Dzisiaj jest .
 
» Zajęcia pozalekcyjne


 

Zajęcia techniczne


Swoje pasje i zainteresowania uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 rozwijają w: SZKOLNYM KLUBIE DEBAT (działającym pod patronatem Ogólnopolskiej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości), KLUBIE EUROPEJSKIM, KAWIARENCE INTERNETOWEJ, KOŁACH PRZEDMIOTOWYCH (np: matematyka, fizyka, wiedza techniczna, kółko informatyczne), KOLE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM (rajdy, wycieczki, ogniska) oraz innych.

Wycieczka klasy o profilu ekonomiczno-administracyjnym do Sejmu RP
WYCIECZKA KLASY EA DO SEJMU RP

Ponadto szkoła umożliwia uczniom udział w przeglądach filmowych, spektaklach profilaktycznych, lekcjach muzealnych i bibliotecznych, organizuje wyjazdy do teatrów w Krakowie, w Warszawie i Kielcach, organizuje wycieczki na forum finansowe, na giełdę papierów wartościowych, do sejmu, na targi komputerowe oraz inne sugerowane przez uczniów. Naszym uczniom zapewniamy także możliwość redagowania gazetki szkolnej, prowadzenie szkolnego radiowęzła, pracę w młodzieżowym miniprzedsiebiorstwie oraz rozwijanie talentów aktorskich i recytatorskich.

Kółko informatyczne - opiekun mgr Agnieszka Snarska.

Tematyka kółka obejmuje algorytmikę i języki programowania Pascal/C++. Na zajęcia, prowadzone w pracowni informatyki s.402, uczęszczają uczniowie klas informatycznych ZS3.
Zobacz osiągnięcia informatyczne uczniów ZS Nr 3.

Pracownia informatyki s.402
PRACOWNIA INFORMATYKI s.402

Koło elektryczno - elektroniczne - opiekun mgr inż. Radosław Moskal.

Kółko elektryczno - elektroniczne zajmuje się przygotowaniem uczniów do udziału w zawodach szkolnych, okręgowych i centralnych Olimpiady Wiedzy Technicznej. W ramach kółka uczniowie zajmują się rozwiązywaniem zadań i problemów technicznych wykraczających poza program nauczania oraz z przedmiotów technicznych nie zawartych w programach nauczania (np. maszyny elektryczne, napęd elektryczny, sieci elektryczne, podstawy automatyki i robotyki).
Zobacz laureatów stopnia centralnego.

Kółko elektryczno-elektroniczne
KÓŁKO ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE

Koło techniczne - opiekun mgr inż. Michał Gajewski.

Opis zajęć:

Zajęcia służą rozwijaniu zdolności uczniów w dziedzinach elektroniki i elektrotechniki. Przygotowują ich do udziału w olimpiadach i konkursach technicznych na szczeblu szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim.

Opis dokonań uczniów:

  • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (II m-ce -2006, laureat - 2003)
  • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "EUROELEKTRA" (III m-ce - 2005)
  • Olimpiada Wiedzy Technicznej (coroczne sukcesu uczniów)
  • Turniej Młodych Mistrzów Techniki (coroczne sukcesy uczniów)
Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień technicznych.


 
^ Do góry ^