Dzisiaj jest .
 
» Samorząd Uczniowski 2012/13


 

Samorząd Uczniowski 2012/13


« Samorząd 2011/2012      Samorząd 2013/2014 »


Skład Rady Samorządu Uczniowskiego (od 26.03.2013 r.):

W dniu 26 marca Komisja Wyborcza Samorządu Uczniowskiego ZS3 w składzie:

 • Emil Czupryński - 3 Tib - przewodniczący
 • Patrycja Zapalska - 4 Tl - z-ca
 • Konrad Stolarek - 4 Tmk
 • Magdalena Trelińska - 3 Tl
 • Kinga Zwada - 1 Tl
przeprowadziła wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Z dwojga kandydatów zgłoszonych przez młodzież, więcej głosów uzyskała Julita Chlebna z kl. 3 Tl i to ona została nową Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Na Julitę oddano 359 głosów, a na jej kontrkandydata - Krzysztofa Kopysia z kl. 1 Tl - 119. Julita Chlebna zastąpi dotychczasową przewodniczącą - Patrycję Zapalską z kl. 4 Tl.

Krzysztof Kopyś i Julita Chlebna
Komisja Wyborcza
Głosowanie
Komisja liczy głosy

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego (od 13.02.2013 r.):

W dniu 13 lutego 2013 r. /jak co roku na początku II semestru/ odbyło się zebranie samorządów klasowych. W spotkaniu uczestniczyli także: Rada Samorządu Uczniowskiego ZS3, Opiekun SU i Dyrekcja szkoły.

Celem spotkania było sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego w I semestrze oraz przedstawienie zadań wynikających z planu pracy RSU w II semestrze roku szkolnego 2012/2013. W związku z tym, że kończy się kadencja pełnienia funkcji przewodniczącej samorządu uczniowskiego - Patrycji Zapalskiej, która jest w klasie maturalnej, Opiekun SU poinformował o kolejnych wyborach na tę funkcję i przedstawił ich zasady. W punkcie dotyczącym spraw różnych, uczestniczący w spotkaniu dyrektorzy odpowiadali na pytania zadawane przez przedstawicieli młodzieży.

Na zebraniu przyjęto do składu Rady Samorządu Uczniowskiego ZS3 nowych uczniów, którzy zastąpili kończących naukę w szkole maturzystów. Aktualny skład RSU przedstawia się następująco:

 • Przewodnicząca: Patrycja Zapalska - 4 Tl
 • Zastępca przewodniczącej: Mateusz Nalewajek - 3 Tl
 • Skarbnik: Diana Kozieł - 3 Tl
 • Poczet sztandarowy: Bartosz Polak - 3 Tia - chorąży sztandaru, Angelika Lipiec - 1 Tl, Kinga Zwada - 1 Tl
 • Radiowęzeł: Patrycja Zapalska - 4 Tl, Anita Banasiewicz - 4 Tl, Dagmara Czyż 4 Tl
 • Specjalista od nagłośnienia: Sebastian Sałek - 3 Tia
 • Pozostali uczniowie: Julita Chlebna - 3 Tl, Magdalena Trelińska - 3 Tl, Emil Czupryński - 3 Tib, Aleksandra Cichocka - 2 Tlo, Angelika Gajewska - 2 Tlo, Angelika Kałuża - 2 Tlo, Angelika Kamińska - 2 Tlo, Piotr Moroń - 2 Tet, Anna Niedziałek - 2 Tet, Joanna Połetek - 2 Tet.

« Samorząd 2011/2012      Samorząd 2013/2014 »

 
^ Do góry ^