii), Szymon Lada (nauczyciel PO) i Zygmunt Delegiewicz (nauczyciel chemii). Tych, którzy odeszli na zawsze, uczczono minutą ciszy. Więcej..

Od października 2010r. w naszej szkole zajęcia rozpoczęli studenci mechatroniki Zamiejscowego Toku Studiów Politechniki Świętokrzyskiej.

W roku 2011 nasza szkoła została najlepszym technikum w województwie świętokrzyskim oraz zajęła 36 miejsce w kraju (według Ogólnopolskiego Rankingu Techników "Perspektyw" i "Rzeczypospolitej"). W roku 2011 Kapituła Rankingu ustaliła nieco inne kryteria tworzenia zestawienia najlepszych szkół:
- wynik matury z przedmiotów obowiązkowych - 30%,
- wynik matury z przedmiotów dodatkowych - 30%,
- sukcesy w olimpiadach - 30%,
- opinia akademicka - 10%.
Jednocześnie nasza szkoła zajęła 53 miejsce w Polsce w Podrankingu Maturalnym Techników oraz 149 miejsce w Podrankingu Olimpijskim 2011. Notabene, w tym ostatnim rankingu byliśmy jedyną szkołą z Ostrowca jaka znalazła się w pierwszej dwusetce najlepszych liceów i techników w Polsce. Zobacz inne wyróżnienia szkoły..Według ogólnopolskiego rankingu EWD 2011 nasze technikum przoduje wśród szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego. Ranking opiera się na tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej EWD. Wspomniany wskaźnik porównuje wyniki osiągane przez ucznia na egzaminie gimnazjalnym i maturalnym. Wskaźnik uwzględnia postęp ucznia w nauce uzyskany w technikum. Jeżeli do technikum przychodzą uczniowie z wysokimi wynikami po gimnazjum, a na maturze wynik jest jeszcze wyższy, to oznacza, że szkoła nie marnuje możliwości uczniów, uczy skutecznie i rozwija talent ucznia. Taka szkoła jest wówczas szkołą sukcesu. W takiej kategorii znalazło się nasze THM. W rankingu szkół 2011 wzięto pod uwagę jedynie 2 przedmioty: język polski i matematykę. Na uwagę zasługuje zdawalność matury z matematyki, gdyż właśnie tu THM uzyskał bardzo wysoką lokatę.
 Czytaj więcej..

W marcu 2011r. Zespół Szkół nr 3, jako jedyna szkoła w powiecie, znalazł się w gronie 10 szkół w województwie świętokrzyskim wyróżnionych tytułem Szkoły Odkrywców Talentów. Wyróżnienie to zostało przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej p. Katarzynę Hall. Po raz kolejny THM został doceniony za pracę uczniów i nauczycieli.

W maju 2011r. kolejne 4 grupy uczniów klas III technikum oraz 8 nauczycieli wyjechało na zagraniczne praktyki zawodowe. Tym razem celem podróży była Walencja, Malaga, Lizbona i Zwickau. Tradycyjnie praktyki trwały 4 tygodnie. Podczas odbywania staży zagranicznych uczniowie otrzymali stosowne zaświadczenia z firm, w których miała miejsce praktyka zawodowa. Ponadto praktykanci otrzymali certyfikaty Europass - Mobilność. Dokumenty te potwierdzają okresy nauki lub szkolenia, odbywane w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego. Dodatkowym atutem wyjazdu było zdobycie doświadczenia zawodowego, poznanie języka obcego, kultury, zabytków itp.
Praktyki zagraniczne
Malaga 2011

Praktyki zagraniczne
Lizbona/Montijo 2011

Praktyki zagraniczne
Zwickau 2011

Praktyki zagraniczne
Walencja 2011

Od września 2011r. dziennik elektroniczny Librus jest jedynym dziennikiem lekcyjnym obowiązującym w szkole. Zrezygnowano z prowadzenia dotychczasowego dziennika "papierowego".

Dziennik elektroniczny Librus

2 stycznia 2012r. w naszej szkole uruchomiono symetryczne łącze światłowodowe o prędkości 5 Mb/sek. Nowe łącze zastąpiło 2 łącza stałe ADSL (Neostrada) o prędkości do 6 Mb/sek. i do 2 Mb/sek. Prace ziemne związane z doprowadzeniem kabla światłowodowego zakończono w listopadzie 2011r.

W 10 stycznia 2012r. ogłoszone zostały wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół przygotowanego przez dziennik "Rzeczpospolita" i miesięcznik "Perspektywy".

Według powyższego rankingu najlepszym technikum w województwie świętokrzyskim w roku 2012 jest Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. Obroniliśmy zatem pozycję lidera z roku 2011.
 Więcej informacji..

  Zobacz szczegóły..
  Pobierz ranking wojewódzki..

W dniu 30 marca 2012r. w Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. odbył się wojewódzki etap XXXVIII Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. W olimpiadzie wzięło udział 6 zespołów z Ożarowa, Starachowic, Kielc i Ostrowca Św.
 Czytaj dalej..

W dniach 20-22 kwietnia 2012r. aula naszej szkoły była miejscem finału XXXVIII OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ. W zawodach uczestniczyło 62 uczniów, w tym dwóch z naszej szkoły. Byli to Grzesiek Żebrowski i Piotrek Sala. Ich opiekunem był p. Radosław Moskal (finalista X OWT w 1984r., absolwent THM).
 Czytaj dalej..

Nasi finaliści: GRZESIEK ŻEBROWSKI i PIOTREK SALA (opiekun p. R.Moskal)

W maju 2012r. grupa uczniów klas III Technikum nr 3 o specjalnościach: technik informatyk, logistyk, elektronik, teleinformatyk, mechatronik oraz elektryk uczestniczyła w zagranicznych praktykach zawodowych. Podobnie jak przed rokiem uczniowie wyjechali na miesięczny staż do Portugalii, Hiszpanii i Niemiec. Opiekę sprawowali nauczyciele: p. Alicja Żuchowska, p. Julita Pastuszko, p. Mariola Leśniewska, p. Katarzyna Cedro, p. Witold Staszewski, p. Monika Lipska- Kłos, p. Katarzyna Pastuszka, p. Jolanta Świąder i p. Dorota Moskal. Oprócz zdobycia doświadczenia zawodowego oraz uzyskania certyfikatów Europass Mobility, młodzież miała możliwość zwiedzenia innych krajów.
Praktyki zagraniczne
Malaga 2012

Praktyki zagraniczne
Lizbona/Montijo 2012

Praktyki zagraniczne
Zwickau 2012

Praktyki zagraniczne
Walencja 2012

Bardzo dobrze wypadły egzaminy maturalne 2012. W całej szkole matury nie zdało jedynie 2 uczniów: z kl. 4 Tia - j. polski (uczeń zdał pomyślnie w sierpniu) i z kl. 4 TL - j. angielski (uczennica zdała pomyślnie w sierpniu). Oznacza to, że zdawalnośc matury wyniosła 100 %.

27 czerwca 2012r. w auli naszej szkoły odbyła się IX Gala Stypendystów. Za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe stypendia w wysokości 2 tys. zł dla 12 uczniom szkół ponadgimnazjalnych ufundował starosta ostrowiecki p. Zdzisław Kałamaga. Dyplomy i nagrody wręczyli wicestarosta p. Eligiusz Mich oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki p. Maciej Kuszewski. Wśród 110 stypendystów są również nasi uczniowie:

  • stypendium w kategorii dydaktycznej otrzymał Piotr Sala - finalista XXXVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej
  • ponadto wyróżnienie zostali inni laureaci i finalisti olimpiad, konkursów i zawodów sportowych: Tomasz Soboń, Grzegorz Żebrowski, Adrian Kucmin, Michał Kwiatkowski, Mateusz Adamski, Michał Wąsik, Patryk Wesołowski, Damian Mikosa, Marcin Kubik, Sebastian Kwiecień, Damian Lipiec, Piotr Żebrowski i Krzysztof Mariański
  • wyróżnienie otrzymali nauczyciele ZS3: p. Radosław Moskal, p. Alicja Żuchowska, p. Elżbieta Mendyk, p. Mirosław Adamczyk oraz dyrektor ZS3 p. Czesław Golis
  Najlepsi uczniowie nagrodzeni przez starostę..

Od września 2012r. we wszystkich klasach technikum zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa. Zmieniona została siatka godzin, nazwy przedmiotów oraz system zdawania egzaminów zawodowych (zamiast jednego egzaminu zawodowego uczniowie zdają dwa lub trzy egzaminy w ramach danej kwalifikacji).

W dniu 26 października 2012r. w auli ZS3 miała miejsce uroczysta akademia zorganizowana z okazji 90 lecia istnienia naszej szkoły. To właśnie w 1922r. powstała szkoła rzemieślnicza, na bazie której powstał Zespół Szkół Hutniczych oraz obecny Zespół Szkół nr 3. Akademię przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. Jolanty Gruchulskiej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz oświatowych z województwa, powiatu i miasta oraz wielu znamienitych gości.
 Więcej zdjęć..
 90-lecie małej ostrowieckiej Politechniki..

Według Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2013 nasze Technikum nr 3 zostało, trzeci raz z rzędu, najlepszym technikum w województwie świętokrzyskim. Jednocześnie szkoła zajęła 170 miejsce w kraju w rankingu ogólnopolskim, 156 miejsce w podrankingu olimpijskim oraz 146 w podrankingu maturalnym. THM BYŁO JEDYNYM TECHNIKUM Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, KTÓRE ZNALAZŁO SIĘ WSRÓD 250 NAJLEPSZYCH TECHNIKÓW W POLSCE. Fakt ten świadczy dobitnie jak silna była rywalizacja między szkołami.


Więcej..

Więcej..

Więcej..

 Więcej informacji..

W marcu 2013 r. nasza szkoła została objęta ewaluacją całościową przprowadzoną przez 3 wizytatorów ze Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. Szczegółowej wizytacji zostali poddani nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie, rodzice, a także inni pracownicy szkoły. Wyniki ewaluacji napawają optymizmem - szkoła otrzymała kategorię B potwierdzającą wysoką jakość kształcenia.

W ramach programu Leonardo da Vinci 2012 w maju i czerwcu 2013 r. został zrealizowany wyjazd uczniów klas III technikum na praktyki zagraniczne.


Praktyki zagraniczne
Malaga 2013

Praktyki zagraniczne
Zwickau 2013

15 czerwca 2013 r. na terenie ośrodka wypoczynkowego "Przystań" (Państwa Aliny i Tomasza Wierzbickich) w Brodach miało miejsce czwarte już spotkanie klasy technik elektronik (specjalność Ea - elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa - matura 1988). Wychowawcą klasy była p. Barbara Zborowska. Spotkanie miało miejsce w 25-tą rocznicę ukończenia szkoły (Technikum Hutniczo-Mechanicznego).
 Czytaj dalej..

We wrześniu 2013 r. w Technikum nr 3 otworzono nowy kierunek kształcenia: technik architektury krajobrazu. Ponadto otworzono tradycyjnie klasy w zawodach: technik informatyk, technik elektronik, technik mechatronik oraz technik logistyk.

W październiku 2013 r. nauczyciel przedmiotów elektryczno-elektronicznych w naszej szkole p. Radosław Moskal odebrał z rąk p. Krystyny Szumilas, Minister Edukacji Narodowej, dyplom Profesora Oświaty.
 Więcej informacji..

W roku 2014, po raz czwarty z rzędu, nasze Technikum nr 3 zostało najlepszym technikum w województwie świętokrzyskim. Jednak szczególnie cieszy fakt, że w Rankingu Ogólnopolskim Techników awansowaliśmy z miejsca 170 na miejsce 16. Ponadto:

  • zdobyliśmy tytuł "Złotej Szkoły 2014"
  • w Rankingu Maturalnym Techników zajęliśmy 29 miejsce w kraju (awans z miejsca 146)
  • w Rankingu Szkół Olimpijskich zajęliśmy 126 miejsce w kraju (awans z miejsca 156)
 Więcej informacji..
 Rankingi - lata poprzednie..
 www.perspektywy.pl: Ranking Techników 2014 - woj. świętokrzyskie..

Bardzo dobrze wypadły matury 2014 w naszym technikum. Egzamin dojrzałości zdało 92 % absolwentów (średnia w województwie 52 %, średnia krajowa 54 %). Jest na najlepszy wynik w województwie świętokrzyskim wśród szkół technikalnych. Na uwagę zasługuje również 100 % zdawalność matury przez naszych absolwentów z j. polskiego.
 ostrowiecka.pl: Ostrowieccy maturzyści nie zawiedli!..

30 września 2014 r. zostało podpisane porozumienie między Hutą Celsa Ostrowiec, Starostwem Powiatowym, Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty i Zespołem Szkół Nr 3, dotyczące współpracy Huty Celsa z ZS Nr 3. Współpraca ta będzie obejmować m. in. włączenie się Huty Celsa Ostrowiec w opracowanie programów nauczania i realizację praktycznej nauki zawodu dla naszych uczniów.
 ostrowiecka.pl: Porozumienie z Celsą..

Jesienią 2014 r. ZS3 otrzymał niezwykle bogate i nowoczesne wyposażenie technodydaktyczne niezbędne do kształcenia na nowootwartym kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Sprzęt został dostarczony w ramach projektu "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce", a jego wartość przekroczyła 250 tys. zł.
 Więcej informacji..
 lokalna.tv: Nowy sprzęt komputerowy w ZS3..
 www.tvswietokrzyska.pl: PWP - Mój nowy zawód w zielonej gospodarce..
 www.powiat.ostrowiecki.eu: Nowe i nowoczesne wyposażenie w ZS nr 3..
 www.echodnia.eu: Nowoczesny sprzęt trafił do ZS3..

5 grudnia 2014 r. po raz trzeci nasza szkoła była organizatorem etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. To wyróżnienie spośród wielu szkół logistycznych w kraju i regionie wiąże się z dotychczasowymi sukcesami naszych olimpijczyków. W rankingu najlepszych szkół logistycznych, prowadzonym przez organizatora Olimpiady, zajmujemy dotychczas 9 miejsce w kraju (dane z 2014 r.)
 Więcej informacji..

W Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 Technikum nr 3 ponownie uzyskało tytuł Złotej Szkoły, zajmując 2 miejsce w województwie i 39 w kraju (Ranking Techników 2015). W Rankingu Maturalnym Techników 2015 zajęliśmy 34 miejsce w kraju. Oceniając technika Kapituła konkursu wzięła pod uwagę 4 kryteria:

  • Sukcesy w olimpiadach 20%
  • Matura z przedmiotów obowiązkowych 25%
  • Matura z przedmiotów dodatkowych 25%
  • Egzamin zawodowy 30%
 www.perspektywy.pl: Ranking Techników 2015..
 www.perspektywy.pl: Ranking Techników 2015 - woj. świętokrzyskie..

W maju 2015 r. uczniowie klas czwartych technikum po raz ostatni zdawali egzaminy maturalne według "starej" podstawy programowej. Kolejne roczniki będą już zdawać egzaminy według "nowej" podstawy programowej. Podobnie było w w czerwcu 2015 r. - uczniowie po raz ostatni zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (według "starej" podstawy programowej). Kolejne roczniki zdają już egzaminy według "nowej" podstawy programowej 2012 (są to egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie).

W latach 2014-2015 w ramach projektu "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" znacznie poszerzyła się baza techno-dydaktyczna naszej szkoły. Otrzymaliśmy wyposażenie do czterech pracowni, które, zgodnie z założeniami projektu, przede wszystkim dedykowane są młodzieży uczącej się na kierunku - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 Więcej informacji..

W dniu święta ostrowieckich rzemieślników i przedsiębiorców 28.06.2015 r., Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Św. przyznał naszej szkole statuetkę za zachowanie ducha szkoły i wprowadzanie najnowocześniejszych technologii w procesie nauczania. Statuetkę odebrali dyrektor obecnego ZS Nr 3 Czesław Golis i nauczyciel Radosław Moskal. Obecne Technikum nr 3, a dawne Technikum Hutniczo-Mechaniczne, powstało z inicjatywy pracowników huty. THM to placówka o długoletniej historii, jedna z lepszych szkół technicznych w regionie, posiadająca w swych szeregach wielu wybitnych i słynnych absolwentów. Nasi uczniowie są między innymi laureatami VII Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz X Konkursu "Młody Wynalazca 2015".
 Więcej informacji..

W maju 2015 r. uczniowie klas trzecich technikum po raz pierwszy wyjechali na praktyki zagraniczne w ramach programu PO WER..


Praktyki zagraniczne
w Maladze

Praktyki zagraniczne
w Walencji

Praktyki zagraniczne
w Zwickau

We wrześniu 2015 r. nasza szkoła została wyróżniona odznaką "Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej". Wyróżnienie odebrał dyrektor Czesław Golis podczas wojewódzkiej konferencji w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach podczas podsumowania programu "Rok Szkoły Zawodowców".
 www.ostrowiecka.pl: THM zasłużone dla polskiej gospodarki..
 www.wiadomoscisw.pl: THM z odznaką ministra gospodarki..

W Ogólnopolskim Rankingu Techników 2016.. nasza szkoła zajęła 2 miejsce w województwie i 80 miejsce w Polsce. Tym samym ponownie otrzymaliśmy tytuł Złotej Szkoły. W Rankingu Maturalnym Techników.. ZS3 zajął 1 miejsce w województwie i 41 w kraju. Na uwagę zasługuje również 11 miejsce w kraju (oraz pierwsze w województwie) pod względem zdawalności egzaminów zawodowych w klasach technik logistyk..

W maju 2016 r. uczniowie klas III technikum ponownie wyjechali do Europy Zachodniej na praktyki zagraniczne (program Erasmus+..)

Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju ZS3 zakończyła działalność.

W styczniu 2017 r. Technikum nr 3 otrzymało tytuł Srebrnej Szkoły 2017 (Ogólnopolski Ranking Techników 2017).

23 września 2017r. w Zespole Szkół nr 3 miało miejsce niezwykłe wydarzenie. W roku 2017 przypada 95-ta rocznica powstania naszej szkoły. Z tej okazji 23 września do dawnego THM-u przybyli licznie absolwenci tej szkoły, dawni Profesorowie, Dyrektorzy, pracownicy oraz obecni uczniowie. O godzinie 9.00 zaproszeni goście zgromadzili się na mszy św. rozpoczynającej obchody 95-lecia, która odbyła się tradycyjnie w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Sandomierskiej. Następnie wszyscy przeszli do szkolnej auli, gdzie o 10:30 rozpoczęła się główna część Gali..

 Czytaj dalej..
 www.powiat.ostrowiecki.eu: Piękny jubileusz ostrowieckiej politechniki..

1 grudnia 2017 r. po raz kolejny ZS3 był organizatorem etapu regionalnego Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
 www.lokalnatelewizja.pl: Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna w ZS nr 3..

W styczniu 2018 r. Technikum nr 3 otrzymało odznakę "Złotej Szkoły 2018.." (najlepsze technikum w województwie świętokrzyskim)

Z początkiem grudnia 2018 r. rozpoczęły się dostawy urządzeń, aparatury i wyposażenia technodydaktycznego do pracowni specjalistycznych w naszej szkole. W nowoczesny sprzęt do ćwiczeń laboratoryjnych zostały wyposażone pracownie elektroniki, mechatroniki, odnawialnych źródeł energii oraz pracownie informatyczne ZS3. Sprzęt pochodził z projektu unijnego "Uczeń z doświadczeniem zawodowym"..

Komputronik CPU AMD Ryzen Core 6

W styczniu 2019 r. Technikum nr 3 otrzymało odznakę "Złotej Szkoły 2019.." Szkoła zajęła 66 miejsce w kraju ("Perspektywy" - Ogólnopolski Ranking Techników) oraz 47 miejsce w rankingu maturalnym.

Od 1.09.2019 r. dyrektorem szkoły został mgr Tomasz Łodej, nauczyciel przedmiotów informatycznych, dotychczasowy wicedyrektor ZS3. Jednocześnie obecny dyrektor szkoły mgr Czesław Golis objął stanowisko wicedyrektora w naszej szkole.

mgr Tomasz Łodej

Dnia 11 października 2019 r. w auli Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim nastąpiło podpisanie Umowy Patronackiej pomiędzy Politechniką Świętokrzyską reprezentowaną przez Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki dr. hab. Artura Maciąga prof. PŚK i Kierownika Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy dr. inż. Mirosława Płazę, a ZS nr 3 reprezentowanym przez dyrektora Tomasza Łodeja. Umowa dotyczy wsparcia ze strony Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach dla klas technik informatyk i teleinformatyk ZS3. Więcej..

« 2000-2009      2020-2029 »

 
^ Do góry ^