Dzisiaj jest .
 
» Rok szkolny 2017/2018


 


Harmonogram pracy szkoły 2017/2018


 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018: 4.09.2017 r. godz. 9:00.
 • Ślubowanie uczniów klas pierwszych: 13.09.2017 r. godz. 15:00.
 • Spotkania z rodzicami:
  • Klasy pierwsze:
   • 14.09.2017 - godz. 16.00 - spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły na auli
   • 14.09.2017 - godz. 16.45 - spotkanie rodziców z wychowawcami w salach lekcyjnych
  • Klasy czwarte:
   • 14.09.2017 - godz. 17.00 - spotkanie rodziców i uczniów z dyrekcją szkoły na auli
   • 14.09.2017 - godz. 17.30 - spotkanie rodziców z wychowawcami w salach lekcyjnych
 • Uroczystość 95-lecia szkoły: 23.09.2017 r.
 • Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 13.10.2017 r.
 • Dzień Edukacji Narodowej: 14.10.2017 r.
 • Wszystkich Świętych: 1.11.2017 r.
 • Akademia z okazji Dnia Niepodległości: 10.11.2017 r.
 • Spotkania z rodzicami: 9.11.2017 r.
 • Święto Niepodległości: 11.11.2017 r.
 • Zakończenie semestru I w klasach IV: 15.12.2017 r.
 • "Jasełka": 21.12.2017 r. g.10:00 i 11:00
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23-31.12.2017 r.
 • Nowy Rok: 1.01.2018 r.
 • Święto Trzech Króli: 6.01.2018 r.
 • Egzaminy zawodowe (sesja 1): styczeń - luty 2018 r..
  • 11 stycznia 2018 r. - część pisemna
  • 10 stycznia 2018 r. - część praktyczna (model "d")
  • od 12 stycznia do 17 lutego 2018 r. - część praktyczna (model "w", "wk", "dk")
 • Termin wystawiania ocen śródrocznych: 12.01.2018 r.
 • Bal studniówkowy: 13.01.2018 r. g.19:00
 • Spotkania wychowawców z rodzicami: 18.01.2018 r. g.17:00
 • Zakończenie semestru I w klasach I-III: 19.01.2018 r.
 • Ferie zimowe: 12.02-25.02.2018 r.
 • Matury próbne z "Echem Dnia": 8,9,12.03.2018 r.
 • Spotkania z rodzicami: 21.03.2018 r. godz. 17:00
 • Termin ogłoszenia wyników egzaminów zawodowych (sesja 1): 23.03.2018 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03-3.04.2018 r.
 • Zakończenie zajęć w klasach maturalnych: 27.04.2018 r.
 • Pożegnanie maturzystów: 27.04.2018 r.
 • Audycja radiowa z okazji Konstytucji 3 Maja: 27.04.2018 r.
 • Dodatkowy dzień wolny: 30.04.2018 r.
 • Święto Pracy: 1.05.2018 r.
 • Święto Flagi: 2.05.2018 r.
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja: 3.05.2018 r.
 • Egzaminy maturalne:
  • 4-23 maja 2018 r. - część pisemna
  • 9-22 maja 2018 r. - część ustna (język polski)
  • 7-25 maja 2018 r. - część ustna (języki obce nowożytne)
 • Dodatkowe dni wolne: 4,7,8.05.2018 r.
 • Praktyki zawodowe (krajowe i zagraniczne): 14.05-8.06.2017 r.
 • Dzień otwarty szkoły: 26.05.2018 r. godz. 10:00
 • Spotkania z rodzicami: 29.05.2018 r. godz. 17:00
 • Boże Ciało: 31.05.2018 r.
 • Dodatkowy dzień wolny: 1.06.2018 r.
 • Dzień Sportu: 1.06.2018 r.
 • Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym:
  • 4-20 czerwca 2018 r. - część pisemna
  • 4-9 czerwca 2018 r. - część ustna
 • Egzaminy zawodowe (sesja 2): czerwiec - lipiec 2018 r..
  • 19 czerwca 2018 r. - część pisemna
  • 26 czerwca 2018 r. - część praktyczna (model "d")
  • od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r. - część praktyczna (model "w", "wk", "dk")
 • Dodatkowy dzień wolny: 19.06.2018 r.
 • Termin wystawiania ocen śródrocznych:
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 22.06.2018 r.
 • Wakacje: 23.06-31.08.2018 r.
 • Termin ogłoszania wyników egzaminu maturalnego: 3.07.2018 r.
 • Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym:
  • 21 sierpnia 2018 r. - część pisemna
  • 21-22 sierpnia 2018 r. - część ustna
 • Egzaminy poprawkowe z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych: sierpień 2018 r.
 • Termin ogłoszenia wyników egzaminów zawodowych (sesja 2): 31.08.2018 r.

Pobierz harmonogram roku szkolnego 2017/2018..
Pobierz harmonogram matur 2018..
Pobierz harmonogram egzaminów zawodowych 2018..

 
^ Do góry ^