Dzisiaj jest .
 
» Nowe specjalizacje


 

Specjalizacje
w klasach technik informatyk

Jesteś uczniem klasy drugiej technik informatyk? - przeczytaj !!!


W tym roku szkolnym wybierasz rodzaj zajęć z przedmiotu "specjalizacja", na które będziesz uczęszczał od września. Masz do wyboru jedną z poniższych specjalizacji: administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi lub aplikacje internetowe lub grafika komputerowa lub systemy zarządzania bazami danych.

Zagadnienia realizowane na specjalizacji aplikacje internetowe:

 • Narzędzia do graficznego projektowania stron internetowych.
 • Podstawy HTML.
 • Wykorzystanie języka programowania po stronie przeglądarki (JavaScript).
 • Uruchamianie aplikacji internetowych po stronie serwera (ASP, PHP).
 • Działalność usługowa w zawodzie.
 • Finansowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie działalności usługowej w branży informatycznej.
Zagadnienia realizowane na specjalizacji grafika komputerowa:
 • Grafika rastrowa.
 • Grafika wektorowa.
 • Grafika 3D.
 • Komputerowy skład dokumentów.
 • Działalność usługowa w zawodzie.
 • Finansowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie działalności usługowej w branży informatycznej.
Zagadnienia realizowane na specjalizacji administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi:
 • Wprowadzenie do sieci Windows.
 • Administrowanie systemem Windows opartym na technologii NT.
 • Bezpieczeństwo sieci Windows.
 • Zarządzanie danymi i dostępem do zasobów w sieci Windows.
 • Zarządzanie dyskami i wdrażanie odporności na uszkodzenia w systemie Windows.
 • Usługi sieciowe Windows.
 • Instalacja i konfiguracja serwera Windows.
 • Instalacja i konfiguracja systemu Unix/Linux.
 • Usługi sieciowe systemu Unix/Linux.
 • Bezpieczeństwo danych w systemie Unix/Linux.
 • Wprowadzenie do systemu NetWare.
 • Zarządzanie dostępem użytkowników do sieci NetWare.
 • Zarządzanie zabezpieczeniami systemu plików i NDS w NetWare.
 • Drukowanie w systemie NetWare.
 • Zarządzanie aplikacjami i stacjami roboczymi za pomocą Z.E.N. Works.
 • Zarządzanie zasobami w środowisku wielokontekstowym.
 • Instalowanie systemu NetWare.
 • Działalność usługowa w zawodzie.
 • Finansowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie działalności usługowej w branży informatycznej.
Zagadnienia realizowane na specjalizacji systemy zarządzania bazami danych:
 • Analiza potrzeb użytkownika. Projektowanie struktury bazy danych.
 • Tworzenie interfejsu użytkownika.
 • Zabezpieczanie dostępu do danych.
 • Działalność usługowa w zawodzie.
 • Finansowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie działalności usługowej w branży informatycznej.

Liczba godzin tygodniowo - kl. 3 - 6 godz., kl. 4 - 6 godz.

Więcej informacji - nauczyciele informatyki - pracownie 40x.

 
^ Do góry ^