Dzisiaj jest .
 
»  Osiągnięcia uczniów


 
 
Stypendium Ministra dla ucznia THM
2020-11-26
Dodał: p. Sylwester Szostak
Wyróżnienia

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że 16 uczniom i absolwentom z województwa świętokrzyskiego zostały przyznane stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020.


Wśród wąskiego grona stypendystów oraz jako jedyny uczeń z powiatu ostrowieckiego, znalazł się Paweł Starachowski.Paweł Starachowski - uczeń klasy 4 o profilu technik logistyk Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. znalazł się w gronie 16 uczniów i absolwentów z województwa świętokrzyskiego, którym przyznane zostały stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020.


Paweł od trzech lat reprezentuje szkołę w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach z zakresu branży TSL, odnosząc liczne sukcesy i wykazując się wyjątkowymi osiągnięciami edukacyjnymi.


W roku szkolnym 2019/2020 uzyskał tytuł finalisty IV Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz tytuł finalisty XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.


Paweł został także finalistą Konkursu Logistycznego organizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu i Administracji w Gdyni oraz zajął 3. miejsce w konkursie Liga Młodych Logistyków organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, w którym przedstawił innowacyjne rozwiązania na temat „Smart City” i wprowadzenia inteligentnego systemu transportowego – ITS w mieście.


Paweł jest uczniem odznaczającym się pracowitością, sumiennością, zaangażowaniem w życie szkoły oraz wysoką kulturą osobistą. Zawsze wzorowo i z odpowiedzialnością wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły.


Jego pasją jest nie tylko logistyka, której poświęca bardzo dużo czasu i z którą wiąże swoją przyszłość, ale także sport, który hartuje jego charakter. Paweł interesuje się piłką nożną oraz tenisem stołowym. Jest sędzią piłkarskim w Świętokrzyskim Związku Piłki Nożnej a w tenisie stołowym zajmuje zawsze czołowe miejsca w powiecie ostrowieckim.


Paweł jest młodym człowiekiem, który wyznaczył sobie cele i stanowczo dąży do ich osiągnięcia. Stał się wzorem do naśladowanie przez innych uczniów szkoły.


Gratulujemy serdecznie !!!

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty
 
^ Do góry ^
   
Wszystko o praktykach zagranicznych naszych uczniów: praktyki.zs3ostrowiec.pl