Dzisiaj jest .
 
»  Archiwum wydarzeń


 
 
GIMNAZJALISTO - WYBIERZ THM!
2018-05-15
Dodał: Administrator strony

Technikum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim to szkoła z tradycjami otwarta na wyzwania współczesności i planująca przyszłość swoich uczniów. W ciągu 96 lat istnienia szkoły wykształciliśmy tysiące doskonale przygotowanych do życia absolwentów, znajdujących bez trudu pracę lub kontynuujących naukę na studiach wyższych. Marką naszej szkoły jest wysoki poziom nauczania, zarówno przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących oraz profesjonalna pomoc w planowaniu ścieżki kariery zawodowej i w sprawnym poruszaniu się po rynku pracy.



Technikum nr 3:
 • Oferuje możliwość zdobycia nowoczesnego zawodu dostosowanego do potrzeb rynku pracy,
 • Zapewnia doskonałe przygotowanie do egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
 • Posiada ogromny dorobek w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym,
 • Dysponuje wyposażonymi w nowoczesne środki dydaktyczne pracowniami, w pełni skomputeryzowanymi (ponad 230 zestawów komputerowych, internetowe złącze światłowodowe symetryczne – 50 Mbps),
 • Oferuje naukę języków obcych: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego oraz uczy biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym,
 • Daje możliwość nauki dwóch przedmiotów ogólnokształcących w zakresie rozszerzonym,
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań wykraczających poza program nauczania,
 • Zapewnia naukę w przyjaznej atmosferze i pod okiem świetnie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Nasze technikum to szkoła pozytywnego wyboru.


Dlaczego tak wielu uczniów wybiera Technikum nr 3?
Odpowiedź jest prosta:
 • to szkoła od lat typowana w rankingach ogólnopolskich jako najlepsze technikum w województwie świętokrzyskim,
 • to miejsce, gdzie uczniowie odnoszą spektakularne sukcesy
 • to nauka w przyjaznej atmosferze i pod okiem świetnie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 • to szkoła bardzo dobrze wyposażona w środki dydaktyczne, dostosowane do kryteriów, jakie musi spełniać nowoczesna szkoła techniczna,
 • to miejsce, gdzie dzięki partnerskiemu traktowaniu młodzieży przez nauczycieli, atmosferze wzajemnego szacunku i tolerancji, stworzone są możliwości szerokiego rozwoju kulturalnego i intelektualnego uczniów,
 • to szkoła przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli.


Sukcesy w konkursach i olimpiadach:
 • Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna,
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej,
 • Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości,
 • Olimpiada Logistyczno-Spedycyjna
 • Turniej Młodych Mistrzów Techniki,
 • Olimpiada Cyfrowa


Gimnazjalisto, dokonaj właściwego wyboru i nie zmarnuj szansy na:
 • możliwość zdobycia zawodu,
 • dostosowanego do potrzeb rynku pracy,
 • uczestnictwo w czterotygodniowych bezpłatnych praktykach zagranicznych w Hiszpanii, Niemczech w ramach programu ERASMUS+,
 • możliwość zdobycia wielu dodatkowych certyfikatów (w tym EUROPASS MOBILITY - międzynarodowego certyfikatu umożliwiającego podjęcie pracy w całej Unii Europejskiej),
 • rozwijanie swoich pasji i talentów, osiąganie sukcesów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.


Łączymy technologię i wiedzę z kreatywnością i umiejętnościami praktycznymi.
W Technikum nr 3 zdobywasz konkretny zawód i umiejętności praktyczne.
 
 
^ Do góry ^
   
Wszystko o praktykach zagranicznych naszych uczniów: praktyki.zs3ostrowiec.pl