Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2011


 

THM numerem 1 w woj. świętokrzyskim
Ogólnopolski Ranking Techników "Perspektyw" i "Rzeczypospolitej" 2011


« Historia szkoły      Ranking 2012 »

W roku 2011 nasza szkoła została najlepszym technikum w województwie świętokrzyskim oraz zajęła 36 miejsce w kraju (według Ogólnopolskiego Rankingu Techników "Perspektyw" i "Rzeczypospolitej"). W roku 2011 Kapituła Rankingu ustaliła nieco inne kryteria tworzenia zestawienia najlepszych szkół:
- wynik matury z przedmiotów obowiązkowych - 30%,
- wynik matury z przedmiotów dodatkowych - 30%,
- sukcesy w olimpiadach - 30%,
- opinia akademicka - 10%.
Jednocześnie nasza szkoła zajęła 53 miejsce w Polsce w Podrankingu Maturalnym Techników oraz 149 miejsce w Podrankingu Olimpijskim 2011. Notabene, w tym ostatnim rankingu byliśmy jedyną szkołą z Ostrowca jaka znalazła się w pierwszej dwusetce najlepszych liceów i techników w Polsce. Szkoda tylko, że w rankingu nie wzięto pod uwagę zdawalności egzaminu zawodowego oraz liczby absolwentów dostających się corocznie na studia.

Dyplom i certyfikat odebrali w Warszawie dyrektor ZS nr 3 p. Czesław Golis i nauczyciel przedmiotów elektronicznych p. Radosław Moskal.

W ciągu 60 lat istnienia w murach THM-u wykształciło się 210 olimpijczyków - laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego..

Wojciech Pożoga OWT 2010
Wojciech Pożoga
OWT 2010
Hubert Kasprzyk OWT 2010
Hubert Kasprzyk
OWT 2010
Rafał Stępień OIT 2010
Rafał Stępień
OIT 2010
Piotr Sala OWoW 2010
Piotr Sala
OWoW 2010

Od wielu lat Technikum nr 3 odnosi sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej.. (82 laureatów i finalistów), w której zajmuje II miejsce w kraju na szczeblu centralnym oraz I miejsce w kategorii wiedzy elektryczno-elektronicznej. Równie wielu olimpijczyków szkoła wypromowała w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki.. (40 laureatów i finalistów), Olimpiadzie Innowacji Technicznych.. (17 uczniów), Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości.. (16), Ogólnopolskim Konkursie Mechatronicznym.. (VI miejsce w Polsce).


Uczniowie THM-u zdobywali laury nie tylko w olimpiadach technicznych: 21 uczniów zostało laureatami i finalistami w Olimpiadzie Matematycznej, 10 w Olimpiadzie Fizycznej, po 2 finalistów w Olimpiadzie Astronomicznej i Olimpiadzie Geograficznej. Szkoła miała nawet finalistę w ogólnopolskim etapie Olimpiady Historycznej. THM miał również swojego reprezentanta na Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej w Toronto (1996r.) Marcin Szlufik zdobył wówczas srebrny medal.


Ogromnym osiągnięciem szkoły i uczniów Krzysztofa Ćwika i Marka Haraźnego oraz Artura Kolasy i Dariusza Jabłońskiego było wysłanie ich prac dyplomowych na Światową Wystawę Wynalazków Młodzieży w Tokio (1984r.). Na trzy prace z Polski na wystawę zakwalifikowano dwie z THM-u! Praca pt. "Stanowisko do pomiarów sił skrawania trójskładowym tensometrycznym siłomierzem tokarskim" wykonana przez uczniów Krzysztofa Ćwika i Marka Horaźnego zdobyła wówczas wyróżnienie. Promotorem pracy był mgr inż. Roman Kita - były dyrektor THM. Praca miała nowatorski charakter z zakresu konstrukcji siłomierzy tokarskich.

Tak wysoka lokata naszego technikum odbiła się szerokim echem w mediach:

  Radosne "poczucie sprawstwa"..
  Mamy najlepsze technikum w województwie..
  Cztery nasze szkoły w rankingu..
  Mamy najlepsze technikum..

Od 2005r. ogromne fundusze Technikum nr 3 pozyskuje z europejskiego funduszu Leonardo da Vinci.. W ramach wymienionego programu ok. 300 uczniów klas III wyjeżdżało na praktyki zagraniczne do Hiszpanii, Niemiec, Portugalii i Włoch. Kwota pozyskana na wyjazdy wyniosła ok. 800 tys. euro. Pod tym wzdlędem Zespół Szkół nr 3 wiedzie prym w Polsce i woj. świętokrzyskim.


Praktyki zagraniczne
Malaga 2010

Praktyki zagraniczne
Lizbona/Montijo 2010

Praktyki zagraniczne
Zwickau 2010

W grupie nauczycieli piszących projekty należy wymienić: p.Alicję Żuchowską, p.Radosława Moskala, p.Witolda Rogowskiego, p.Mariolę Leśniewską, p.Mariusza Gołąbka, p.Alicję Zielińską, p.Piotra Leśniewskiego, p.Wacława Kołodziejczaka, p.Michała Gajewskiego, p.Jolantę Świąder, p.Katarzynę Cedro, p.Katarzynę Pastuszka, p.Julitę Pastuszko, p.Marlenę Brzeźnicką, p.Anetę Sadrak, p.Monikę Lipską-Kłos, p.Krystynę Wrońską i p.Barbarę Cebulę.

Wszystko o praktykach zagranicznych

W październiku 2009r. Zespół Szkół nr 3 otrzymał certyfikat Szkoła Na Medal, a to dzięki nauczycielowi przedmiotów zawodowych p.Radosławowi Moskalowi, Nauczycielowi Roku 2009..

W marcu 2009r. nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za pracę w projekcie "eTwinning Novelists"..« Historia szkoły      Ranking 2012 »


 
^ Do góry ^