Dzisiaj jest .
 
» Historia Zespołu Szkół Nr 3


 


Historia szkoły - lata 1950-1999

« 1921-1949      2000-2009 »

1 września 1950 roku rozpoczyna działalność Ośrodek Szkolenia Zawodowego Huty Ostrowiec w Ostrowcu, zawierający następujące typy szkół:
 • Szkołę Przemysłową,
 • Gimnazjum Przemysłowe,
 • Liceum Przemysłowe,
 • Liceum dla Dorosłych,
 • Technikum Hutniczo - Mechaniczne.

  Stare budynki przed gmachem THM (lata 50-te) - aktualnie w tym miejscu znajduje się rondo
  STARE BUDYNKI PRZED GMACHEM THM

  Od 1 marca 1951 roku szkoła przyjmuje nazwę Państwowy Zakład Zbiorczy Huty Ostrowiec w Ostrowcu. Struktura szkoły nie ulega zmianie, nadzór merytoryczny nad szkoła sprawuje Centralny Zarząd Przemysłu Hutniczego w Katowicach.

  Laureaci olimpiad matematycznych z dyrekcją THM
  LAUREACI OLIMPIAD MATEMATYCZNYCH

  Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Hutnictwa z dniem 1 września 1951r. zaczynają funkcjonować dwie oddzielne szkoły:
 • Zasadnicza Szkoła Hutnicza w Ostrowcu Św.,
 • Technikum Hutniczo-Mechaniczne z wydziałem dla pracujących w Ostrowcu Św.
  Nadzór merytoryczny nad pracą szkoły przejmuje Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego. Szkoły są utrzymywane ze środków Ministerstwa Hutnictwa.

  Tadeusz Kucharski, Marian Pajdała, Zygmunt Orłowski i Waldemar Firmanty R.Chrzanowski,A.Sałkiewicz,Cz.Pióro,Z.Orłowski,W.Starzyk, M.Jabłoński,J.Masternak,Z.Rycąbel,T.Żarski,Krakowiak,T.Jaworski,E.Gondek
  UCZNIOWIE THM - 1952r. W ŁAWIE SZKOLNEJ
  Klasa 1 Hs - 1951r. Na dachu technikum - kl.2Hs - 1953r.
  KLASA 1 HS - 1951r. NA DACHU TECHNIKUM - KL.2Hs - 1953r.

  Z dniem 1 września 1957 szkoły zostają przejęte przez Ministerstwo Oświaty i przyjmują nazwę:
 • Zasadnicza Szkoła Metalowa w Ostrowcu Św.,
 • Technikum Hutniczo-Mechaniczne w Ostrowcu Św.

  Widok THM od strony ul. Kościuszki (lata 50-te)
  WIDOK THM OD STRONY UL. KOŚCIUSZKI

  Od 1 września 1960r. nauka w Technikum Hutniczo-Mechanicznym zostaje przedłużona do 5-ciu lat.

  Minister Przemysłu Ciężkiego powołuje z dniem 1 września 1962r. Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących im. M. Nowotki w Ostrowcu Św. Nauka w szkole trwa 3 lata i jest prowadzona w zawodach: formiarz-odlewnik, stalownik, elektromonter, tokarz, frezer.

  Zdzisław Klepacz z absolwentami THM z 1962r.
  ABSOLWENCI THM - 1962r.

  W dowód uznania zasług jakie ostrowieckie technikum włożyło w rozwój polskiego szkolnictwa zawodowego nadaje się od dnia 1 września 1968 roku Technikum Hutniczo-Mechanicznemu imię Jana Krasickiego.
  Wycieczka klasy Sp (matura 1973) do Wieliczki
  WYCIECZKA KLASY SP (MATURA 1973) DO WIELICZKI

  Zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania w Kielcach otwiera się z dniem 1 września 1973 roku Policealne Studium Zawodowe w Ostrowcu Św. Także w tym samym roku w stan spoczynku odchodzi dyrektor Leon Chrzanowski, który w Technikum Hutniczo-Mechanicznym przepracował 38 lat. Nowym dyrektorem został inż. H. Ejankowski. Od tego roku szkolnego wszystkie uroczystości szkolne miały ustaloną, uroczystą oprawę. Nowością były także cotygodniowe apele, na których oceniane były prace ubiegłego tygodnia, omawiane aktualne wydarzenia oraz przyznawane nagrody. Zajęcia prowadzone były w 22 klasach.

  dyr. H. Ejankowski
  H. EJANKOWSKI

  We wrześniu 1974 roku zostaje oddany do użytku budynek Zasadniczej Szkoły Zawodowej Hutniczej przy ul. Sandomierskiej 26.

  Budynek Zasadniczej Szkoły Zawodowej Hutniczej
  BUDYNEK ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

  30 stycznia 1975 roku technikum spotyka duże wyróżnienie. Podczas obchodów 30-lecia Szkolnictwa Zawodowego na Kielecczyźnie, za duży wkład w rozwój szkolnictwa zawodowego Zespół Szkół Hutniczych otrzymuje z rąk ministra Jerzego Kuberskiego Medal Komisji Edukacji Narodowej (najważniejsze w naszym kraju odznaczenie w dziedzinie oświaty).

  W celu usprawnienia administracji szkół zawodowych kształcących kadry dla Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu Św. oraz lepszego wykorzystania ich bazy szkoleniowej, łączy z dniem 1-IX-1975r. następujące szkoły:
 • Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Huty im. M. Nowotki,
 • Zasadniczą Szkołę Metalową,
 • Technikum Hutniczo-Mechaniczne im. J. Krasickiego,
 • Policealne Studium Zawodowe,
  w jeden zbiorczy zakład szkolny pod wspólną nazwą Zespół Szkół Hutniczych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego w Ostrowcu Św.

  Klasa IVPp z Markiem Chuchałą i IVHs z Czesławem Bukałą na wycieczce w Wieliczce
  WYCIECZKA DO WIELICZKI - 1974r.

  Następuje także zmiana na stanowisku dyrektora ZSH. Od grudnia 1975r. funkcje tę objął mgr Sławomir Kopański, jego zastępcą został mgr Edward Lis.

  dyr. Sławomir Kopański
  S. KOPAŃSKI

  v-dyr. Edward Lis
  E. LIS

  Z dniem 31 sierpnia 1978 roku zamyka się działalność Zasadniczej Szkoły Metalowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Hutniczych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.

  1 września 1978 roku przekształca się Zespół Szkół Hutniczych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego w Ostrowcu Św. w Zespół Szkół Hutniczych Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu Św.

  Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było otrzymanie 29 stycznia 1980 roku od Ministerstwa Oświaty i Wychowania medalu za olimpiady matematyczno-fizyczne.

  Technikum Hutniczo-Mechaniczne 10 października 1982 roku otrzymało tytuł Laureata XV-lecia Turnieju Młodych Mistrzów Techniki.

  W lutym 1984 roku prace dyplomowe Krzysztofa Ćwika, Marka Haraźnego oraz Artura Kolasy i Dariusza Jabłońskiego zastały wysłane na Światową Wystawę Wynalazków Młodzieży w Tokio. Na trzy prace z Polski na wystawę zakwalifikowano dwie z technikum.

  4 maja tego samego roku odbyła się niecodzienna uroczystość, z okazji Dnia Hutnika Zespół Szkół Hutniczych został uhonorowany przez Radę Pracowniczą odznaką "Zasłużony dla Huty im. M. Nowotki".

  W grudniu 1984 zakończono budowę głównego budynku internatu z miejscami dla 300 uczniów.

  21 czerwca 1985 roku odbyła się uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej, w czasie której podjęto uchwałę o nadaniu Feliksowi Wojnakowskiemu, Leonowi Chrzanowskiemu oraz Sławomirowi Kopańskiemu tytułu "Zasłużony dla Ostrowca".

  W następstwie ustawy o radach narodowych i organach samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 1986 roku Technikum Hutniczo-Mechaniczne oraz Policealne Studium Zawodowe przeszły pod finansową obsługę Kuratorium Oświaty i Wychowania.

  W 1986 r. powstaje pierwsza pracownia komputerowa w szkole. Pracownia znajduje się na I piętrze obok pracowni chemii. Na stanie pracowni znajduje się 6 komputerów 8 bitowych (5 Commodore'ów i 1 Schneider z pamięcią RAM 65 kB), 1 drukarka igłowa oraz pamięć zewnętrzna na taśmach magnetofonowych.

  W 1989 roku szkoła kupuje pierwszy komputer klasy IBM PC z procesorem Intel 80286 (16 MB RAM, HDD 20MB, karta graficzna EGA, monitor kolorowy) wraz z prostą drukarką igłową.

  1 czerwca 1993 roku Huta "Ostrowiec" przekazuje Warsztaty Szkolne pod nadzór Zespołu Szkół Hutniczych (do tego czasu warsztaty były wydziałem huty).

  Warsztaty Zespołu Szkół Hutniczych
  WARSZTATY ZSH

  W dniu 1 października 1995 roku zostało powołane do życia Liceum Techniczne. Wprowadzono następujące profile kształcenia: elektroniczny, mechaniczny, ekonomiczno-administracyjny.

  Pierwsza pracownia komputerowa ZSH oparta na komputerach 486DX Optimus - s.403
  PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZSH s.403

  11 marca 1996 roku zostaje zmieniona nazwa szkoły z Zespołu Szkół Hutniczych im. M. Nowotki w Ostrowcu Św. na Zespół Szkół Hutniczych w Ostrowcu Św., w skład którego weszły:
 • Technikum Hutniczo-Mechaniczne,
 • Liceum Techniczne,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Hutnicza.

  Pracownia przedsiębiorczości s.405
  PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI s.405

  W 1996r. dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Roman Kita.

  dyr. Roman Kita
  R. KITA

  1 stycznia 1997 roku internat ZSH zostaje przekształcony w bursę międzyszkolną.

  « Historia 1921-1949      Historia 2000-2009 »

 •  
  ^ Do góry ^