Dzisiaj jest .
 
»  Praktyki zawodowe


 
 
PRAKTYKI ZAWODOWE – KRAJOWE
2018-03-04
Dodał: wicedyr. Piotr Leśniewski
Dokumenty praktyk:
Podanie wstępne o praktykę – jeśli jest wymagane przez firmę, proszę go odpowiednio wypełnić komputerowo, wydrukować i dostarczyć wicedyrektorowi Piotrowi Leśniewskiemu do podpisu.
Materiał kształcenia dla danego zawodu - praktykant przekazuje dokument pracodawcy razem z podaniem wstępnym lub umową.

Umowa o praktykę – należy ją wypełnić komputerowo, wydrukować dwustronnie w dwóch egzemplarzach, przekazać opiekunowi praktyk do sprawdzenia i dostarczyć wicedyrektorowi Piotrowi Leśniewskiemu do podpisania. Następnie dwie umowy należy dostarczyć pracodawcy, który je podpisuje. Jeden egzemplarz umowy pozostaje u pracodawcy, a drugi w szkole.
Oświadczenie rodziców - wypełniane w przypadku, gdy miejsce praktyki znajduje się poza miejscem zamieszkania ucznia.
Dziennik praktyki zawodowej - wypełniany przez praktykanta każdego dnia odbywania praktyki.
 
^ Do góry ^
   
Wszystko o praktykach zagranicznych naszych uczniów: praktyki.zs3ostrowiec.pl