Dzisiaj jest .
 
» Konkurs dla gimnazjalistów - 2010


 Papież Polak Jan Paweł II
Prezentacja prac konkursowych - 22 kwietnia 2010r.
Honorowy patronat - Prezydent Ostrowca Św. p. Jarosław Wilczyński
Fundator pucharu za I miejsce - Prezydent Ostrowca Św. p. Jarosław Wilczyński
Sponsor główny - Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.

Sponsorzy:
# Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego
# Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
# Ks. Dziekan dr Zbigniew Wiatrek
# Ks. Kanonik dr Józef Grochala
# Szkoła językowa YES ul. Sienkiewicza 66
# Sklep komputerowy PMS s.c. ul. Iłżecka

Myślą wiodącą konkursu było przypomnienie życia i papiestwa Wielkiego Polaka Jana Pawła II w piątą rocznicę śmierci. Ponadto celem konkursu było popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki w szkołach i pomoc w rozwijaniu talentów uczniów najbardziej uzdolnionych.

22 kwietnia 2010r. 14 najlepszych prac, wyłonionych w I etapie w macierzystym gimnazjum uczniów, zostało zaprezentowanych przed komisją konkursową w składzie: ks. Robert Utnik, ks. Piotr Tylec i p. Agnieszka Ogłaza. W takt "Barki" lub muzyki Piotra Rubika drużyny prezentowały swoje prace, oddając tym samym atmosferę Wielkiego Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. W tegorocznej, czwartej już edycji konkursu, temat opracowali sami uczestnicy i do niego dopasowali treść swojej pracy.

Komisja konkursowa Laureat I miejsca

Zwycięzcą turnieju okazał się Grzegorz Kostkowski z Publicznego Gimnazjum w Szewnie. Przekonał komisję "Złotymi myślami Jana Pawła II", oryginalnością prezentacji, wielością form multimedialnych oraz własnymi refleksjami. Gratulacje należą się także opiekunce ucznia p. Eulalii Jedlikowskiej.

II miejsce przypadło drużynie z Publicznego Gimnazjum Nr 3: Norbertowi Zielińskiemu i Karolowi Pałkiewiczowi za ciekawą prezentację biografii Jana Pawła II wykonaną w programie Power Point. Uczniów do konkursu przygotowała ks. Piotr Tylec.

III lokatę zajęła Karolina Sabat z Publicznego Gimnazjum Nr 2 za prezentację "Jan Paweł II - Totus Tuus, cały Twój", wykonaną pod kierunkiem p. Wojciecha Rynio.

Laureat I miejsca Laureaci II miejsca

Ponadto jury przyznało wyróżnienie dla Oskara Baki i Tomasza Smolucha z Publicznego Gimnazjum Nr 3 za pracę pt."Jan Paweł II - Papież, który pozostał człowiekiem", wykonaną pod opieką ks. Piotra Tylec. W tym miejscu należy podkreślić dokładną znajomość biografii Jana Pawła II przez gimnazjalistów, a także wielu interesujących faktów z Jego życia młodzieńczego, pielgrzymek oraz czasów pontyfikatu. Uznanie należy się także za olbrzymi wkład pracy włożony w przygotowanie prezentacji, wyszukanie niecodziennych zdjęć Papieża-Pielgrzyma, odpowiednie dobranie muzyki oraz wiedzę informatyczną gimnazjalistów. Słowa uznania należą się również nauczycielom i księżom przygotowującym młodzież do turnieju.

Laureaci II miejsca Laureatka III miejsca

Nagrody dla laureatów konkursu wręczyli: wiceprezydent - p. Jarosław Piotr Kopański, p. Antoni Maciejko, z-ca naczelnika wydziału edukacji oraz dyrektor szkoły p. Czesław Golis. Organizatorami konkursu byli nauczyciele Zespołu Szkół nr 3: ks. Robert Utnik, p. Jacek Grygiel i p. Zbigniew Kaleta.

Dyrekcja oraz organizatorzy konkursu pragną podziękować sponsorom p. Prezydentowi Jarosławowi Wilczyńskiemu, p. Staroście Waldemarowi Markowi Paluchowi, p. Wiceprezydentowi Jarosławowi Kopańskiemu, p. Naczelnikowi Maciejowi Kuszewskiemu oraz jego zastępcy p. Antoniemu Maciejce, asystentowi prezydenta p. Grzegorzowi Partyce, sponsorowi głównemu parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św., ks. Dziekanowi Zbigniewowi Wiatrkowi, ks. dr  Józefowi Grochale, p. Maciejowi Wiśniewskiemu ze Szkoły Językowej "YES" oraz p. Marcinowi Skrokowi z firmy komputerowej PMS s.c.

Puchar otrzymało PG w Szewnie Jury przyznało również wyróżnienie

Sponsorzy i nagrody:
# Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św. ufundowała nagrody dla laureatów w wysokości 500 zł
# Wydawnictwa książkowe, plecaki, albumy, parasole, drobne upominki ufundowali Prezydent Ostrowca Św., Starosta Powiatu Ostrowieckiego i ks. Dziekan Zbigniew Wiatrek
# Szkoła językowa "YES" ul. Sienkiewicza 66 ufundowała laureatom kursy z języka angielskiego w roku szkolnym 2010/2011: za I miejsce - dofinansowanie w wysokości 100% kosztów i za II miejsce - dofinansowanie w wysokości 50% kosztów.
# Sklep komputerowy PMS s.c. przy ul. Iłżeckiej ufundował bony do realizacji w sklepie


Lista prac nadesłanych do konkursu


Lp.Skład zespołuOpiekunSzkołaTemat
1Norbert Zieliński
Karol Pałkiewicz
Ks. Piotr TylecPG 3 Ostrowiec Św.Jan Paweł II - biografia
2Oskar Baka
Tomasz Soluch
Ks. Piotr TylecPG 3 Ostrowiec Św.Jan Paweł II -"Papież, który pozostał człowiekiem"
3Marcin MazanKs. Piotr TylecPG 3 Ostrowiec Św.Złote myśli Jana Pawła II
4Aleksandra Kania
Małgorzata Kot
Ks. Piotr TylecPG 3 Ostrowiec Św.Jan Paweł II - Papież pielgrzym
5Małgorzata Stan
Małgorzata Opala
Ks. Piotr TylecPG 3 Ostrowiec Św.Jan Paweł II i młodzież
6Filip Rdzanekp. Wojciech RynioPG 2 Ostrowiec Św.Jan Paweł II
7Agnieszka Traczp. Wojciech RynioPG 2 Ostrowiec Św.25 lecie Pontyfikatu Jana Pawła II
8Karolina Sabatp. Wojciech RynioPG 2 Ostrowiec Św.Ważne momenty z życia Jana Pawła II
9Anna Domagalskap. Wojciech RynioPG 2 Ostrowiec Św.Życie Papieża Jana Pawła II
10Joanna Połetekp. Wojciech RynioPG 2 Ostrowiec Św.Album poświęcony Janowi Pawłowi II
11Grzegorz Kostkowskip. Eulalia JedlikowskaPG SzewnaJan Paweł II - złote myśli
12Jakub Orczykowskip. Eulalia JedlikowskaPG SzewnaPielgrzym Nadziei - biografia Jana Pawła II
13Kinga Wąsikp. Eulalia JedlikowskaPG SzewnaJan Paweł II - o ziemskiej wędrówce
14Kamila Rosłowskas. Barbara Madej
p. Katarzyna Bielecka
PG 5 Ostrowiec Św.Jan Paweł II w drodze do domu ojca 
^ Do góry ^