Dzisiaj jest .
 
» Pracownie informatyczne


 Pracownie informatyczne ZS3

Jako jedyna szkoła w regionie posiadamy aż 8 pracowni informatycznych pracujących w sieci lokalnej LAN z dostępem do internetu za pośrednictwem światłowodowu. Sieć jest zarządzana przez 5 serwerów Microsoft Windows 2003/2008. Wszyscy uczniowie odbywający zajęcia w pracowniach informatycznych posiadają własne konta na serwerach.

Ponadto w szkole można korzystać z 18 sal do nauczania przedmiotów ogólnokształcących, 10 pracowni specjalistycznych, biblioteki i czytelni, multimedialnego centrum informacji, sali gimnastycznej, sali teatralnej, kawiarenki szkolnej oraz siłowni.

Wszystkie sale lekcyjne szkoły posiadają dostęp do internetu za pośrednictwem symetrycznego łącza światłowodowego. W szkole dostępna jest także sieć wi-fi.

Pracownia informatyki s.401 - opiekun mgr inż. Zbigniew Kaleta

Pracownia informatyki s.401
PRACOWNIA INFORMATYKI s.401

Na stanie pracowni znajduje się 19 komputerów Firecom/Lenovo Intel z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Professional x64, serwer sieci LAN z systemem Microsoft Windows Server, switch zarządzalny 10/100/1000 TP-Link oraz sprzęt multimedialny - laptop ASUS, skaner Plustek, drukarka laserowa Kyocera Mita i projektor multimedialny.

W pracowni 401 prowadzone są przedmioty:
 • Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Oprogramowanie biurowe
 • Multimedia i grafika komputerowa

Zobacz archiwum pracowni 401..

Pracownia informatyki s.402 - opiekun mgr Robert Mysłek

Pracownia informatyki - sala 402
PRACOWNIA INFORMATYKI - SALA 402

Pracownia wyposażona jest w 20 komputerów Intel Pentium W pracowni odbywają zajęcia uczniowie klas o profilu technik informatyk i techniki logistyk.

W pracowni 402 prowadzone są przedmioty:
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Programowanie aplikacji internetowych

Pracownia informatyki s.403 - opiekun mgr inż. Witold Rogowski

Pracownia informatyki s.403
PRACOWNIA INFORMATYKI s.403

Na stanie pracowni znajduje się 16 stacji roboczych CPU Intel Core i-5, system operacyjny Windows PRO x64 oraz serwer DELL z systemem Windows Server x64 (CPU Intel Xeon). Ponadto pracownia wyposażona jest w komputer przenośny Toshiba Satellite Pro, videoprojektor NEC, skaner HP, drukarkę laserową Samsung i przełącznik programowalny TP-Link.

W pracowni 403 prowadzone są przedmioty:
 • Montaż i konfigurowanie lokalnych sieci komputerowych
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Zobacz historię pracowni..

Pracownia informatyki s.404/405 - opiekun mgr inż. Dariusz Granat

Pracownia informatyki - sala 404
PRACOWNIA INFORMATYKI - SALA 404

Na stanie pracowni znajdują się 19 stacji roboczych Intel oraz serwer LAN oparty na SBS Windows Server. Ponadto pracownia wyposażona jest w komputer przenośny laptop, videoprojektor, 2 skanery HP, 2 drukarki laserowe Samsung i przełącznik Linksys.

W pracowni 404 prowadzone są przedmioty:
 • Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Multimedia i grafika komputerowa

Zobacz historię pracowni..


Pracownia informatyki s.407 - opiekun mgr Jacek Grygiel

Pracownia informatyki - sala 407
PRACOWNIA INFORMATYKI - SALA 407

Pracownia wyposażona w 19 komputerów (CPU Intel) z systemem Microsoft Windows Pro PL, serwer SBS Windows. Ponadto pracownia wyposażona jest w komputer przenośny Dell, videoprojektor Benq, skaner HP, drukarkę laserową HP LaserJet oraz przełącznik (10/100MB+1GB).

W pracowni 407 prowadzone są przedmioty:
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Programowanie w języku C++
 • Urządzenia techniki komputerowej

Zobacz historię pracowni..

Pracownia informatyki s.410 - opiekun mgr Janusz Zieliński / mgr inż. Marek Gawlik

Pracownia informatyki - sala 410
PRACOWNIA INFORMATYKI - SALA 410

Na stanie pracowni znajduje się 19 stacji roboczych Intel oraz serwer LAN oparty na SBS Windows. Ponadto pracownia wyposażona jest w komputer przenośny laptop, videoprojektor, skaner HP, drukarkę laserową Samsung i przełącznik Linksys.

W pracowni 410 prowadzone są przedmioty:
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych
 • Programowanie w języku C++
 • Urządzenia techniki komputerowej

Zobacz historię pracowni..


Pracownia informatyki s.215k - opiekun mgr inż. Marcin Królikowski

Pracownia informatyki - sala 215
PRACOWNIA INFORMATYKI - SALA 215

Na stanie pracowni znajduje się 15 stacji roboczych CPU AMD. W pracowni odbywają się zajęcia z przedmiotów informatycznych i teleinformatycznych.

W pracowni 215k prowadzone są przedmioty:
 • Montaż i konfigurowanie lokalnych sieci komputerowych
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe


Pracownia informatyki s.119 - opiekun mgr inż. Mariusz Gołąbek

Pracownia wyposażona jest w 14 zestawów komputerowych, ploter formatu A1, urządzenie wielofunkcyjne skaner/kopiarka, projektor multimedialny oraz oprogramowanie: CorelDRAW Graphics Suite X7, Autodesk Desing Academy, MS Office 2013.

Pracownia informatyki - sala 119
PRACOWNIA INFORMATYKI - SALA 119

W pracowni odbywają się zajęcia z przedmiotów informatycznych i mechatronicznych oraz z zakresu obsługi programów do sterowania obrabiarek numerycznych.

Czego uczymy w pracowniach informatycznych:

### Przedmioty ###

 • Informatyka - zakres podstawowy
 • Informatyka - zakres rozszerzony
 • Systemy operacyjne
 • Oprogramowanie biurowe
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Sieci komputerowe
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Multimedia i grafika komputerowa
 • Systemy baz danych
Pracownia informatyki s.401
PRACOWNIA INFORMATYKI

### Zagadnienia ###

 • budowa i diagnostyka komputera PC i urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery, itp.)
 • instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych Windows i Linux
 • obsługa edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych (MS Word, MS Excel)
 • wykorzystanie aplikacji systemu Linux
 • projektowanie relacyjnych baz danych (MS Access)
 • programowanie baz danych w języku SQL
 • programowanie w językach Turbo Pascal, Borland Delphi, C++, Java
 • projektowanie i konfigurowanie sieci komputerowych LAN
 • budowa i zasada działania urządzeń sieciowych (router, switch, hub, itp.)
 • administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi LAN
 • instalacja i konfiguracja sieciowych systemów operacyjnych Linux, Novell NetWare i Microsoft Windows Server
 • projektowanie stron www w językach HTML/CSS, JavaScript
 • projektowanie serwisów www w języku PHP z obsługą MySQL
 • projektowanie animacji komputerowych (Flash Pro)
 • projektowanie i przetwarzanie grafiki wektorowej i rastrowej (Corel Draw, Corel PhotoPaint, GIMP)
 • projektowanie grafiki 3D (Blender)
 • obróbka dźwięku i obrazu video (Audacity, Ulead Video Studio)
 • komputerowy skład tekstu (Adobe InDesign)
 • programowanie mikroprocesorów w asemblerze (na przykładzie mikrokontrolera Intel 8051)
 • programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • komputerowe wspomaganie projektowania układów elektronicznych


 
^ Do góry ^