Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2006


 

Finał VI Ogólnopolskiego
Konkursu Mechatronicznego

Siedlce 28.02.2006r. - 1.03.2006r.

Finał VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mechatronicznego odbył się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach w dniach 27 luty - 1 marca 2006 r. Po raz pierwszy w tym konkursie wystąpił drużyna z Zespołu Szkół nr 3 (dawne Technikum Hutniczo-Mechaniczne). Nasz region reprezentowali uczniowie klasy III Ta (technik elektronik) - Jakub Sobański i Jacek Szczepański z opiekunem mgr inż. Radosławem Moskalem.


Do I etapu tego konkursu przystąpiło w roku szkolnym 2005/2006 19 szkół i placówek oświatowych.

W obu etapach konkursu uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami:
- opisywania działania urządzeń i systemów mechatronicznych, ich elementów i podzespołów;
- analizowania działania urządzeń i systemów mechatronicznych, ich elementów i podzespołów;
- interpretowania informacji zawartych na schematach ideowych i montażowych urządzeń i systemów mechatronicznych;
- graficznego opisywania działania urządzeń i systemów mechatronicznych na podstawie schematów i opisów technologicznych;
- tworzenia programów do sterowników PLC w jednym z trzech języków programowania;
- montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, ich elementów i podzespołów;
- programowania i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.


Pierwszego dnia zawodów uczniowie zapoznali się ze stanowiskami laboratoryjnymi firmy FESTO - Didactic przygotowanymi przez jej przedstawiciela i jednocześnie pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej dr inż. Jerzego Gustowskiego (przewodniczącego komisji konkursowej).

Rywalizacja drużynowa polegająca na rozwiązaniu praktycznym czterech zadań z zakresu pneumatyki, elektropneumatyki i sterowników PLC została przeprowadzona 28 lutego oraz 1 marca.


Uczniowie ZS nr 3 Jakub Sobański i Jacek Szczepański w wyniku ostatecznej klasyfikacji zajęli 6 miejsce w Polsce. Z rąk przedstawicieli sponsora - firmy FESTO - otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody. Firma FESTO nie zapomniała również o opiekunach - dyplomy i upominki były podziękowaniem za ich pracę z młodymi ludźmi.

- Chłopcy, pomimo tego, że startowali po raz pierwszy w tym konkursie, spisali się bardzo dobrze. Należy pochwalić ich za zaangażowanie i determinację oraz zaznaczyć, że z własnej nie przymuszonej woli w okresie ferii zapoznali się ze stanowiskami dydaktycznymi firmy FESTO, w które wyposażona jest moja pracownia automatyki i robotyki - mówi mgr inż. Radosław Moskal.


 
^ Do góry ^