Dzisiaj jest .
 
»  Osiągnięcia uczniów


 
 
Grono naszych laureatów Olimpiady Wiedzy Technicznej powiększone!
2018-06-05
Dodał: wicedyr. Piotr Leśniewski
Olimpiady
Marcel Skrok – uczeń trzeciej klasy, kształcący się w zawodzie technik mechatronik został laureatem XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej.
To ogromny sukces zważywszy na to, że w ciągu ostatnich 25 lat jest to drugi, w grupie mechaniczno-budowlanej,  laureat z naszej szkoły.
W bieżącym roku szkolnym do olimpiady przystąpiło ponad 7,5 tysiąca uczniów z 407 szkół w kraju.


W wyniku eliminacji szkolnych wyłonieni zostali uczestnicy zawodów okręgowych, które odbywały się 5 stycznia 2018 r. w 19. okręgach na terenie całego kraju.
Naszą szkołę, w etapie okręgowym, reprezentowało 10 uczniów: dwóch elektroników - Sebastian Gałek (4 Teu) i Szymon Różalski (3 Teu), których do olimpiady przygotowywali pan Michał Gajewski i pan Radosław Moskal oraz ośmiu mechatroników - Claudia Sbriglio (3 Tm), Piotr Czekaj (3 Tm), Michał Kaczmarzyk (2 Tm), Karol Leżuch (2 Tm), Michał Murdza (4 Tm), Marcel Skrok (3 Tm), Michał Strąpoć (3 Tm) i Jakub Szwagierczak (3 Tm), których przygotowywał pan Piotr Leśniewski.
II etap olimpiady odbywał się w Kielcach na Politechnice Świętokrzyskiej.
Do etapu centralnego olimpiady z Zespołu Szkół nr 3 zakwalifikował się tyko Marcel Skrok, który był jednym z trojga uczniów reprezentujących województwo  świętokrzyskie w finale.
Zmagania finałowe XLIV OWT miały miejsce w dniach 6 - 8 kwietnia 2018 r. w Gdańsku, a ich organizatorem była Pomorska Rada FSNT-NOT w Gdańsku oraz Pomorski Komitet Okręgowy OWT. Zawody odbywały się w Domu Technika NOT w Gdańsku. W czasie uroczystej inauguracji wystąpili przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych Gdańska oraz organizatorzy olimpiady. Natomiast uroczystego otwarcia finałowego etapu XXIV OWT dokonał Przewodniczący Komitetu Głównego OWT prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak.


Trzydniowy pobyt w Gdańsku to przede wszystkim zawody, składające się z dwóch części. W pierwszej, trwającej 4 godziny, uczestnicy rozwiązywali dwa spośród trzech zadań, a w drugiej części, która trwała 3,5 godziny do rozwiązania był problem techniczny.


Na pozostały czas pobytu organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, zarówno dla uczestników olimpiady jak i ich opiekunów. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia najciekawszych laboratoriów Politechniki Gdańskiej i obejrzenia bardzo ciekawego pokazu robotów. Natomiast opiekunowie mieli możliwość zwiedzenia między innymi Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskiego Centrum Solidarności.


Marcel Skrok w finale XLIV OWT zdobył 81 na 100 możliwych punktów, który to wynik uplasował go na  12. miejscu w grupie mechaniczno-budowlanej i pozwolił na uzyskanie tytułu Laureata. Dzięki odniesionemu sukcesowi Marcel będzie zwolniony z pisemnego etapu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i będzie miał wolny wstęp na większość wydziałów politechnik w całym kraju.
Marcel przygotowywał się do olimpiady przez cały rok szkolny. Rozwiązywał wiele zadań praktycznych z różnych dziedzin nauki, np.: statyki, kinematyki, dynamiki, wytrzymałości materiałów, optymalizacji.
Podstawy teoretyczne, dotyczące zakresu materiału obowiązującego na olimpiadzie, zwłaszcza podstaw z mechaniki technicznej, uczeń realizował na przedmiotach zawodowych, szczególnie technologiach i konstrukcjach mechanicznych w klasie pierwszej i drugiej. Jednak najistotniejsza część przygotowań do olimpiady przebiegała na cyklicznych zajęciach dodatkowych z koła technicznego prowadzonych od przez nauczyciela i wicedyrektora ZS3 - Piotra Leśniewskiego.


Start w finałach olimpiady wymagał znajomości zagadnień nie tylko z mechaniki czy wytrzymałości materiałów, ale także z matematyki i fizyki. W przygotowaniach do olimpiady w zakresie typowo fizycznych problemów pomagała Marcelowi pani Marzena Kozińska.
Uroczyste zakończenie XLIV OWT odbyło się w sobotę - 26 maja 2018 r. - w Domu Technika NOT w Warszawie, a jego uroczysta oprawa podkreślała ogromny prestiż tego wydarzenia.

 
^ Do góry ^
   
Wszystko o praktykach zagranicznych naszych uczniów: praktyki.zs3ostrowiec.pl