Dzisiaj jest .
 
»  Osiągnięcia uczniów


 
 
Stypendysta Prezesa Rady Ministrów
2019-02-11
Dodał: p. Zbigniew Kaleta
Wyróżnienia
W dniu 06.02.2019 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wśród wyróżnionych jest uczeń naszej szkoły Maciej Wątor - klasa IV technik logistyk. Został on wytypowany decyzją Rady Pedagogicznej, spośród wielu uczniów spełniających kryteria wymagane do otrzymania stypendium, jako "najlepszy z najlepszych". Maciej odebrał dyplom z rąk Katarzyny Nowackiej - Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty. W uroczystości brali udział dumni rodzice Maćka oraz dyrektor ZS nr 3 Czesław Golis. Gratulujemy takiego osiągnięcia, na które uczeń zasłużył solidną pracą uwieńczoną licznymi sukcesami. 
^ Do góry ^
   
Wszystko o praktykach zagranicznych naszych uczniów: praktyki.zs3ostrowiec.pl