Dzisiaj jest .
 
» Oferta na rok szkolny 2021/2022


 

Informacje o naborze
na rok szkolny 2021/2022

  Pobierz regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

rekrutacja 2021


 
Oferta edukacyjna ZS3/THM na rok szkolny 2021/2022..
Nie czekaj do ostatniej chwili. Już teraz złóż wniosek do klasy pierwszej.

Kliknij na baner poniżej
Pobierz formularz kandydata do Zespołu Szkół nr 3

Technikum Nr 3 (dawne Technikum Hutniczo - Mechaniczne) to szkoła o długiej i chlubnej tradycji. U nas przygotujesz się do studiów wyższych zgodnie z wybraną specjalnością oraz zdobędziesz solidną wiedzę i zawód poszukiwany w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Ponadto uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tytuł technika wybranej specjalności, a także świadectwo dojrzałości. Uczniowie klas III naszego technikum wyjeżdżają na praktyki zagraniczne, których koszty pokrywa unijne programy Leonardo da Vinci oraz Erasmus+..

praktyki.zs3ostrowiec.pl - wszystko o praktykach zagranicznych

W Technikum od 1 września 2021 r. otwieramy klasy kształcące w zawodach:

Czego uczymy? Nowe kwalifikacje zawodowe. Wybierz zawód dla Siebie..

Technik elektronik Technik elektryk
Technik informatyk Technik logistyk
Technik mechatronik Technik urzadzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zapraszamy do nas - zdobędziesz poszukiwany zawód: elektronik, informatyk, logistyk, mechatronik
ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

  Technik elektronik
W tej klasie zdobędziesz wiedzę z zakresu:
    - diagnostyki sprzętu komputerowego i audiowizualnego,
    - programowania mikroprocesorów (na przykładzie mikroprocesorów Intel),
    - projektowania urządzeń elektronicznych oraz układów analogowych i cyfrowych,
    - komputerowego wspomagania projektowania układów elektronicznych,
    - uruchamiania i serwisu urządzeń audiowizualnych. Więcej o przedmiotach zawodowych..

Pracownia urządzeń elektronicznych s.215
PRACOWNIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

# Możliwości zatrudnienia elektroników: absolwent tego kierunku może podjąć pracę np. w: elektronicznych zakładach produkcyjnych i naprawczych, serwisach urządzeń elektronicznych, przy technicznym dozorze nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w laboratoriach i szpitalach, instalowaniu nowozakupionej aparatury pomiarowo-kontrolnej.

Zobacz pracownie elektroniczne ZS3..

  Technik elektryk
Technik elektryk to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie elektroenergetyki. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez technika elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z instalacji elektroenergetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Zadania zawodowe związane są z wykonywaniem i uruchamianiem instalacji elektrycznej oraz montowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, a także wykonywaniem konserwacji oraz przeprowadzaniem obsługi instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Więcej o przedmiotach zawodowych..

Pracownia automatyki i robotyki
PRACOWNIA AUTOMATYKI I ROBOTYKI

# Możliwości zatrudnienia elektryków: Osoby posiadające dyplom zawodowy mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych jako monterzy i konserwatorzy instalacji elektrycznych. Technicy elektrycy pracują przeważnie w szeroko pojętych usługach, a także w budownictwie, komunikacji i innych dziedzinach gospodarki oraz w przemyśle. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii elektroenergetycznej technik elektryk jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Zobacz pracownie elektroniczne ZS3..

  Technik informatyk
Jako technik informatyk będziesz zajmował się:
    - diagnostyką sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
    - instalacją, konfiguracją i wirtualizacją systemów operacyjnych (Windows, Linux),
    - instalacją i konfiguracją sieci komputerowych (routery, switche, serwery, sieci wi-fi, sieci VLAN),
    - administrowaniem sieciowymi systemami operacyjnymi (Linux, Windows Server),
    - programowaniem w języku C++,
    - projektowaniem stron internetowych (języki HTML/CSS, JavaScript, PHP/MySQL, Joomla!, CMS),
    - projektowaniem baz danych (Access, SQL),
    - przetwarzaniem grafiki rastrowej i wektorowej (Corel Draw, Corel PhotoPaint, Photoshop, GIMP, Blender),
    - komputerowym montażem filmów video (Corel VideoStudio),
    - projektowaniem animacji komputerowych (Adobe Flash),
    - komputerowym składem tekstu, obsługą aplikacji biurowych (Word, Excel, PowerPoint).

Pracownia informatyki s.401
PRACOWNIA INFORMATYKI

Ponadto w klasach technik informatyk realizowane są zajęcia z języka angielskiego dla informatyków.

# Możliwości zatrudnienia informatyków: możesz znaleźć pracę w firmie każdej branży mającej własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Możesz też prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i systemów komputerowych.

Technik informatyk THM! wersja .mpg 2:45

Zobacz historię komputeryzacji szkoły.. Więcej informacji o kwalifikacjach zawodowych..

  Technik logistyk
Kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć, nauczysz się jak sprawnie zarządzać transportem, przeprowadzać akcje ewakuacyjne w sytuacjach kryzysowych, dbać o zaopatrzenie wojska czy policji.

Pracownia logistyki
PRACOWNIA LOGISTYKI

Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych. Jako logistyk możesz pracować w działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego. Ponadto logistycy pracują często jako operatorzy zintegrowanych systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie logistyczne.

# Możliwości zatrudnienia logistyków: logistyków poszukują: przemysł, budownictwo, handel i usługi, wojsko i policja oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

  Technik mechatronik
Technik mechatronik to nowoczesny zawód łączący informatykę, elektronikę, automatykę i mechanikę. W tej klasie zdobędziesz wiedzę na temat komputerowego projektowanie detali mechanicznych w programach CAD/CAM - Solid Edge i EdgeCAM oraz programowania i obsługi obrabiarek CNC sterowanych numetycznie. Będziesz zajmował się obsługą różnorodnej specjalistycznej aparatury, np. medycznej czy urządzeń automatyki samochodowej.

Technik mechatronik
TECHNIK MECHATRONIK

# Możliwości zatrudnienia mechatroników: absolwenci znajdują zatrudnienie jako: operatorzy linii produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu, serwisanci i personel obsługujący, np.: urządzenia medyczne, biurowe, obrabiarki sterowane numerycznie, specjaliści ds. handlu sprzętem mechatronicznym.

Zobacz wyposażenie pracowni mechatronicznych..

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej. Jest to zawód szerokoprofilowy. Absolwenci, ze względu na przygotowanie w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy mogą kontynuować dalsze kształcenie i specjalizację podnosząc kwalifikacje.

Pracownia odnawialnych źródeł energii
PRACOWNIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

# Możliwości zatrudnienia techników energetyki odnawialnej: Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.
 Więcej informacji..

Nasze technikum bardzo dobrze przygotowuje uczniów do studiów wyższych na kierunkach elektronika, informatyka, telekomunikacja, teleinformatyka, automatyka i robotyka, elektrotechnika, logistyka, a także kierunkach pokrewnych.

Kwalifikacje zawodowe w ZS3! wersja .mp4 1:38

Ponadto nauka w Technikum nr 3 daje Ci możliwość dobrego przygotowania zawodowego, uzyskania tytułu technika określonej specjalności (ważne przy podejmowaniu pracy) oraz zdobycia wielu dodatkowych certyfikatów (w tym EUROPASS MOBILITY - międzynarodowego certyfikatu umożliwiającego podjęcie pracy w całej Unii Europejskiej). Ponadto będziesz miał(a) możliwość zapoznania się z najnowszymi programami komputerowymi i językami programowania oraz nauczysz się obsługi specjalistycznych urządzeń i aparatury. A więc wybierz Technikum Nr 3.

W Zespole Szkół Nr 3 wybierzesz język obcy według własnego uznania i stopnia trudności: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język hiszpański. Nauka języków odbywa się w grupach w zależności od stopnia zaawansowania.

Zobacz AKTUALNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA w Zespole Szkół Nr 3.

Zapraszamy do nas - zdobędziesz ciekawy zawód
WIEDZA TECHNICZNA TO DOBRA LOKATA NA PRZYSZŁOŚĆ


 
^ Do góry ^