Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2013


 

"Mój nowy zawód w zielonej gospodarce"
Oficjalne rozpoczęcie projektu w ZS3 - 26.10.2013 r.


W sobotę 26.10.2013 r. "ruszył" w naszej szkole projekt współpracy ponadnarodowej "Mój nowy zawód w zielonej gospodarce". Oficjalnego otwarcia dokonali: p. Czesław Golis - dyrektor Zespołu Szkół nr 3 - THM oraz p. Radosław Moskal - koordynator SzOK-u, czyli Szkolnego Ośrodka Kariery.

W uroczystości wzięli udział: p. Marta Konecka, p. Justyna Kucharska i p. Jolanta Flaga, panie które poprowadzą zajęcia z doradztwa grupowego z naszymi uczniami, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie, p. Elżbieta Włodarczyk - nasza pani pedagog, zajmująca się w projekcie doradztwem indywidualnym, p. Marzena Kozińska i p. Dorota Moskal - beneficjentki projektu oraz p. Mirosław Adamczyk - koordynator zajęć E-Video Klasa oraz uczniowie naszej szkoły - beneficjenci projektu.

Partnerami projektu są:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
2. Fundacja CEL - Centrum Europy Lokalnej z Kielc.
3. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
4. EUROPAISCHES CENTRUM FŰR ERNEUERBARE ENERGIE GŰSSING.

W projekcie bierze udział 5 szkół z województwa świętokrzyskiego. Projekt zakłada przeszkolenie 180 uczniów oraz 10 nauczycieli w okresie od X.2013 do VI.2015 (przewidziane są dwie edycje) w zakresie tematyki OZE - odnawialne źródła energii.

W ramach realizacji projektu Zespół Szkół nr 3 zostanie doposażony w sprzęt o wartości 255 tys. zł. Z naszej szkoły w projekcie biorą udział uczniowie klas drugich - wszystkich specjalności, którzy nie ukończyli 18 lat i zamieszkują w województwie świętokrzyskim (w wyjątkowych przypadkach uczeń może mieszkać w bursie). Liczba uczestników w I turze: 36 osób (3 grupy po 12 osób). Czas trwania I edycji: X.2013 - VI.2014.

Działania w projekcie w szkołach:
1. Zajęcia pozalekcyjne interaktywne E-VIDEO KLASA (wyposażenie pracowni w sprzęt o wartości 44000 zł).
2. Warsztaty krajowe dla nauczycieli - 5 dni.
3. Warsztaty zagraniczne dla nauczycieli w Gussing - wymiana doświadczeń - 6 dni.
4. Warsztaty przedsiębiorczości dla młodzieży.
5. Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży.
6. Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe.
7. Warsztaty "Kultura Zawodu".
8. Warsztaty "Lider Przedsiębiorczości".
9. Zajęcia z języka niemieckiego.
10. Staże krajowe uczniów.
11. Wyjazdy edukacyjne uczniów - dobre praktyki wykorzystania OZE (wyjazd na Targi ENEX).
12. Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów.
13. Cykl spotkań w powiatach dla szkół i młodzieży.
14. Przekazanie wyposażenia pracowni wybranym szkołom (wartość sprzętu 211000 zł).
15. Konkurs "Eko-szkoła", podsumowanie i rozdanie nagród dla szkół (3 nagrody o wartości 7000 zł każda), seminarium podsumowujące.

Warunkiem otrzymania sprzętu przez szkołę jest OTWARCIE NOWEGO KIERUNKU NAUCZANIA Z ZAKRESU TEMATYKI OZE - TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, zgodnie z wytycznymi MEN, w roku szkolnym 2014/2015.

Wyróżniający się uczniowie wezmą udział w:
1. Stażu w Austrii w miejscowości Gussing (VII.2014, kieszonkowe 800 zł),
2. Stażu w Polsce w firmach związanych z OZE (VII-VIII.2014, kieszonkowe 1600 zł).

Po zakończeniu stażu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty.
W ramach projektu przewidziane są również dodatkowe atrakcje: udział uczniów w projekcie absolutnie nie wyklucza udziału w praktykach zawodowych w ramach Programu Leonardo da Vinci (klasa trzecia).

Radosław Moskal
Koordynator SzOK w ZS nr 3 - THM Ostrowiec Św.


 www.powiat.ostrowiecki.eu: Technik systemów energetyki odnawialnej w ZS3..
 www.facebook.com: Technik systemów energetyki odnawialnej w ZS3..

 
^ Do góry ^