Dzisiaj jest .
 
»  Archiwum wydarzeń


 
 
Uczniowie ZS 3 promują zawód logistyka i spedytora wśród młodszych kolegów i koleżanek KZE
2018-11-18
Dodał: p. Katarzyna Pastuszka
W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie klasy 4 Tl , a mianowicie Natalia Czarnecka, Kacper Gębura oraz Maciej Wątor pod opieką wychowawcy Katarzyny Pastuszki promowali zawód logistyka i spedytora wśród społeczności uczniowskiej Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św.
Młodzi logistycy, którzy osiągają celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, są olimpijczykami na szczeblu centralnym i okręgowym, zdobyli już certyfikat kompetencji zawodowych z dwóch kwalifikacji A.30 i A.31 i w końcu  wykonywali zawód logistyka podczas praktyk zawodowych oraz podczas pracy wakacyjnej w przystępny sposób przedstawili dzieciom i młodzieży KZE zakres obowiązków logistyka i spedytora.
Zawody te są obecnie najbardziej poszukiwanymi i najwyżej cenionymi zawodami na rynku pracy.
Osoba pracująca na stanowisku logistyka odpowiada miedzy innymi za sprawne funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia. Może odpowiadać za działania podejmowanie w zakresie importu i eksportu. Współpracuje z dostawcami i klientami firmy.
Prowadzi również nadzór nas środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z magazynem oraz działem sprzedaży. Nieodłącznym elementem pracy jest kontaktowanie się i współpraca z firmami spedycyjnymi, spedytorami oraz inspektorami celno-skarbowymi.
Do obowiązków logistyka należy także kompletacja dokumentów dotyczących sprzedaży.
Podsumowując logistyk jest odpowiedzialny za dystrybucję towarów, produktów, czy też surowców do produkcji, która powinna odbywać się w sposób zorganizowany, sprawny, ale także optymalny pod względem kosztów przy pełnym zadowoleniu ze strony kontrahenta.
Uczniowie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego wykazali duże zainteresowanie prezentowanymi zawodami zadając mnóstwo pytań swoim starszym kolegom. Niektórzy z nich dzięki rodzicom i swoim hobby posiadali już wybiórczą wiedzę z zakresu logistyki i spedycji. Cała prelekcja odbyła się w miłej i przyjemnej atmosferze a jej autorzy zostali zaproszeni na kolejną wizytę, ponieważ temat z uwagi na jego obszerność nie został wystaczająco wyczerpany.
 
^ Do góry ^
   
Wszystko o praktykach zagranicznych naszych uczniów: praktyki.zs3ostrowiec.pl