Dzisiaj jest .
 
» Rankingi i wyróżnienia ZS3


 

Rankingi i wyróżnienia szkoły


Puchary i wyróżnienia szkoły

 Styczeń 2020 - Technikum nr 3 otrzymało odznakę "Złota Szkoła 2020.." i zanotowało awans z miejsca 66 na 61 w Ogólnopolskim Rankingu Techników "Perspektywy 2020", a także awans z miejsca 47 na 41 w Rankingu Maturalnym. Powróciliśmy również na pozycję lidera w województwie świętokrzyskim.

 Styczeń 2019 - Technikum nr 3 otrzymało odznakę "Złota Szkoła 2019.." i zanotowało awans o 32 miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Techników "Perspektywy 2019"

 Styczeń 2018 - Technikum nr 3 otrzymało odznakę "Złota Szkoła 2018.." (najlepsze technikum w województwie świętokrzyskim)

 W styczniu 2017 r. Technikum nr 3 otrzymało tytuł Srebrnej Szkoły 2017 (Ogólnopolski Ranking Techników 2017).

  Zespół Szkół nr 3 otrzymał certyfikat Bezpiecznej Placówki Oświatowej. Certyfikat został przyznany za:

  • szczególną dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia,
  • spełnienie najwyższych norm bezpieczeństwa w trosce o uczniów i kadrę nauczycielską,
  • posiadanie wymaganych prawem dokumentów kodeksowych.
Bezpieczna Placówka Oświatowa

  W Ogólnopolskim Rankingu Techników 2016.. nasza szkoła zajęła 2 miejsce w województwie i 80 miejsce w Polsce. Tym samym ponownie otrzymaliśmy tytuł Złotej Szkoły. W Rankingu Maturalnym Techników.. ZS3 zajął 1 miejsce w województwie i 41 w kraju. Na uwagę zasługuje również 11 miejsce w kraju (oraz pierwsze w województwie) pod względem zdawalności egzaminów zawodowych w klasach technik logistyk..

 We wrześniu 2015 r. nasza szkoła została wyróżniona odznaką "Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej". Wyróżnienie odebrał dyrektor Czesław Golis podczas wojewódzkiej konferencji w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach podczas podsumowania programu "Rok Szkoły Zawodowców".
 www.ostrowiecka.pl: THM zasłużone dla polskiej gospodarki..
 www.wiadomoscisw.pl: THM z odznaką ministra gospodarki..

 Za działania w roku szkolnym 2014/2015 realizowane w ramach projektu Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka nasza szkoła została wyróżniona tytułem "Szkoły Równego Traktowania".

 W dniu święta ostrowieckich rzemieślników i przedsiębiorców 28.06.2015 r., Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Św. przyznał naszej szkole statuetkę za zachowanie ducha szkoły i wprowadzanie najnowocześniejszych technologii w procesie nauczania. Statuetkę odebrali dyrektor obecnego ZS Nr 3 Czesław Golis i nauczyciel Radosław Moskal. Obecne Technikum nr 3, a dawne Technikum Hutniczo-Mechaniczne, powstało z inicjatywy pracowników huty. THM to placówka o długoletniej historii, jedna z lepszych szkół technicznych w regionie, posiadająca w swych szeregach wielu wybitnych i słynnych absolwentów. Nasi uczniowie są między innymi laureatami VII Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz X Konkursu "Młody Wynalazca 2015".
 Więcej informacji..

 W Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 Technikum nr 3 ponownie uzyskało tytuł Złotej Szkoły, zajmując 2 miejsce w województwie i 39 w kraju (Ranking Techników 2015). W Rankingu Maturalnym Techników 2015 zajęliśmy 34 miejsce w kraju. Oceniając technika Kapituła konkursu wzięła pod uwagę 4 kryteria:

  • Sukcesy w olimpiadach 20%
  • Matura z przedmiotów obowiązkowych 25%
  • Matura z przedmiotów dodatkowych 25%
  • Egzamin zawodowy 30%
 www.perspektywy.pl: Ranking Techników 2015..
 www.perspektywy.pl: Ranking Techników 2015 - woj. świętokrzyskie..

 Nasza szkoła zdobyła wyróżnienia DOBRA SZKOŁA i SUPER SZKOŁA 2013 w plebiscycie zorganizowanym przez redakcję "Młodego Technika".
 Więcej informacji..

ZS3 - DOBRA SZKOŁA i SUPER SZKOŁA 2013

 Za udział w Konkursie Naukowym E(x)plory 2014 Technikum nr 3 otrzymało tytuł Szkoły E(x)plory.
 Więcej informacji..

 W roku 2014 po raz czwarty z rzędu nasze Technikum nr 3 zostało najlepszym technikum w województwie świętokrzyskim. Jednak szczególnie cieszy fakt, że w Rankingu Ogólnopolskim Techników awansowaliśmy z miejsca 170 na miejsce 16. Ponadto:

  • zdobyliśmy tytuł "Złotej Szkoły 2014"
  • w Rankingu Maturalnym Techników zajęliśmy 29 miejsce w kraju (awans z miejsca 146)
  • w Rankingu Szkół Olimpijskich zajęliśmy 126 miejsce w kraju (awans z miejsca 156)
 Więcej informacji..
 www.perspektywy.pl: Ranking Techników 2014 - woj. świętokrzyskie..

 W październiku 2013 r. nauczyciel przedmiotów elektryczno-elektronicznych w naszej szkole p. Radosław Moskal odebrał z rąk p. Krystyny Szumilas, Minister Edukacji Narodowej, dyplom Profesora Oświaty.
 Więcej informacji..

 Według Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2013 nasze Technikum nr 3 zostało, trzeci raz z rzędu, najlepszym technikum w województwie świętokrzyskim. Jednocześnie szkoła zajęła 170 miejsce w kraju w rankingu ogólnopolskim, 156 miejsce w podrankingu olimpijskim oraz 146 w podrankingu maturalnym. THM JEST JEDYNYM TECHNIKUM Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, KTÓRE ZNALAZŁO SIĘ WSRÓD 250 NAJLEPSZYCH TECHNIKÓW W POLSCE. Fakt ten świadczy dobitnie jak silna była rywalizacja między szkołami.


Więcej..

Więcej..

Więcej..

 Więcej informacji..

  W dniu 10 stycznia 2012r. ogłoszone zostały wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół przygotowanego przez dziennik "Rzeczpospolita" i miesięcznik "Perspektywy".

Według powyższego rankingu najlepszym technikum w województwie świętokrzyskim w roku 2012 jest Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. Obroniliśmy zatem pozycję lidera z roku 2011.
 Więcej informacji..

  Zobacz szczegóły..
  Pobierz ranking wojewódzki..

 W marcu 2011r. Zespół Szkół nr 3, jako jedyna szkoła w powiecie, znalazł się w gronie 10 szkół w województwie świętokrzyskim wyróżnionych tytułem Szkoły Odkrywców Talentów. Wyróżnienie to zostało przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej p. Katarzynę Hall. Po raz kolejny THM został doceniony za pracę uczniów i nauczycieli.

Zespół Szkół nr 3 Szkołą Odkrywców Talentów

  Według ogólnopolskiego rankingu EWD 2011 nasze technikum przoduje wśród szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego. Ranking opiera się na tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej EWD. Wspomniany wskaźnik porównuje wyniki osiągane przez ucznia na egzaminie gimnazjalnym i maturalnym. Wskaźnik uwzględnia postęp ucznia w nauce uzyskany w technikum. Jeżeli do technikum przychodzą uczniowie z wysokimi wynikami po gimnazjum, a na maturze wynik jest jeszcze wyższy, to oznacza, że szkoła nie marnuje możliwości uczniów, uczy skutecznie i rozwija talent ucznia. Taka szkoła jest wówczas szkołą sukcesu. W takiej kategorii znalazło się nasze THM. W rankingu szkół 2011 wzięto pod uwagę jedynie 2 przedmioty: język polski i matematykę. Na uwagę zasługuje zdawalność matury z matematyki, gdyż właśnie tu THM uzyskał bardzo wysoką lokatę.
 Czytaj więcej..

  W lutym 2011r. Zespół Szkół nr 3 zajął 9 miejsce w województwie świętokrzyskim w kategorii sukcesów sportowych.

  W roku 2011 nasza szkoła została najlepszym technikum w województwie świętokrzyskim oraz zajęła 36 miejsce w kraju (według Ogólnopolskiego Rankingu Techników "Perspektyw" i "Rzeczypospolitej"). W roku 2011 Kapituła Rankingu ustaliła nieco inne kryteria tworzenia zestawienia najlepszych szkół:
- wynik matury z przedmiotów obowiązkowych - 30%,
- wynik matury z przedmiotów dodatkowych - 30%,
- sukcesy w olimpiadach - 30%,
- opinia akademicka - 10%.
Jednocześnie nasza szkoła zajęła 53 miejsce w Polsce w Podrankingu Maturalnym Techników oraz 149 miejsce w Podrankingu Olimpijskim 2011. Notabene, w tym ostatnim rankingu byliśmy jedyną szkołą z Ostrowca jaka znalazła się w pierwszej dwusetce najlepszych liceów i techników w Polsce.
 Więcej informacji.. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2010 (wg "Rzeczypospolitej" i "Perspektyw") nasza szkoła zajęła 107 miejsce w skali kraju, 5 w województwie świętokrzyskim oraz 1 w powiecie (podobnie jak w ubiegłym roku). Jest to zasługa 5 laureatów i 4 finalistów szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy Technicznej i Olimpiady Innowacji Technicznych, oraz opiekuna uczniów mgr inż. Radosława Moskala.

 W październiku 2009r. Zespół Szkół nr 3 otrzymał certyfikat Szkoła Na Medal, a to dzięki nauczycielowi przedmiotów zawodowych p.Radosławowi Moskalowi, Nauczycielowi Roku 2009..

 W marcu 2009r. nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za pracę w projekcie "eTwinning Novelists".. Informacja o wyróżnieniu projektu naszych uczniów i nauczycieli została umieszczona na Europejskim Portalu www.etwinning.net Zobacz kalendarium projektu.. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2009 (wg "Rzeczypospolitej" i "Perspektyw") nasza szkoła zajęła 94 miejsce w skali kraju, 4 w województwie świętokrzyskim oraz 1 w powiecie. Tym samym ZS3 po raz pierwszy zmieścił się w 100 najlepszych szkół w Polsce, a jest to zasługa 4 laureatów i 4 finalistów, uczestniczących w 3 olimpiadach ogólnokrajowych na szczeblu centralnym.

 W 2008r. ZS3 otrzymał Odznakę Jakości eTwinning za udział w projekcie eTwinning Novelists. Koordynatorami projektu byli p. Julita Pastuszko i p. Dariusz Granat. Więcej o projekcie..

 W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich 2006 przeprowadzonym przez "Perspektywy" i "Rzeczpospolitą" ZS Nr 3 zajął 159 miejsce wśród wszystkich szkół w Polsce oraz 12 miejsce wśród wszystkich szkół technicznych. Było to możliwe dzięki 2 laureatom oraz 3 finalistom olimpiad szczebla centralnego - Olimpiady Wiedzy Technicznej i Olimpiady Wiedzy Elektryczno-Elektronicznej. 159 pozycja dała naszej szkole najwyższą lokatę spośród wszystkich szkół technicznych w regionie. Tylko jedna szkoła średnia w Ostrowcu zajęła wyższą pozycję. Według tego samego rankingu nasza szkoła zajęła 7 miejsce w województwie świętokrzyskim. Zobacz Olimpijczyków szczebla centralnego...

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich 2006 zajęliśmy 159 miejsce
ZS3 W RANKINGU NAJLEPSZYCH SZKÓŁ W POLSCE

 Według Rankingu Szkół Średnich 2005 Zespół Szkoł Nr 3 zajął 277 miejsce w ogólnopolskim rankingu wszystkich szkoł średnich w Polsce.

 Według Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Średnich 2004 "Rzeczypospolitej" Zespół Szkół Nr 3 zajął 275 miejsce w skali kraju i 12 w województwie świętokrzyskim (na ponad 100 szkół średnich). Tak wysoką lokatę szkoła zawdzięcza olimpijczykom szczebla centralnego. W obrębie powiatu ostrowieckiego wyższą pozycję zajęła tylko jedna szkoła średnia. Niestety nie uwzględniono wszystkich olimpijczyków szkoły (np. laureatów Olimpiady Wiedzy Elektryczno-Elektronicznej). Zobacz Laureatów olimpiad technicznych...

 375 miejsce w Rankingu Szkół Średnich 2002. Zespół Szkół Nr 3 po raz pierwszy pojawił się w rankingu szkół średnich.

 10 października 1982 roku Technikum Hutniczo-Mechaniczne otrzymało tytuł Laureata XV-lecia Turnieju Młodych Mistrzów Techniki. Zobacz Laureatów Turnieju Młodych Mistrzów Techniki...

 Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było otrzymanie 29 stycznia 1980 roku z Ministerstwa Oświaty i Wychowania medalu za olimpiady matematyczno-fizyczne, zaś Rada Pracownicza Huty uhonorowała Technikum odznaką "Zasłużony dla Huty Ostrowiec". Zobacz Osiągnięcia szkoły w olimpiadach matematycznych i fizycznych...

 Podczas obchodów 30-lecia Szkolnictwa Zawodowego na Kielecczyźnie, za duży wkład w rozwój szkolnictwa zawodowego Zespół Szkół Hutniczych otrzymał z rąk ministra Jerzego Kuberskiego Medal Komisji Edukacji Narodowej (najważniejsze w naszym kraju odznaczenie w dziedzinie oświaty). Zobacz Historię szkoły...


 
^ Do góry ^