Dzisiaj jest .
 
» "Leonardo da Vinci" w ZS3


 

Projekty "Leonardo da Vinci"
Zespół Szkół nr 3 uczestniczy w "Leonardo da Vinci" od 2005r.


Zespół Szkół Nr 3 jest liderem w Polsce pod względem pozyskiwania funduszy unijnych z programu Leonardo da Vinci. Od roku 2005 nasi uczniowie uczestniczą w wyjazdach zagranicznych na praktyki zawodowe do: Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Portugalii. Na realizację wszystkich staży zawodowych szkoła pozyskała ponad milion euro. Wszyscy uczniowie uczestniczący w praktykach zagranicznych uzyskują dokument Europass Mobility oraz zaświadczenia z praktyk zawodowych firm europejskich.

Praktyki zagraniczne Zwickau 2012! wersja .mp4 3:28

  Leonardo da Vinci


Leonardo da Vinci
2005

Leonardo da Vinci
2006

Leonardo da Vinci
2007

Leonardo da Vinci
2008

Leonardo da Vinci
2009

Leonardo da Vinci
2010

Leonardo da Vinci
2011

Leonardo da Vinci
2012

Leonardo da Vinci
2013

  Festiwale i konferencje LdV


Festiwal Programu LLP
w Kielcach 2007

Festiwal Programu LLP
w Kielcach 2009

Festiwal Programu LLP
w Kielcach 2011

Festiwal Programu LLP
w Kielcach 2013

Konferencja
"Leonardo da Vinci" 2009

Podsumowanie praktyk
zagranicznych 2010

  Wizyty z zagranicy


Wizyta nauczycieli z Czech

Czym jest Europass - Mobilność?

Europass Mobility


Dokument Europass - Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Europejska ścieżka kształcenia to na przykład:

# praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie
# semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany
# praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej

Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie - jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym. Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, placówki szkoleniowe, firmy, organizacje pozarządowe, itd.

Kto może otrzymać dokument?


Dokument Europass - Mobilność przeznaczony jest dla wszystkich osób, które odbyły europejską ścieżkę kształcenia, niezależnie od ich wieku czy wykształcenia.

Kto odpowiada za jego przygotowanie?


Dokument Europass - Mobilność wypełnia partner wysyłający i partner przyjmujący, w języku uzgodnionym między partnerami i osobą wyjeżdżającą.

Praktyki zagraniczne Lizbona 2010! wersja .mp4 4:53


 
^ Do góry ^