Dzisiaj jest .
 
»  Osiągnięcia uczniów


 
 
Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna - etap okręgowy w ZS3
2017-03-11
Dodał: p. Katarzyna Pastuszka
Olimpiady

10 marca 2017r. o godz. 11.00 rozpoczął się II etap I Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zespół Szkół nr 3 wyprowadził do olimpiady 33 uczniów klas logistycznych i  jako jedna z 12 szkół w Polsce był gospodarzem  etapu okręgowego dla województw: świętokrzyskiego i lubelskiego.
Komitet Organizacyjny przygotował program olimpiady oraz sprawował nadzór nad jej prawidłowym przebiegiem.


Skład Komitetu Organizacyjnego:
prof. UG dr hab. Przemysław Borkowski, Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych, Wydział Ekonomiczny UG,
dr Maria Matusiewicz, Katedra Ekonomiki Transportu, Wydział Ekonomiczny UG,
mgr Magdalena Jażdżewska-Gutta, Instytut Handlu Zagranicznego, Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji, Wydział Ekonomiczny UG, 
mgr Agnieszka Ważna, Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych, Wydział Ekonomiczny UG,
mgr Dariusz Weiland, Katedra Logistyki, Wydział Ekonomiczny UG,
mgr Adam Borodo, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Zakład Gospodarki Elektronicznej, Wydział Ekonomiczny UG.


Uczestnicy II etapu OOSL poddani byli sprawdzianowi w formie testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 25 pytań w czasie 50 min. Pytania testowe dotyczyły głównie transportu i spedycji oraz szeroko pojętej logistyki.


Komitet Okręgowy w składzie: mgr Aleksander Jagiełło, mgr Katarzyna Pastuszka oraz mgr Ewa Kaleta, czuwał  nad prawidłowym przebiegiem olimpiady.
Wyniki II etapu będą znane 20 marca 2017 r.
Zawody centralne  odbędą się 7 kwietnia w siedzibie organizatora.Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody:
I miejsce – 6000zł + staż
II miejsce – 3000zł + staż
III miejsce  - 2000zł+ stażSponsorem nagród i staży jest C. HARTWIG  Gdynia s.a.  wiodący operator logistyczny, działający na rynku krajowym i międzynarodowym, który zajmuje pozycję lidera na polskim rynku w zakresie transportu, spedycji i logistyki.
Celem w/w olimpiady jest  zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych problematyką spedycyjną i logistyczną, upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie spedycji i logistyki oraz poszerzenie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora oraz technika logistyka.
Opiekunem OOSL  w ZS 3 Ostrowiec Św. jest p. Katarzyna Pastuszka.


Serdecznie dziękujemy uczniom klasy 2 Tl (Iwona Nowak, Magda Nowak, Monika Michalska, Natalia Grudzień, Marta Sawiniec, Mateusz Grad, Maciej Krzemiński, Krystian Chojnacki oraz Wiktor Kasprzyk) za przygotowanie wspaniałej obsługi technicznej i poczęstunku dla uczestników i ich opiekunów.

 
^ Do góry ^
   
Wszystko o praktykach zagranicznych naszych uczniów: praktyki.zs3ostrowiec.pl