Dzisiaj jest .
 
» Oferta dla gimnazjalistów 2018/2019


 

Regulamin naboru do klas pierwszych
na rok szkolny 2018/2019


 Pobierz regulamin rekrutacji do szkoły..
Zapraszamy do naszej szkoły

Wymagane dokumenty

Kandydaci do klas pierwszych Zespołu Szkół nr 3 składają niżej wymienione dokumenty w sekretariacie szkoły:

  W pierwszej kolejności:

# wypełniony kwestionariusz (do pobrania https://swietokrzyskie.edu.com.pl)

Pobierz formularz kandydata do Zespołu Szkół nr 3

Formularz należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie www https://swietokrzyskie.edu.com.pl, wydrukować, a następnie podpisany przez ucznia i jednego z rodziców przynieść do sekretariatu Zespołu Szkół nr 3 (ul. Sandomierska 2, tel. 0-41/265-46-45 w godzinach 8.00 - 14.00). Dopiero wówczas szkoła może wprowadzić ucznia do systemu rekrutacji elektronicznej i taki kandydat będzie brany pod uwagę przy przyjęciu do szkoły. Samo zgłoszenie kandydata do szkoły na stronie internetowej https://swietokrzyskie.edu.com.pl nie wystarcza do przyjęcia do szkoły.

  W drugiej kolejności:

# kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego*
# kopię świadectwa ukończenia gimnazjum*

* obie kopie należy dostarczyć tylko do tej szkoły, którą zgłosiłeś(aś) na pierwszym priorytecie.

  W następnej kolejności do sekretariatu ZS3 należy donieść:

# kartę zdrowia
# 2 fotografie
# oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego**
# oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum**
# kartę informacyjną potwierdzającą przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

** doręczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego będzie ostatecznym potwierdzeniem woli podjęcia nauki w naszej szkole

Zapraszamy do nas - zdobędziesz poszukiwany zawód: elektronik, informatyk, logistyk, mechatronik

Dokumenty od kandydatów do szkoły przyjmuje i szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły (ul. Sandomierska 2, tel. 0-41/265-46-45) w godzinach 8.00 - 14.00.
Pytania odnośnie naboru można kierować również na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@zs3ostrowiec.pl.


 
^ Do góry ^