Dzisiaj jest .
 
»  Osiągnięcia uczniów


 
 
Zwycięska prezentacja uczniów z THM-u
2017-11-30
Dodał: p. Renata Kowalska
Konkursy
29 listopada 2017 r. w Kielcach nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na temat ochrony praw autorskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - ©Wszystkie prawa zastrzeżone.
Konkurs zorganizował Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Jego celem było rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania naukami prawnymi, upowszechnienie w środowisku młodzieży uczącej się, wiedzy na temat praw autorskich i przeciwdziałanie zjawisku naruszania własności intelektualnej oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W Jury zasiedli przedstawiciele WSEPiNM, m. in.  prorektor ds. badań i współpracy regionalnej – dr Zdobysław Kuleszyński, prodziekan Wydziału Prawa - dr Łukasz Baratyński oraz  przedstawiciel głównego sponsora konkursu- Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.
Do konkursu zgłoszono 25 prac ze szkół ponadgimnazjalnych całego województwa.
W kategorii Prezentacja zwyciężyli uczniowie z klasy 3 Tia: Kacper Szczepaniuk i Krystian Dzik. Przygotowali oni, pod opieką  p. Renaty Kowalskiej trzyminutową prezentację z elementami animacji i filmu, w której przedstawili prawne aspekty ochrony praw autorskich i motywowali odbiorców do rozpoznawania przypadków naruszania własności intelektualnej.
Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbyło się w siedzibie WSEPiNM. Zostało ono poprzedzone wykładem na temat ochrony praw autorskich. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody – tablety marki Huawei. 
Gratulacje. 
^ Do góry ^
   
Wszystko o praktykach zagranicznych naszych uczniów: praktyki.zs3ostrowiec.pl