Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2009


 

Zespół Szkół Nr 3 w pierwszej setce
Ranking szkół 2009 - 94 miejsce w Polsce


Od lewej M.Rusak, Marcin i Michał Kucharczykowie, T.Kaczor, E.Buczkowski, K.Chmielowiec

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2009 (wg "Rzeczypospolitej" i "Perspektyw") nasza szkoła zajęła 94 miejsce w skali kraju, 4 w województwie świętokrzyskim oraz 1 w powiecie. Tym samym ZS3 po raz pierwszy zmieścił się w 100 najlepszych szkół w Polsce, a jest to zasługa 4 laureatów i 4 finalistów, uczestniczących w 3 olimpiadach ogólnokrajowych na szczeblu centralnym. Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom. Dalsze miejsca zajęły II LO im. J. Chreptowicza (150) oraz III LO im. Wł.Broniewskiego (261).

P. Robert Warda i p. Radosław Moskal z olimpijczykami 2008

- Nie kryję, że ucieszyliśmy się z faktu, iż nasza szkoła znalazła się w rankingu, na tak dobrym miejscu - przyznaje dyrektor Zespołu Szkół nr 3 p. Czesław Golis. To wyczyn, aby poradzić sobie, jako szkoła techniczna w konkurencji z liceami. Zaprocentowało to, że stawiamy na olimpijczyków w wielu dziedzinach. Nasza szkoła, która ma bardzo bogate tradycje, co roku wprowadza grupę uczniów do ścisłych finałów wielu olimpiad technicznych. Pragniemy utrzymać, jak najwyższy poziom dydaktyczny, to że nasi uczniowie osiągają takie wyniki to wielka zasługa nie tylko ich samych, ale kadry, która podnosi swe kwalifikacje. Ciągle inwestujemy w pomoce naukowe, mamy w tej chwili osiem pracowni komputerowych, a dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego udało nam się zakupić nowoczesny sprzęt pomiarowy do pracowniani technicznych.

Od lewej K.Lewikowski, T.Kaczor, M.Rusak, W.Pożoga, H.Kasprzyk

Jak zapowiada dyrektor Zespołu Szkół nr 3 nie zamierza wcale odpuścić pierwszego miejsca wśród ostrowieckich szkół w rankingu.
- W tym roku szkolnym 2008/09 też będziemy walczyć o wysokie miejsce - deklaruje. Z informacji, jakie posiadam na tę chwilę, 13 uczniów z naszej szkoły już jest w szczeblu okręgowym olimpiady wiedzy technicznej, 10 kolejnych walczy o jak najlepsze miejsca w olimpiadzie wiedzy elektrycznej i elektronicznej. Pierwsza setka rankingu dla ostrowieckiego Zespołu Szkól nr 3 to zasługa olimpijczyków:
- Wojciecha Pożogi (finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej),
- Tomasza Strąpocia (finalista Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości),
- Krzysztofa Chmielowca, Marcina Kucharczyka, Michała Kucharczyka, Emila Buczkowskiego (wszyscy laureaci Olimpiady Innowacji Technicznych),
- Mateusza Rusaka, Tomasza Kaczora ( finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych)
oraz przygotowujących ich nauczycieli: Radosława Moskala, Roberta Wardy, Roberta Krawczyka i Michała Gajewskiego. Więcej..

Od lewej: H.Kasprzyk, T.Kaczor, M.Kucharczyk, dyr.Cz.Golis, p.R.Moskal, K.Lewikowski, M.Rusak

Profesor Radosław Moskal cieszy się z osiągnięć wychowanków. Wyjaśnia, że do rankingu dołączono dwie olimpiady, w których biorą udział uczniowie. Rangę turnieju młodych mistrzów techniki, w którym przed dwoma laty uczniowie zajęli I miejsce w Polsce, przejęła olimpiada innowacji technicznych. To w niej w ubiegłym roku dwie ekipy chłopców zostały laureatami, jedna otrzymała wyróżnienie.

W turnieju wiedzy o wynalazczości, obecnie olimpiadzie, występowało trzech chłopców. Uczeń szkoły zajął II miejsce w województwie, nie przeszedł dalej do ścisłego finału. W olimpiadzie wiedzy technicznej Wojciech Pożoga zajął 14 miejsce w Polsce, zabrakło mu 5 punktów, by zostać laureatem.
- To wszystko sprawiło, że nasza szkoła znalazła się w rankingu - podkreśla profesor.

W tym roku szkoła też chce podtrzymać dobrą passę i już ma kilku uczniów, którzy przygotowują się do zmagań o tytuły najlepszych w kraju. Będą startować w trzech olimpiadach elektronicznych: olimpiadzie wiedzy technicznej, olimpiadzie euro elektra. Wyróżniają się uczniowie: Wojciech Pożoga, Hubert Kasprzyk, Marcin Kucharczyk, Mateusz Rusak. Do olimpiady innowacji technicznych przygotowują się: Tomasz Kaczor, Konrad Lewikowski, z klasy czwartej - Radosław Chuchała, Michał Kucharczyk, Michał Leśkiewicz, Michał Chamera, Łukasz Rogala. Hubert Kasprzyk opowiada, że liczy na dobre miejsce w finale okręgowym olimpiady euro elektra w Lublinie i olimpiadzie wiedzy technicznej.
- To polega na rozwiązywaniu zadań i znajomości teorii - opowiada. - Dodatkowo biorę udział wspólnie z Wojciechem Mazurkiem w olimpiadzie innowacji technicznych. Przygotowujemy prace dydaktyczną i do maja musimy ją wykonać.

Tomasz Kaczor chce przygotować sterownik oświetlenia na olimpiadę innowacji technicznych. Marcin Kucharczyk przygotowuje się do euro elektry, olimpiady wiedzy technicznej i olimpiady innowacji technicznych. Ma największe sukcesy wśród obecnych uczniów szkoły, od ubiegłego roku posiada indeks na studia wyższe. Na olimpiadę innowacji technicznych przygotował z bratem w ubiegłym roku projekt "Wirtualna ziemia". Konrad Lewikowski pracuje z kolegą nad sterownikiem kart chipowych na olimpiadę innowacji technicznych. Do kilku olimpiad przygotowuje się Mateusz Rusak.

W XI edycji ogólnopolskiego rankingu 2009 znalazły się 384 szkoły, które miały co najmniej dwóch laureatów i/lub finalistów. Sztuką jest zająć dobre miejsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych, to wynik niezwykle korzystnego melanżu woli do dużego wysiłku umysłowego ze strony uczniów i dużej pracy motywacyjno-organizacyjnej nauczycieli. Jednak gdyby doszukiwać się praźródeł trafienia na listę rankingową, to niewątpliwie jest to pasja nauczycieli do nauczania swoich przedmiotów i ich silna motywacja dotarcia do każdego ucznia.

 
^ Do góry ^