Dzisiaj jest .
 
»  Praktyki zawodowe


 
 
Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Erasmus+
2017-06-15
Dodał: p. Zbigniew Kaleta

Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna na temat: „Erasmus+ kształtowanie mobilności zawodowej młodzieży i wpływ na szkolnictwo zawodowe w krajach Unii Europejskiej”


 
W dniu 9.06.2017 r. w największej szkole zawodowej Walencji – Centrum Kształcenia Zawodowego – CIPFP Ciutat de l’Aprenent, Valencia (Spain) odbyła się konferencja edukacyjna, której tematem przewodnim był udział krajów Unii Europejskiej w programie Erasmus +. Poruszane były kwestie systemów edukacyjnych w różnych krajach Unii ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego i wpływu aktywności szkół w pozyskiwaniu funduszy unijnych na poziom przygotowania młodzieży do rynku pracy.
Na konferencję zostały zaproszone nauczycielki Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim – p. Jolanta Świąder i p. Alicja Żuchowska.


Organizatorzy uznali, że wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych na kształtowanie mobilności uczniów, owocna współpraca w tym zakresie z organizacjami z Hiszpanii godne są promowania i rozpowszechniania jako dobre praktyki, z których mogą skorzystać inni.
Dużą część dyskusji zebranych zajęła kwestia powiązania szkolnictwa zawodowego z biznesem. Omawiane były przykłady jak w tym zakresie radzą sobie wybrane państwa Europy. W większości państw stosuje się dobrowolne zachęty do inwestowania przedsiębiorców w edukację, celem wykształcenia pracownika pod ich potrzeby. Jako przykład odmienny był wskazywany system edukacji zawodowej Włoch, gdzie obowiązują odpowiednie zapisy prawne, nakładające obowiązek inwestowania przedsiębiorstw w edukację zawodową.


W dyskusji podkreślane było znaczenie nowoczesnego wyposażenia szkół zawodowych w edukacji,  ale również mobilność zawodowa młodzieży wchodzącej na rynek pracy, kształtowana przez projekty unijne, m.in. Erasmus +.


Wśród prelegentów konferencji byli gospodarze, czyli m.in.:
- sekretarz Ministerstwa d'Educació, Investigació, kultura i Esport Generalitat Valenciana – Miquel Soler,
- dyrektor CIPFP Ciutat de l’Aprenent, Valencia – Juan Cuenca i inni.
Wśród przedstawicieli innych państw: delegacja z Łotwy (Riga State School), Włoch, Rumunii oraz przedstawiciele ZS 3 z Polski.


Zarówno prezentacja multimedialna o systemie edukacji w Polsce, o naszej szkole, realizowanych w niej projektach, jak i prelekcja po angielsku pani Jolanty Świąder spotkały się z wielkim zainteresowaniem i zostały nagrodzone gromkimi brawami.


Podziękowania dla uczniów kl. III Tia - Przemysława Wiączka i innych, za pomoc informatyczną przy tworzeniu prezentacji.
Drugą część konferencji stanowiło zwiedzanie nowoczesnego centrum szkolenia zawodowego.

 
^ Do góry ^
   
Wszystko o praktykach zagranicznych naszych uczniów: praktyki.zs3ostrowiec.pl