Dzisiaj jest .
 
»  Osiągnięcia uczniów


 
 
Recytatorski sukces Damiana
2019-10-28
Dodał: p. Renata Kowalska
Konkursy
18 października 2019 r. w auli Klasztoru Dominikanów w Lublinie odbyła się gala finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Konkurs od kilkunastu lat organizuje Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie oraz dwa licea lubelskie: im. Stefanii Sempołowskiej i im. Zesłańców Sybiru. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Lubelski Kurator Oświaty.
Finał konkursu poprzedziły warsztaty kultury słowa przeznaczone dla najlepszych recytatorów - finalistów wyłonionych w eliminacjach wojewódzkich w trzech ośrodkach: katowickim, warszawskim i lubelskim. Do zmagań recytatorskich przystąpiło kilkanaścioro młodych ludzi z różnych regionów Polski. Województwo świętokrzyskie i powiat ostrowiecki reprezentował nasz uczeń- Damian Ryczkowski z klasy 4 Tm. W finale zaprezentował się znakomicie, wzbudzając aplauz publiczności i podziw komisji konkursowej. Oceny prezentacji recytatorskich dokonało niezależne Jury pod przewodnictwem znanej aktorki teatralnej i filmowej - Alicji Jachiewicz-Szmidt, znanej z takich filmów, jak „Kolumbowie”, Rodzina Połanieckich”, „Generał Nil”. 


Werdykt zależny był od następujących kryteriów: dobór repertuaru, spójność utworu poetyckiego z prozą, interpretacja tekstów, kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny. Rywalizacja była zacięta i, jak podkreślało Jury, niezwykle wyrównana na najwyższym z możliwych poziomie. Prezentacje konkursowe, oparte o teksty bardzo trudne i wymagające wielkiej wrażliwości, wywarły potężne wrażenie na zgromadzonej publiczności, wśród której znaleźli się przedstawiciele Rodziny Katyńskiej i Rodziny Więźniarek Ravensbrück.
Z przyjemnością i dumą informujemy, że Damian Ryczkowski został laureatem konkursu i zajął drugie miejsce w Polsce. Wręczenie nagród miało miejsce w historycznej auli Klasztoru Dominikanów, w którym podpisano akt unii lubelskiej w 1569 roku. 


Damian otrzymał dyplom i ciekawe nagrody rzeczowe. Nagrodą specjalną jest trzydniowy wyjazd dla Damiana i jego opiekunki, która przygotowała go do tego konkursu - polonistki p. Renaty Kowalskiej - do Miejsc Pamięci w Ravensbrück, Lipsku i Berlinie.Gratulacje.
 
^ Do góry ^
   
Wszystko o praktykach zagranicznych naszych uczniów: praktyki.zs3ostrowiec.pl