Dzisiaj jest .
 
» Podstawy programowe 2012-2017-2019


 

Kształcenie zawodowe
w Technikum Nr 3
Kwalifikacje wg podstaw programowych


  technik informatyk 351203

 • Kwalifikacje - podstawa programowa 2012:
  • E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  • E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
 • Kwalifikacje - podstawa programowa 2017:
  • EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
 • Kwalifikacje - podstawa programowa 2019:
  • INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Pracownia informatyki s.401
PRACOWNIA INFORMATYKI

  technik elektronik 311408

 • Kwalifikacje - podstawa programowa 2012:
  • E.6 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
  • E.20 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych
 • Kwalifikacje - podstawa programowa 2017:
  • EE.03 - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
  • EE.22 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych
 • Kwalifikacje - podstawa programowa 2019:
  • ELM.02 - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
  • ELM.05 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Pracownia urządzeń elektronicznych s.215
PRACOWNIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

  technik mechatronik 311410

 • Kwalifikacje - podstawa programowa 2012:
  • E.3 - Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
  • E.18 - Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • E.19 - Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Kwalifikacje - podstawa programowa 2017:
  • EE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • EE.21 - Eksploatacja i programowanie urządzeń isystemów mechatronicznych
 • Kwalifikacje - podstawa programowa 2019:
  • ELM.03 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • ELM.06 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Technik mechatronik
TECHNIK MECHATRONIK

  technik logistyk 333107

 • Kwalifikacje - podstawa programowa 2012:
  • A.30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
  • A.31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  • A.32 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
 • Kwalifikacje - podstawa programowa 2017:
  • AU.22 - Obsługa magazynów
  • AU.32 - Organizacja transportu
 • Kwalifikacje - podstawa programowa 2019:
  • SPL.01 - Obsługa magazynów
  • SPL.04 - Organizacja transportu
Pracownia logistyki
PRACOWNIA LOGISTYKI

  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

 • Kwalifikacje - podstawa programowa 2012:
  • B.21 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • B.22 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Kwalifikacje - podstawa programowa 2017:
  • BD.17 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • BD.18 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Kwalifikacje - podstawa programowa 2019:
  • ELE.10 - Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • ELE.11 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pracownia odnawialnych źródeł energii
PRACOWNIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

  technik elektryk 311303

 • Kwalifikacje - podstawa programowa 2019:
  • ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • ELE.05 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Pracownia automatyki i robotyki
PRACOWNIA AUTOMATYKI I ROBOTYKI


 
^ Do góry ^