Dzisiaj jest .
 
» Historia Zespołu Szkół Nr 3


 


Historia szkoły - lata 2000-2009

« 1950-1999      2010-2019 »

W lutym 2000r. zostaje założona oficjalna strona internetowa szkoły www.republika.pl/zsh_oc oraz darmowa skrzynka pocztowa zshthm@poczta.onet.pl na portalu Onet.pl.

Strona internetowa szkoły - wersja z 2000 roku
ÓWCZESNA WERSJA SZKOLNEJ STRONY WWW

1 września 2000 roku w Zespole Szkół Hutniczych otworzono nowy typ szkoły średniej - V Liceum Ogólnokształcące o profilu "przysposobienie wojskowe". Patronat nad tą klasą objęła jednostka wojskowa z Kielc. Zobacz stronę internetową klasy 1Pw.

W dniach 23 - 24 września 2000r. w murach Technikum Hutniczo- Mechanicznego, odbył się I Zjazd Absolwentów tej szkoły, połączony z obchodami 50-lecia jej istnienia. Podczas uroczystości w której udział wzięło ponad 400 osób, odsłonięta została tablica upamiętniająca jednego z dyrektorów szkoły zmarłego 20 lat temu, Leona Chrzanowskiego.

Nauczycielka przedmiotów ekonomicznych A.Żuchowska z maturzystami przed tablicą upamiętniającą wieloletniego dyrektora szkoły Leona Chrzanowskiego
PRZED TABLICĄ KU CZCI L.CHRZANOWSKIEGO

Na uroczystość przybyli m.in. wicewojewoda świętokrzyski Marian Dojka, prezydent Ostrowca Św. Jan Szostak, przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Połoński, starosta ostrowiecki Maciej Giermasiński, przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Szostak, prezes Huty Ostrowiec Zygmunt Żywczyk oraz absolwenci szkoły, m.in. poseł Zdzisław Kałamaga, Andrzej Nowak, dyrektor II LO im. J. Chreptowicza i Marek Karabin radny sejmiku wojewódzkiego. Nie zabrakło także utytułowanych absolwentów spoza Ostrowca Św. Obecni byli m.in. gen. Brygady Andrzej Pietrzyk- zastępca szefa Sztabu Generalnego ds. Planowania Strategicznego, doc. dr Mirosław Karbowniczek- wykładowca na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Z okazji I Zjazdu Absolwentów ukazała się "Kronika Technikum Hutniczo-Mechanicznego w Ostrowcu Św." (autor Waldemar Ryszard Brociek) prezentująca 50-letnią historię szkoły.

Kronika szkoły autorstwa W. Broćka - absolwenta THM
KRONIKA THM

W dniu 25 lipca 2001 roku powódź, która dotknęła miasto nie oszczędziła także szkoły. Zalane zostały pracownie: systemów komputerowych, pracownia P-O, pracownia metrologii warsztatowej, pracownia mechaniki, pracownia automatyki i robotyki, siłownia oraz szatnia. Straty są olbrzymie, jednak dzięki pomocy sponsorów i darczyńców z całego kraju szkoła zostaje odremontowana.

Dyr. Cz. Golis, mgr D. Kaszuba oraz uczniowie klasy PW
CZYSZCZENIE BRONI ZALANEJ WODĄ

Z dniem 1 września 2002 roku zmieniona została nazwa szkoły z Zespołu Szkół Hutniczych na Zespół Szkół Nr 3. W miejsce Technikum Hutniczo-Mechanicznego zostaje utworzone Technikum Nr 3, a w miejsce Liceum Technicznego - Liceum Profilowane Nr 1. Pojawiły się nowe profile: zarządzanie informacją (Liceum Profilowane), mechatroniczny (Technikum Nr 3), ogólny i matematyczno- informatyczny (Liceum Ogólnokształcące Nr 5).

Technikum Hutniczo-Mechaniczne
TECHNIKUM HUTNICZO-MECHANICZNE

W dniu 31 października 2002 roku miasto przejęło Warsztaty Szkolne od Zespołu Szkół Nr 3.

W listopadzie 2002r. uruchomiona zostaje nowoczesna pracownia internetowa Zespołu Szkół Nr 3 - szkoła jako jedyna zawodowa szkoła techniczna w województwie świętokrzyskim otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pracownię wyposażoną w 19 komputerów opartych na systemie Windows XP wraz z serwerem sieci lokalnej SBS Novell 6.0. Więcej..

W pracowni internetowej wielokrotnie odbywały się konkursy informatyczne dla gimnazjalistów
PRACOWNIA INTERNETOWA ZS NR 3

Rok szkolny 2002/2003 zaowocował licznymi sukcesami uczniów w olimpiadach zewnątrzszkolnych szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego. Pięciu uczniów Technikum Hutniczo-Mechanicznego zostało laureatami Olimpiady Wiedzy Technicznej i Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej szczebla centralnego. Liczne sukcesy odnosi szkoła od lat na szczeblu wojewódzkim w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Turnieju Wiedzy o Wynalazczości, Konkursie Na Najlepszy Program Komputerowy (pod patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich), Turnieju "Technik 2003", olimpiadach: ekonomicznej, fizycznej, historycznej, wiedzy informatycznej, konkursie recytatorskim, konkursach ekologicznych, matematycznych, konkursach z języków obcych, itp.

Wejście Polski do Unii Europejskiej nie pozostaje bez echa wśród społeczności szkolnej. Od 2 lat aktywnie działa Klub Debat Szkolnych oraz szkolne miniprzedsiębiorstwo. W maju 2003r. przeprowadzone zostało wśród uczniów prareferendum europejskie, podczas którego większość młodzieży opowiedziała się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

W czerwcu 2003r. 3 pracownie informatyczne ZSNr3 zostają podłączone do internetu za pośrednictwem szybkiego łącza stałego Neostrada Plus.

Z dniem 1 września 2003r. stanowisko dyrektora naczelnego Zespołu Szkół Nr 3 objął mgr Czesław Golis, dotychczasowy wicedyrektor szkoły, który zastąpił wieloletniego dyrektora i wicedyrektora mgr inż. Romana Kitę.

dyr. Czesław Golis
CZ. GOLIS

Według Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Średnich 2004 "Rzeczypospolitej" Zespół Szkół Nr 3 zajął 275 miejsce w skali kraju i 12 w województwie świętokrzyskim (na ponad 100 szkół średnich). Tak wysoką lokatę szkoła zawdzięcza olimpijczykom szczebla centralnego. W obrębie powiatu ostrowieckiego wyższą pozycję zajęła tylko jedna szkoła średnia. Niestety nie uwzględniono wszystkich olimpijczyków szkoły (np. laureatów Olimpiady Wiedzy Elektryczno-Elektronicznej).

Wycieczka klasy o profilu ekonomiczno-administracyjnym do Sejmu RP
WYCIECZKA KLASY EA DO SEJMU RP

W dniu 16 stycznia 2004r. w auli Zespołu Szkół Nr 3 odbyło się uroczyste spotkanie, na którym najbardziej zasłużeni działacze patriotyczni zostali uhonorowani Patentami "Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny". Na uroczystości zostało wręczonych 74 patentów - dokumentów potwierdzających szczególną aktywność w walkach oraz odbudowywaniu niepodległego i niezawisłego Państwa Polskiego. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich. Uroczystość uświetniła Orkiestra Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uroczystość kombatancka w auli szkoły
UROCZYSTOŚĆ KOMBATANCKA W AULI SZKOŁY

Z dniem 30 kwietnia 2004r. zakończono realizację zajęć w budynku dawnej szkoły zawodowej przy ul. Sandomierskiej 26. Od maja 2004r. uczniowie Technikum po ZSZ odbywają zajęcia w głównym budynku szkoły przy Rondzie Republiki Ostrowieckiej.

Jesienią 2004r. szkoła otrzymała nowoczesną programowalną obrabiarkę CNC sterowaną numerycznie, która została umieszczona w nowo tworzonej pracowni programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Nowe urządzenie - programowalna tokarka PC Turn 55 z zestawem narzędzi i oprogramowaniem warta jest blisko 78 tys. zł. Obrabiarka ta to nagroda w konkursie "Plan Modernizacji Oferty Edukacyjnej Szkoły Zawodowej" zrealizowanym w Projekcie Phare 2001 opracowanym przez zespół nauczycieli w składzie: Wacław Kołodziejczak (przewodniczący), Alicja Żuchowska, Renata Kowalska, Marcin Farys, Mariusz Gołąbek, Radosław Moskal, Piotr Leśniewski, Stanisław Kolasa i Krzysztof Pierzchała. Obrabiarkę dostarczyła firma FESTO posiadająca w swej ofercie obrabiarki CNC i systemy dydaktyczno-produkcyjne austriackiej firmy EMCO. Pozyskany z funduszów Unii Europejskiej sprzęt będzie wykorzystywany do kształcenia uczniów w klasach technik mechatronik.

Obrabiarka CNC sterowana numerycznie - sprzęt o wartości 80 tys. zł otrzymany z funduszów Unii Europejskiej w programie Phare 2001
STEROWANA NUMERYCZNIE OBRABIARKA CNC

W połowie kwietnia 2005r. nasi maturzyści po raz pierwszy zdawali tzw. nową maturę - najpierw egzaminy ustne, później pisemne (zewnętrzne). Do egzaminu maturalnego w tej formie przystąpili absolwenci naszego LO i LP. Młodzież z technikum zdawała egzamin według nowych zasad dopiero w 2006r.

Z dniem 29 kwietnia 2005r. mury szkoły opuścił ostatni rocznik Technikum Hutniczo-Mechanicznego na podbudowie szkoły podstawowej. W szkole pozostały jeszcze 2 klasy Technikum Hutniczo-Mechanicznego na podbudowie ZSZ. Kolejne roczniki będą już absolwentami Technikum Nr 3.

W 2005r. staraniem nauczycieli Alicji Żuchowskiej, Piotra Leśniewskiego i Radosława Moskala w szkole powstała Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju ZS Nr 3. Organami Fundacji był: Zarząd Fundacji (Alicja Żuchowska, Piotr Leśniewski i Radosław Moskal) oraz Rada Fundacji (Marzena Kozińska, Sławomir Kopański i Wojciech Siporski). Celem Fundacji, posiadającej osobowość prawną, było prowadzenie działalności na rzecz rozwoju szkoły.

Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju ZS Nr 3


W roku szkolnym 2005/06 w ZS3 uruchomiono klasy kształcące w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik mechatronik (Technikum nr 3) oraz profil zarządzanie informacją (Liceum Profilowane nr 1).

Leonardo da Vinci


Jesienią 2005r. grupa 16-tu uczniów z klas trzecich technik elektronik wyjechała do Hiszpanii na 4-ro tygodniową praktykę zawodową. Wyjazd został sfinansowany z programu "Leonardo da Vinci" - projekt napisali nauczyciele: Alicja Żuchowska, Piotr Leśniewski, Radosław Moskal, Witold Rogowski, Marcin Farys, Michał Gajewski, Katarzyna Cedro. Zobacz fotorelację z Hiszpanii.

Praktyka zawodowa w telewizji kablowej
PRAKTYKI ZAWODOWE W HISZPANII - 2005r.


W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich 2006 przeprowadzonym przez "Perspektywy" i "Rzeczpospolitą" ZS Nr 3 zajął 159 miejsce w skali kraju i 7 miejsce w województwie świętokrzyskim, co daje najwyższą lokatę spośród wszystkich szkół technicznych w regionie. Tylko jedna szkoła średnia w Ostrowcu zajęła wyższą pozycję. Zobacz rankingi i wyróżnienia szkoły.

W dniu 29 marca 2006r. w ZS3 gościł minister edukacji Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Ministrowi towarzyszyli: wicewojewoda Lech Janiszewski, posłowie Przemysław Gosiewski i Jarosław Rusiecki, a także nowy kurator oświaty Janusz Skibiński. W spotkaniu na temat przyszłości polskiej edukacji uczestniczyli nauczyciele z terenu powiatu ostrowieckiego.

W maju 2006r. klasa 2 Zi (profil zarządzanie informacją) przebywała na 3-tygodniowej praktyce zawodowej w Niemczech. Program praktyki obejmował projektowanie stron www w językach HTML i PHP, wykorzystanie arkuszy stylów CSS i baz danych MySQL oraz projektowanie animacji w programie Flash MX. Praktyki były finansowane z funduszy Unii Europejskiej - program Leonardo da Vinci. Uczniowie przebywali pod opieką nauczycieli mgr Alicji Żuchowskiej (koordynator projektu) oraz mgr Krystyny Wrońskiej. Zobacz fotorelację z Berlina..

Uczniowie klasy 2 Zi (profil zarządzanie informacją) w Berlinie - V.2006r.
KLASA 2 Zi W BERLINIE - MAJ 2006

W maju 2006r. dokonano modernizacji pracowni informatyki s.403. Dotychczasowe komputery Celeron 466MHz (Windows98/2000) zostały wymienione na komputery AMD Sempron 3000 (Windows XP). Środki na modernizację pracowni pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowa pracownia wzbogaciła się o 15 stacji roboczych AMD Sempron 3000, serwer SBS Windows 2003 (CPU Intel Xeon) oraz wyposażenie dodatkowe: komputer przenośny laptop, videoprojektor NEC, skaner HP, drukarkę laserową Samsung i 2 przełączniki switch 10/100. Więcej..

Pracownia informatyki s.403 - po modernizacji w maju 2006r.
PRACOWNIA INFORMATYKI s.403 - MAJ 2006

W czerwcu 2006r. po raz ostatni odbyły się obrony prac dyplomowych - uczniowie dwóch klas (technik elektronik i technik elektryk) Technikum Hutniczo-Mechanicznego po ZSZ prezentowało przed komisją swoje prace dyplomowe. Uczniowie tych klas byli jednocześnie ostatnim rocznikiem technikum po ZSZ jaki opuścił mury szkoły. Również w czerwcu 2006r. po raz pierwszy miały miejsce zewnętrzne egzaminy zawodowe, które zastąpiły dotychczasowe egzaminy w formie prac dyplomowych. Egzaminy zawodowe w nowej formie zdawali uczniowie trzech klas (technik elektronik i technik mechanik).

Widok Zespołu Szkół Nr 3 od strony Ronda Republiki Ostrowieckiej
WIDOK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 OD STRONY RONDA

Od września 2006r. w naszej szkole otworzono 2 nowe kierunki kształcenia: technik logistyk i kształtowanie środowiska. Ponadto wyjątkowo dużym powodzeniem wśród gimnazjalistów cieszyły się tradycyjnie klasy: technik informatyk, technik elektronik, technik teleinformatyk, technik mechatronik oraz profil zarządzanie informacją.

We wrześniu 2006r. w naszej szkole uroczyście rozpoczęto studia podyplomowe dla nauczycieli na kierunku szkolny doradca zawodowy. Studia, trwające 3 semestry, prowadził Uniwersytet Opolski i Wyższa Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Wykład inauguracyjny na temat historii kształcenia akademickiego wygłosił rektor Uniwersytetu Opolskiego p. Marek Masnyk. W uroczystościach wzięli udział m. in. Świętokrzyski Kurator Oświaty p. Janusz Skibiński oraz naczelnik edukacji Maciej Kuszewski. Studia finansował Europejski Fundusz Społeczny.

Uroczysta inauguracja studiów podyplomowych - IX.2006
INAUGURACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZS3

W dniach 24.09-30.09.2006r. w naszej szkole gościło 4 nauczycieli j. angielskiego z Zespołu Szkół w Brnie (Czechy). Czescy nauczyciele przyjechali do Polski na zaproszenie Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju ZS Nr 3, w ramach programu Leonardo da Vinci. Więcej..

Wrzesień 2006r. - wizyta 4 nauczycieli z Brna
WIZYTA CZTERECH NAUCZYCIELI Z BRNA

W październiku i listopadzie 2006r. najlepsi uczniowie z klas III technik elektronik i technik mechatronik przebywali w niemieckiej Turyngii na 4-tygodniowej praktyce zawodowej zrealizowanej w ramach programu Leonardo da Vinci 2006. Więcej...

Praktyki zawodowe w Niemczech
PRAKTYKI W TURYNGII - X-XI.2006

Od 16 października do 11 listopada 2006r. dwudziestu uczniów klas III naszego technikum przebywało w Maladze w Hiszpanii na praktykach zawodowych z zakresu elektroniki i mechatroniki. Praktyka była finansowana w 100% z programu unijnego - Leonardo da Vinci... Szkoła pozyskała na realizację tego projektu ponad 26 tysięcy EURO. Celem praktyk była poprawa umiejętności i kompetencji zawodowych, zapoznanie uczniów z warunkami pracy w krajach zjednoczonej Europy, zapoznanie z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacją pracy oraz technologiami stosowanymi w hiszpańskich firmach. Więcej..

Praktyki zawodowe w Hiszpanii 2006
PRAKTYKI W HISZPANII - X-XI.2006

W styczniu 2007r. 11 nauczycieli ZS3 wyjechało na 2 tygodniową wymianę do Malagi (Hiszpania). Celem wyjazdu byłą wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia zawodowego oraz zapoznananie z hiszpańskim systemem edukacji. Projekt o nazwie "Jakość kształcenia zawodowego - wymiana europejskich doświadczeń" został napisany w ramach Fundacji Wspierania Rozwoju ZS3. Autorami projektu byli: p. Alicja Żuchowska (koordynator projektu), p. Piotr Leśniewski i p. Radosław Moskal (strona merytoryczna) oraz p. Katarzyna Cedro (język angielski). Więcej..

Malaga 2007
POBYT NAUCZYCIELI W HISZPANII - I.2007

12.02.2007r. w ZS3 gościł Wiceminister Edukacji Narodowej p. Sławomir Kłosowski, który przedstawił na konferencji założenia programu "Zero tolerancji przeciwko przemocy".

W kwietniu 2007r. mury ZS3 opuszcza ostatni rocznik Liceum Ogólnokształcącego Nr V - była to klasa o profilu ogólnym.

Widok Zespołu Szkół Nr 3 od strony ul. Kościuszki
WIDOK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 OD STRONY UL. KOŚCIUSZKI

W maju 2007r. dwudziestu najlepszych uczniów z klasy III Teb (technik elektronik) wyjechało do Niemiec na 4-tygodniową praktykę zawodową zrealizowaną w ramach programu Leonardo da Vinci 2006. Uczniowie przebywali pod opieką nauczycieli p. Witolda Rogowskiego (autor strony merytorycznej projektu) i p. Krystyny Wrońskiej (tłumaczenie na j. niemiecki). Koordynatorem projektu była p. Alicja Zielińska. Nasi uczniowie odbyli staże zawodowe w zakładach przemysłowych w Lipsku i okolicach. Zobacz zdjęcia..

Wycieczka do ZOO w Lipsku
PRAKTYKI W LIPSKU - MAJ 2007

W 2007r. w Zespole Szkół Nr 3 zawiązuje się grupa inicjatywna na rzecz powołania do życia "Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół Nr 3". Pracami koordunuje emerytowany nauczyciel THM mgr inż. Włodzimierz Bryk.

15 marca 2008r. w naszej szkole miał miejsce etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Organizatorami olimpiady z ramienia szkoły byli: dyrektor mgr Czesław Golis oraz nauczyciele mgr inż. Mirosław Adamczyk i mgr inż. Robert Warda. Olimpiada została zorganizowana przy współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Techniki i Wynalazczości w Kielcach. Zobacz więcej..

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości


18 marca 2008r. w auli naszej szkoły odbyły się V Mistrzostwa Wiedzy zorganizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu im. biskupa Jana Chrapka w Radomiu oraz "Radio Rekord FM". Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Ostrowiecki Waldemar M. Paluch. Więcej..

V Mistrzostwa Wiedzy


W kwietniu 2008r. klasy III technikum po raz kolejny wyjechały na praktyki zawodowe (program Leonardo da Vinci) do Hiszpanii, Niemiec i Włoch.


Praktyki we WłoszechPraktyki w HiszpaniiPraktyki w Niemczech


35 lat po maturze - spotkanie absolwentów klasy Sp z wychowawcą

W 2008r. ZS3 otrzymał Odznakę Jakości eTwinning za udział w projekcie eTwinning Novelists. Koordynatorami projektu byli p. Julita Pastuszko i p. Dariusz Granat. Więcej o projekcie..

17.09.2008r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej podmiot o nazwie: STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIELI I SYMPATYKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ HUTNICZYCH I ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM. Numer pozycji rejestru (numer KRS) 0000313689.

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2009 (wg "Rzeczypospolitej" i "Perspektyw") nasza szkoła zajęła 94 miejsce w skali kraju oraz 4 w województwie świętokrzyskim. Tym samym ZS3 po raz pierwszy zmieścił się w 100 najlepszych szkół w Polsce, a jest to zasługa 4 laureatów i 4 finalistów, uczestniczących w 3 olimpiadach ogólnokrajowych na szczeblu centralnym. Więcej..

Stypendyści starosty ostrowieckiego 2009

Zdawalność matury 2009 w Liceum Profilowanym - kl.III Ks/Zi (kształtowanie środowiska/zarządzanie informacją) - wychowawca p.Anna Rogowska - wyniosła 100%.

W lipcu 2009r. grupa 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych (mechatronika, logistyka, informatyka, elektronika) przebywała na 2 tygodniowej wymianie doświadczeń w północno-wschodnich Włoszech (Rimini). Celem wyjazdu było poznanie struktury włoskiego szkolnictwa zawodowego, w szczególności zasad współpracy włoskich szkół zawodowych i technikalnych z firmami przemysłowymi, programów nauczania z przedmiotów zawodowych, metod prowadzenia zajęć, systemu egzaminów zawodowych, czytaj dalej..

Mgr inż. Radosław Moskal, nauczyciel przedmiotów zawodowych naszej szkoły (elektrotechnika, elektronika, automatyka, mechatronika), wychowawca kl.3Tt (technik teleinformatyk), został Nauczycielem Roku 2009. Tym samym p.R.Moskal zwyciężył w VIII edycji konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz redakcję tygodnika "Głos Nauczycielski". Ta prestiżowa nagroda po raz pierwszy powędrowała do nauczyciela z naszego województwa! Taki tytuł otrzymuje co roku tylko jeden nauczyciel w Polsce! Więcej..

W listopadzie 2009r. rozpoczęła się termomodernizacja budynku szkoły. Zakres prac obejmuje:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej oraz powyżej poziomu terenu,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • ocieplenie stropodachu styropianem i pokryciu papą termozgrzewalną,
  • płukanie instalacji centralnego ogrzewania,
  • wymianę obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
  • wykonanie instalacji odgromowej,
  • wykonanie chodników oraz opaski z kostki brukowej wokół budynku,
  • budowę parkingu,
  • budowę boiska wielofunkcyjnego (w terminie późniejszym).
Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ok. 2 mln zł. Wszystkie prace zakończono do 31.08.2010r.

PLANOWANY WYGLĄD SZKOŁY - 31.07.2010r.

19 listopada 2009r. w naszej szkole została zorganizowana konferencja pt.: "Zespół Szkół nr 3 w Programie Leonardo da Vinci - pięć lat doświadczeń". Na konferencję zaproszeni zostali dyrektorzy i nauczyciele szkół technicznych z województwa świętokrzyskiego. Więcej..


13.12.2009r., w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w auli naszej szkoły miały miejsce uroczystości ku czci ofiar tamtego okresu. Ponad trzydziestu działaczom Solidarności i ludziom kontynuujących tamte przemiany najwyższe odznaczenia wręczył poseł p.Przemysław Gosiewski w towarzystwie posłów p.Jarosława Rusieckiego i p.Zbigniewa Pacelta. Uczniowie naszej szkoły, pod opieką p.Jolanty Grochulskiej i p.Małgorzaty Wawrzkiewicz przygotowali ciekawy program artystyczny o dniach sprzed 28 lat. Śpiewał również chór nauczycielski Coro Cantrum pod dyrekcją p.Ewy Goworowskiej.

« 1950-1999      2010-2019 »

 
^ Do góry ^