Dzisiaj jest .
 
»  Osiągnięcia uczniów


 
 
Kolejny sukces Claudii
2017-11-09
Dodał: p. Renata Kowalska
Konkursy
Claudia Sbriglio - uczennica klasy 3 Tm (technik mechatronik) została laureatką drugiego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorsko-Krasomówczym „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”, którego finał odbył się w 25 października 2017 r. w muzeum na Zamku w Lublinie.
Claudia jako jedyna reprezentowała w tym konkursie nie tylko naszą szkołę, ale także miasto i województwo świętokrzyskie.
Konkurs został wpisany w ogólnopolski projekt edukacyjny „O tym nie można zapomnieć–spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej”.
Projekt ten objęła Honorowym Patronatem Agata Kornhauser–Duda - małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a także Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin  oraz Lubelski Kurator Oświaty.
Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych całej Polski.
18 października 2017 r.  odbyły się eliminacje wojewódzkie konkursu w trzech miastach: Lublinie, Warszawie i Katowicach.
Claudia brała udział w lubelskich eliminacjach wojewódzkich i zajęła 2 miejsce, pokonując konkurencję z renomowanych liceów z Lublina i miast z całego województwa lubelskiego. Drugie miejsce zagwarantowało jej wejście do finału.


Etap ogólnopolski rozpoczął się od warsztatów kultury słowa przeprowadzonych przez profesjonalne aktorki, a następnie odbyła się gala finałowa z rywalizacją konkursową najlepszych recytatorów wyłonionych w etapie wojewódzkim, której z uwagą przysłuchiwała się pokaźna widownia.
Profesjonalne Jury w składzie: Alicja Jachiewicz-Szmidt, Roma Drozdówna, Barbara Oratowska, doceniło Claudię, przyznając jej 2 miejsce.


Udział w tego typu konkursie to nie tylko kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka, ale także zwrócenie uwagi na związki pomiędzy literaturą a życiem kraju i narodu oraz propagowanie wśród młodego pokolenia postawy patriotyzmu i kultury słowa.


Claudia oczarowała Jury interpretacją dobrze dobranego repertuaru i ogólnym wyrazem artystycznym.
Opiekunką Claudii była p. Renata Kowalska.
 
^ Do góry ^
   
Wszystko o praktykach zagranicznych naszych uczniów: praktyki.zs3ostrowiec.pl