Dzisiaj jest .
 
»  Osiągnięcia uczniów


 
 
Maciej Wątor na podium Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej
2019-04-14
Dodał: p. Katarzyna Pastuszka
Olimpiady
5. kwietnia 2019 roku po raz kolejny uczniowie klas logistycznych Zespołu Szkół nr 3 wzięli udział w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zeszłoroczny laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez WSL w Poznaniu - Maciej Wątor oraz laureatka Konkursu Logistycznego WSAiB w Gdyni Iwona Nowak zmierzyli się w zawodach centralnych  z 73. uczniami z całej Polski kształcącymi się na kierunku technik spedytor oraz technik logistyk rozwiązując test wielokrotnego wyboru z zakresu transportu, spedycji i logistyki. W tegorocznym teście przeważały polecenia obliczeniowe nad teoretycznymi. Należało więc wykazać się nie tylko wiedzą  z zakresu branży TSL, ale przede wszystkim umiejętnościami matematycznymi, a więc przede wszystkim twórczym, kreatywnym i nieszablonowym  myśleniem, umiejętnościami kojarzenia faktów  na drodze ścisłego i precyzyjnego rozumowania. Test zawierający 25 zagadnień trwał 50 minut.
Jak okazało się Maciej Wątor uczeń klasy 4 o profilu technik logistyk  poradził sobie wyśmienicie z przygotowanymi przez Komitet Główny Olimpiady zadaniami konkursowymi zdobywając 2. miejsce na podium, a tym samym zyskując tytuł laureata OOSL, indeks uczelni na wszystkie wydziały Uniwersytetu Gdańskiego, nagrodę pieniężną w wysokości 2000zł oraz wiele nagród  rzeczowych w postaci sprzętu elektronicznego, m.in. kamera, smartwatch itd.
Iwona Nowak koleżanka z klasy Maćka otrzymała tytuł finalistki OOSL, indeks Uniwersytetu Gdańskiego oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy!
Opiekunem uczniów oraz opiekunem szkolnym OOSL jest pani Katarzyna Pastuszka – nauczyciel logistycznych przedmiotów zawodowych w ZS nr 3 w Ostrowcu Św., a zarazem wychowawca klasowy finalistów.
Komitet Organizacyjny OOSL zadbał o wszystkich uczestników olimpiady zapewniając im w przeddzień zawodów centralnych wizytę studyjną w DCT Gdańsk, w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku oraz zwiedzanie uroczego Gdańska z przewodnikiem.
Opiekunowie uczniów wzięli udział w szkoleniu z zakresu transportu ładunków drogą morską zorganizowanym przez władze uczelni, a przeprowadzonym przez pracownika portu Luka Koper a także w wykładzie na temat współczesnej inicjatywy władz Chińskiej Republiki Ludowej „One Belt, one Road”, mająca na celu reaktywację Jedwabnego Szlaku.
Sponsorzy zapewnili uczestnikom nocleg w trzygwiazdkowym „Hotelu Molo” w centrum Sopotu oraz pełne wyżywienie podczas dwudniowego pobytu w Trójmieście.
Przychylne władze w osobie prodziekana ds. nauki dr hab. Przemysława Borkowskiego profesora nadzwyczajnego oraz sympatyczna i gościnna kadra wydziału, a mianowicie mgr Adam Borodo, dr Magdalena Jażdżewska-Gutta, dr Agnieszka Ważna, dr Dariusz Weiland oraz dr Maria Matusiewicz zadbali o uczestników podczas pobytu w Sopocie. Serdecznie dziękujemy!
Po dwudniowej emocjonującej wyprawie finaliści OOSL szczęśliwie wrócili do Ostrowca.


Uczniowie ZS nr 3 po raz kolejny udowodnili, że ich wiedza z zakresu transportu, spedycji i logistyki jest na najwyższym poziomie, co potwierdzają także marcowe wyniki egzaminów zawodowych na kierunku technik logistyk oraz liczne osiągnięcia w tym roku szkolnym we wszystkich olimpiadach z zakresu branży TSL. Żaden rok szkolny nie był tak owocny pod względem osiągnięć logistyków THM, jak rok 2018/2019. Rodzice uczniów,  opiekunowie i dyrekcja szkoły są niezmiernie dumni z osiągnięć swoich wychowanków. 
^ Do góry ^
   
Wszystko o praktykach zagranicznych naszych uczniów: praktyki.zs3ostrowiec.pl