Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2009


 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL
Czas trwania projektu: 1.02.2009 - 31.01.2010"Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) szansą na lepszy start zawodowy uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowieckiego" - pod takim hasłem w naszym technikum odbywały się zajęcia dodatkowe z informatyki, których celem było uzyskanie certyfikatu ECDL. Projekt został przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas trwania projektu: od 1 lutego 2009 roku do 31 stycznia 2010 roku. Zajęcia odbywały się w pracowniach informatycznych s.407 i s.410 i prowadzone były przez nauczycieli spoza naszej szkoły.

Kapitał ludzkiEuropejski Fundusz Społeczny
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Celem projektu było zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych i podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów technikum poprzez uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL), honorowanego również za granicą. Projekt skierowany był do uczniów klas II i III technikum. Wsparcie dla uczniów prowadzone było w trzech działaniach:

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe: "Jak świadomie kształtować ścieżkę rozwoju zawodowego i osobowego" - przez 16 tygodni były to dyżury specjalistów - psycholog, doradca zawodowy, 2 godz. tygodniowo, gdzie uczeń mógł pod ich kierunkiem przygotować własną ścieżkę kariery zawodowej.


2. 120 godzinny kurs informatyczny składający się z 7 modułów, każdy moduł kończył się egzaminem zewnętrznym. Po zdaniu wszystkich egzaminów uczestnik otrzymuje Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne - dokument uznawany i honorowany wśród pracodawców, szkół i uczelni oraz instytucji publicznych w 146 krajach Europy i Świata - potwierdzający, że jego posiadacz potrafi samodzielnie realizować podstawowe zadania z wykorzystaniem komputera klasy PC w zakresie wykorzystania aplikacji biurowych (tj. systemy operacyjne, edycja tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika prezentacyjna, usługi w sieciach komputerowych). Zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez 4 godziny od marca do grudnia 2009 roku/na okres wakacji projekt był zawieszony/. Uczestnicy szkolenia zostali wyposażeni w podręczniki ECDL i materiały techniczno-edukacyjne. Podczas zajęć otrzymywali także gorący posiłek.


3. Seminaria zawodowe pod nazwą "Start na rynek pracy" było organizowane w ramach szkolnych dni przedsiębiorczości, podczas których uczniowie klas II i III dowiedzieli się od młodych przedsiębiorców jak rozpocząć działalność gospodarczą i jakie są możliwości pozyskiwania środków na ich rozwój.


Zobacz konferencję z zakończenia ECDL..
 
^ Do góry ^