Dzisiaj jest .
 
»  Archiwum wydarzeń


 
 
Praktyki zagraniczne w roku szkolnym 2017/2018
2017-12-01
Dodał: wicedyr. Piotr Leśniewski
W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas trzecich będą mieli możliwość wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe do Hiszpanii lub Niemiec. Będą one realizowane w ramach projektu “Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” (nr projektu: 2017 -1 – PL01 - KA102 – 036304).
Jest to komponent projektu systemowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego- realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Maksymalna przyznana kwota dofinansowania projektu wynosi 439 797,01 PLN.
Projekt obejmuje dwa staże:
  • Staż I – Niemcy - Zwickau (20 uczestników)
  • Staż II – Hiszpania - (21 uczestników)

Uczniowie zainteresowani udziałem w zagranicznym stażu, powinni pobrać ze strony szkoły formularz zgłoszeniowy, wypełnić go w wersji elektronicznej (pola zaznaczone na czerwono), wydrukować (dwustronnie) i podpisać (podpis ucznia i rodzica).
Tak przygotowany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do koordynatora projektu - pani Marioli Leśniewskiej do dnia 4 stycznia 2018 r.
Formularz zgłoszeniowy..
Przed wypełnieniem formularza proszę o zapoznanie się z regulaminem kwalifikacji uczestników na zagraniczne staże zawodowe w roku szkolnym 2017/2018.
Regulamin..
 
^ Do góry ^
   
Wszystko o praktykach zagranicznych naszych uczniów: praktyki.zs3ostrowiec.pl