Dzisiaj jest .
 
» Chełm 27-29.03.2015 r.


 
 

Finał XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej
Uczniowie THM-u i Chreptusa wśród najlepszych w Polsce


W finale XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej, który odbył się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, w grupie elektryczno-elektronicznej udział wzięło 35 uczniów, zaś w grupie mechaniczno-budowlanej 40 uczniów z całej Polski. Należy zaznaczyć, że Województwo Świętokrzyskie reprezentowało 6 uczniów, w tym aż 5 z naszego miasta. Trzech uczniów z Zespołu Szkół nr 3 - THM: Damian Kaczmarzyk i Grzegorz Masłowski w grupie mechaniczno-budowlanej i Piotr Moroń w grupie elektryczno-elektronicznej z opiekunem mgr inż. Radosławem Moskalem oraz dwóch uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza Wojciech Zwoliński i Marcin Gajewski w grupie mechaniczno-budowlanej z opiekunem mgr Wojciechem Studzieżbą. Uczniów ZS3 do olimpiady przygotowywali: mgr inż. Piotr Leśniewski, mgr inż. Mirosław Adamczyk, mgr inż. Radosław Moskal i mgr inż. Michał Gajewski.

Uroczyste podsumowanie olimpiady odbędzie się 9 maja w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5. Znane są już wyniki naszych olimpijczyków. Laureatem XLI OWT został Wojciech Zwoliński, zaś finalistami: Damian Kaczmarzyk, Grzegorz Masłowski i Marcin Gajewski. Piotrkowi Moroniowi zabrakło tylko 5 punktów do tytułu finalisty. Chłopcy zapewnili sobie indeksy na wszystkie uczelnie techniczne w kraju, a dodatkowo uczniowie THM-u zwolnienie z teoretycznej części egzaminu zawodowego.

Należy podkreślić, że liczba finalistów i laureatów w Zespole Szkół nr 3, czyli popularnym THM-ie oraz II Liceum Ogólnokształcącym - Chreptusie powiększa się co roku i są to jedyne ostrowieckie szkoły, które mają znaczące osiągnięcia w tej olimpiadzie. THM zbliża się powoli do 100-ki finalistów i laureatów - mówi mgr Janusz Kowalski, kierownik Komitetu Głównego OWT.


 
^ Do góry ^