Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2013


 

Festiwal Programu LLP - Kielce 2013

« Festiwal LLP 2011      Leonardo-index »

W dniu 2 października 2013 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się wojewódzka konferencja dotycząca Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem konferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty było podsumowanie realizacji projektów w latach 2007-2013. Konferencję prowadził Pan Maciej Długosz - Koordynator Wojewódzki Programu "Uczenie się przez całe życie", a uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty.Jednym z punktów konferencji był wykład Pana Tadeusza Wojciechowskiego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy na temat istoty upowszechniania rezultatów projektów oraz nowego programu Erasmus+, który będzie obowiązywał od 2014 roku. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze stoiskami wystawienniczymi, na których szkoły przedstawiły swoje osiągnięcia w realizacji projektów.Następnie zaprezentowali się przedstawiciele tych szkół z terenu województwa, które miały największe osiągnięcia w realizacji programu "Uczenie się przez całe życie". Naszą szkołę na konferencji reprezentowali: Pan Piotr Leśniewski - wicedyrektor nadzorujący realizację staży zagranicznych oraz Panie: Alicja Żuchowska i Mariola Leśniewska - koordynatorki programu Leonardo da Vinci. W trakcie swojego wystąpienia wicedyrektor zapoznał uczestników konferencji z danymi na temat dotychczas zrealizowanych projektów. Pani Alicja Żuchowska przedstawiła koordynowane przez siebie projekty oraz omówiła wynikające z nich rezultaty dla szkoły. Pani Mariola Leśniewska, po zaprezentowaniu koordynowanych projektów, zapoznała uczestników z rezultatami dla uczniów. Wystąpienie przedstawicieli naszej szkoły było wzbogacone przygotowaną przez wicedyrektora prezentacją multimedialną.

ZS3 jest placówką, która z powodzeniem zrealizowała w latach 2007-2013 15 projektów mobilności, w tym 14 projektów (21 staży) dla uczniów i 1 projekt wymiany dla nauczycieli. Dzięki temu 402 uczniów miało możliwość odbycia czterotygodniowych praktyk w firmach niemieckich, hiszpańskich i portugalskich. W bieżącym roku szkolnym będą realizowane dwa kolejne staże w ramach projektu Leonardo da Vinci, w ramach których grupa 40 uczniów będzie miała możliwość odbycia praktyk zagranicznych w Hiszpanii i Niemczech.

Po wystąpieniu przedstawicieli naszej szkoły Pan Maciej Długosz zwrócił uwagę na wielkość pozyskanej przez ZS3 kwoty na projekty Leonardo da Vinci, która przekroczyła ponad milion euro. Podsumowując stwierdził, że ze względu na ilość realizowanych staży jesteśmy szkołą nr 1 w województwie. To wielki sukces i motywacja do dalszej pracy.

Przedstawiciele naszej szkoły otrzymali podziękowanie od Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za aktywny udział w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konferencji.« Festiwal LLP 2011      Leonardo-index »

 
^ Do góry ^