Dzisiaj jest .
 
» Kielce, 27 kwietnia 2015 r.


 
 

Nagrody dla ZS3 i CELSA Huta Ostrowiec
Świętokrzyski Klaster Edukacji ZawodowejDyrektor Zespołu Szkół nr 3 p. Czesław Golis, p. Radosław Moskal oraz dwaj tegoroczni absolwenci Adrian Pikus i Emil Ścibisz, uczestniczyli w Konferencji "Razem dla świętokrzyskiej edukacji i gospodarki", która odbyła się 27 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Kilkudziesięciu sygnatariuszy podpisało porozumienie w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej. Podmiot służyć ma współpracy na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim oraz ściślejszego powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami przedsiębiorców. Partnerem klastra jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w którego imieniu dokument parafował Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Jak informuje Cezary Tkaczyk, prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, to właśnie specjalne strefy ekonomiczne zostały zobligowane do nawiązania współpracy ze szkołami i uczelniami wyższymi. Z nowym rokiem weszła w życie ustawa, która ma wesprzeć uczniów w zdobywaniu praktycznych umiejętności na rzeczywistych stanowiskach pracy w firmach. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wykwalifikowaną kadrę. W resorcie gospodarki trwają prace nad stworzeniem ogólnopolskiego systemu kształcenia dualnego, czyli łączącego teorię i praktykę. Bieżący rok szkolny ogłoszony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rokiem szkolnictwa zawodowego. Dlatego pomysł utworzenia klastra poparło też Kuratorium Oświaty w Kielcach, które wspólnie z SSE Starachowice zorganizowało konferencję podczas której podpisano porozumienie o powołaniu Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej. Do przystąpienia do klastra zaproszeni zostali przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje oświatowe, szkoły zawodowe, przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia biznesu.

- Liczymy na to, że działalność klastra przyczyni się do zmian w systemie szkolnictwa zawodowego i uczniowie klas gimnazjalnych będą chętnie wybierali szkoły zawodowe wiedząc o tym, że potem będą mogli znaleźć dobrą pracę - mówi Cezary Tkaczyk. Dodaje, że klaster ma charakter otwarty, Każdy kto będzie chciał działać na jego rzecz będzie mógł do niego w każdej chwili przystąpić. Podmiot służyć ma temu, aby informacja na temat potrzeb przedsiębiorców szybko trafiała do systemu szkolnictwa zawodowego. Chodzi także o bezpośredni kontakt pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami zawodowymi.Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa zauważa, że współpraca tak wielu podmiotów na rzecz świętokrzyskiej edukacji i gospodarki, jest niezwykle istotna zwłaszcza teraz, u progu nowego okresu programowania. - Ważne jest to, byśmy wyciągali wnioski z tych lat przemian gospodarczych, które są za nami. Istotne jest też to, że chcemy iść dalej wychodząc naprzeciw sugestiom i zapisom w nowych programach wsparcia ze środków unijnych. Współpraca, rozwój i pomoc w rozwoju placówek dydaktycznych, szczególnie szkolnictwa zawodowego, to wyjście naprzeciw innowacyjnemu myśleniu, wsparcie dla gospodarki, wzmocnienie potencjału gospodarczego. Dzisiejsze porozumienie otworzy nowy plan działania. Poprzez ten akt dajemy sygnał, że wspólnie chcemy realizować przedsięwzięcia, tak aby za kilka lat powiedzieć, że czas, który był nam dany wykorzystaliśmy i że środki zainwestowaliśmy w nowe kadry i nowy potencjał regionu - powiedział Kazimierz Kotowski.Jak informuje Małgorzata Muzoł, świętokrzyski kurator oświaty, w bieżącym roku szkolnym wzrosło zainteresowanie ze strony uczniów szkołami zawodowymi. Obecnie w każdym z powiatów województwa świętokrzyskiego są tego typu placówki. W sumie jest ich w regionie 291.

Podczas konferencji wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wręczył nagrody ministra gospodarki świętokrzyskim firmom, które w sposób szczególny zaangażowane są w rozwój edukacji zawodowej oraz umożliwiają młodzieży zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych. Wśród wyróżnionych znalazły się takie przedsiębiorstwa, jak starachowickie Odlewnie Polskie SA i Mesko SA, Celsa Huta Ostrowiec, Fabryka Kotłów SEFAKO z Sędziszowa, czy Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości z Końskich.Wiceminister uhonorował także siedem świętokrzyskich szkół za promowanie i realizację szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami. - Świętokrzyskie musi podnosić swoją wartość przez kształcenie dobrych kadr. Robimy już to choćby w Ostrowcu, czy Starachowicach i w wielu innych miejscach. Czasy i potrzeby się zmieniają. Dziś kształcenie technika mechanika, czy spawacza musi obejmować innowacyjne rozwiązania. Warto robić to wspólnie z przedsiębiorcami. Wierze, że dzięki powstaniu klastra Świętokrzyskie będzie synonimem dobrego, wykształconego i fachowego regionu - powiedział Arkadiusz Bąk.
 
^ Do góry ^