Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2013


 

Wielkanocna Zbiórka Żywności
15-17 marca 2013 r.


W dniach 15-17 marca 2013 r. odbyła się w naszym mieście Wielkanocna Zbiórka Żywności zorganizowana przez Świętokrzyski Bank Żywności. Również kilkunastu wolontariuszy z naszej szkoły zaangażowało się wraz z wychowawcami i nauczycielami w tę akcję.

W wybranych sklepach zbierana jest żywność. Zbiórce szczególną wartość nadaje fakt, że cała akcja oparta jest w dużej mierze na pracy wolontariuszy. Przy specjalnie oznakowanych koszach dyżurują wolontariusze, którzy informują klientów o idei akcji. Klienci są zachęcani do kupienia choćby jednego produktu spożywczego więcej i podarowania go ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wolontariusze zachęcają klientów sklepów do wzięcia udziału w akcji, odpowiadają na ich pytania, a po skończonej zbiórce przygotowują żywność do transportu.

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie pomagają potrzebującym. Koordynatorem z ramienia szkoły była p. Monika Lipska-Kłos, a pozostałymi opiekunami byli: p. Ewa Barańska, p. Małgorzata Pękalska, p. Elżbieta Włodarczyk, p. Agnieszka Buczkowska, p. Anna Jarominiak-Środoń, p. Weronika Tarnowska oraz p. Grzegorz Sołtykiewicz. W akcji uczestniczyli uczniowie z klasy 1 Tl: S. Jeruzal, O. Kaczmarska, A. Lipiec, M. Waszka, K. Orłowski, K. Pędziszewski, K. Miszczyszyn, K. Kopyś, z klasy 1Tlo: K. Orszulska, M. Chudak, K. Jabłońska, A. Bidzińska, Ż. Dziadowicz oraz z klasy 2Tia: M. Cichoński, M. Powroźnik i K. Surdy.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, empatię i dary serca. Dzięki współpracy ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności oraz jego prezesem, którym jest pani Maria Adamczyk kilkanaście osób otrzyma skromną pomoc jeszcze przed świętami Wielkanocy.

 
^ Do góry ^