Dzisiaj jest .
 
» Oferta na rok szkolny 2019/2020


 

Regulamin naboru do klas pierwszych
na rok szkolny 2019/2020


 Pobierz regulamin rekrutacji do szkoły..
Zapraszamy do naszej szkoły

Wymagane dokumenty

Kandydaci do klas pierwszych Zespołu Szkół nr 3 składają niżej wymienione dokumenty w sekretariacie szkoły:

  Przed przyjęciem do szkoły:

# wypełniony wniosek (do pobrania https://swietokrzyskie.edu.com.pl)

Pobierz formularz kandydata do Zespołu Szkół nr 3

Formularz należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie www https://swietokrzyskie.edu.com.pl, wydrukować, a następnie podpisany przez ucznia i jednego z rodziców przynieść do sekretariatu Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Sandomierskiej 2, (w godzinach 8:00 - 14:00). Dopiero wówczas szkoła może wprowadzić ucznia do systemu rekrutacji elektronicznej i taki kandydat będzie brany pod uwagę przy przyjęciu do szkoły. Samo zgłoszenie kandydata do szkoły na stronie internetowej https://swietokrzyskie.edu.com.pl nie wystarcza do przyjęcia do szkoły.

# zaświadczenie o wynikach egzaminu w kl. 3 gimnazjum* lub w kl. 8 szkoły podstawowej* (kopia lub oryginał)
# świadectwo ukończenia gimnazjum* lub szkoły podstawowej* (kopia lub oryginał)

* oba dokumenty należy dostarczyć tylko do tej szkoły, którą zgłosiłeś(aś) na pierwszym priorytecie.

  Po przyjęciu do szkoły:

# oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum** lub szkoły podstawowej** i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały dostarczone wcześniej)
# 2 zdjęcia o wymiarach 30 x 42 mm
# karta zdrowia
# zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

** doręczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu w kl. 3 gimnazjum lub w kl. 8 szkoły podstawowej będzie ostatecznym potwierdzeniem woli podjęcia nauki w naszej szkole

Zapraszamy do nas - zdobędziesz poszukiwany zawód: elektronik, informatyk, logistyk, mechatronik

Dokumenty od kandydatów do szkoły przyjmuje i szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły (w godzinach 8:00 - 14:00).
Pytania odnośnie naboru można kierować również na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@zs3ostrowiec.pl.


 
^ Do góry ^