Dzisiaj jest .
 
» Inne pracownie


 Inne pracownie szkoły

Oprócz bogato wyposażonych pracowni informatycznych i elektronicznych szkoła posiada inne pracownie specjalistyczne jak: pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracownia metrologii warsztatowej, pracownia przedsiębiorczości.

Pracownia logistyki - opiekun mgr Katarzyna Pastuszka.

Pracownia logistyki/przedsiębiorczości
PRACOWNIA LOGISTYKI s.114

Pracownia dostosowana jest do prowadzenia warsztatów z komunikacji interpersonalnej. Na wyposażeniu pracowni znajdują się: stanowisko komputerowe, ksero, sprzęt audiowizualny, urządzenie wielofunkcyjne HP, rzutnik pisma, filmoteka edukacyjna, komputerowe programy edukacyjne, ekonomiczny słownik multimedialny, pakiet programów finansowo- księgowych (" Symfonia", "Krezus", "Telemarketing"). W ramach pracowni odbywają się zajęcia z przedsiębiorczości, których tematyka dotyczy m. in.:

 • komunikacji interpersonalnej,
 • elementów mikro- i makroekonomii,
 • zasad legalizacji i funkcjonowania firmy,
 • sposobów poruszania się po rynku pracy,
 • elementów rachunkowości,
 • wprowadzenia do działalności gospodarczej.
Pracownia logistyki
PRACOWNIA LOGISTYKI s.114

Podczas zajęć na pracowni przedsiębiorczości można poznać:

 • zasady komunikacji interpersonalnej (porozumiewanie się, przekaz informacji- werbalny, niewerbalny, zasady pracy w grupie, zachowania asertywne, radzenie sobie ze stresem, itp.),
 • zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • sposoby poszukiwania pomysłu na firmę, jej legalizację i prowadzenie,
 • zasady wypełniania i prowadzenia dokumentacji ekonomicznej (np. podatkowej),
 • zasady posługiwania się komputerem w działalności gospodarczej,
 • sposoby tworzenia dokumentacji pracowniczej (list motywacyjny, C.V.),
 • sposoby przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej- ćwiczenia z kamerą.

Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Najmłodsza pracownia szkoły, która powstała w 2004r. w wyniku opracowania projektu "Technik mechatronik - zawód przyszłości". Pracownia powstała na potrzeby kształcenia młodzieży w nowoczesnym zawodzie technik mechatronik, łączącym zagadnienia z mechaniki, informatyki, elektroniki i automatyki. W pracowni znajduje się nowoczesna sterowana numerycznie tokarka PC Turn 55 z zestawem narzędzi i oprogramowaniem o wartości blisko 78 tys. zł. Obrabiarka ta to nagroda w konkursie "Plan Modernizacji Oferty Edukacyjnej Szkoły Zawodowej" zrealizowanym w Projekcie Phare 2001 opracowanym przez zespół nauczycieli w składzie: Wacław Kołodziejczak (przewodniczący), Alicja Żuchowska, Renata Kowalska, Marcin Farys, Mariusz Gołąbek, Radosław Moskal, Piotr Leśniewski, Stanisław Kolasa i Krzysztof Pierzchała. Obrabiarkę dostarczyła firma FESTO posiadająca w swej ofercie obrabiarki CNC i systemy dydaktyczno-produkcyjne austriackiej firmy EMCO. Pozyskany z funduszów Unii Europejskiej sprzęt będzie wykorzystywany do kształcenia uczniów w klasach technik-mechatronik. Nowa sterowana komputerowo obrabiarka jest zaczątkiem tworzenia w ZS nr 3 nowoczesnej pracowni programowania i obsługi obrabiarek CNC. Urządzenia te wchodzą obecnie do przemysłu na szeroką skalę i będzie wzrastać zapotrzebowanie na specjalistów tej branży. Zobacz wyposażenie pracowni mechatronicznych..

Pracownia urządzeń mechatronicznych
OBRABIARKA STEROWANA NUMERYCZNIE CNC

Pracownia systemów energetyki odnawialnej

Pracownia systemów energetyki odnawialnej wyposażona jest w sześć stanowisk warsztatowych oraz dwa profesjonalne zestawy: solarny i fotowoltaiczny do nauki przedmiotów zawodowych praktycznych na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Pracownia odnawialnych źródeł energii
PRACOWNIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Pracownia mechaniki

Pracownia wyposażona jest w nowoczesną tablicę interaktywną oraz wiele modeli, urządzeń i układów mechaniki.

Pracownia mechaniki
PRACOWNIA MECHANIKI s.122 
^ Do góry ^